Вид діяльностіДата конвертації18.11.2018
Розмір75.5 Kb.
Назва файлуЛогопедия.docx

Дата

Вид діяльності

Зміст

24,02


Проведення логопедичного обстеження. Оформлення результатів обстеження

Було проведено логопедическое обстеження Каті П., знайомство з даними логопедичного обстеження, проведеного логопедом. Результати обстеження проаналізовані з логопедом. Дані обстеження внесені в мовну карту, що з логопедом складений перспективний план корекційної роботи. У рекомендаціях увага звертається на те, що поряд з корекцією мовних дефектів необхідно здійснювати роботу по загальному психічному розвитку дитини. Рекомендується систематично проводити різноманітні ігри та вправи, спрямовані на розвиток і вдосконалення дрібної моторики пальців рук.

25,02

Проведення логопедичного обстеження. Оформлення результатів обстеженняБуло проведено логопедическое обстеження Сергія У., знайомство з даними логопедичного обстеження, проведеного логопедом. Результати обстеження проаналізовані з логопедом. Дані обстеження внесені в мовну карту, що з логопедом складений перспективний план корекційної роботи. Спільно з логопедом була оформлена необхідна медико-педагогічну документація, складена докладна психолого-педагогічну характеристику на основі проведеного обстеження і динамічного спостереження у процесі занять і поза ними, проаналізовано ефективність проведених логопедичних занять.

26,02


Підготовка до проведення індивідуального заняття Проведення індивідуального заняття

Була вивчена програма навчання дітей з ФФН, методичні посібники та рекомендації по роботі даною категорією дітей, згідно перспективного плану роботи логопеда був підібраний методичний матеріал для підготовки і проведення індивідуального заняття з Машею К., Олею С.

Тема:

Мета:


27.03

Практична робота з оснащення логопедичного кабінету посібниками з розвитку мовлення за за завданням логопеда.

02,03

Підготовка до проведення групового заняття Проведення групового заняттяУ ході підготовки до фронтального заняття була отримана консультація логопеда на закріплення вміння складати план і конспект заняття, точно формулювати тему, мету і завдання, відбирати програмне зміст, намічати етапи заняття у певній логічній послідовності, методично грамотно підбирати мовний матеріал, наочні та дидактичні посібники.

03.03


Підготовка до проведення індивідуального заняття Проведення індивідуального заняття

Була вивчена програма навчання дітей з ОНР, методичні посібники та рекомендації по роботі даною категорією дітей, згідно перспективного плану роботи логопеда був підібраний методичний матеріал для підготовки і проведення індивідуального заняття з Андрієм В., Данілом П.

Тема:

Мета:


04,03

Спостереження за роботою вихователя з розвитку мовлення

Читання казки «Два жадібних ведмежати».

Мета: вчити дітей уважно слухати казку, виявляючи головне, продовжувати вчити зв'язного мовлення, вчити відповідати на запитання повно, змістовно і грамотно.

У ході спостереження за ходом заняття з розвитку мовлення, проведеного вихователем, конспектувати хід заняття, відзначалися використовувані методи, форми і прийоми, оцінювалася мова, діяльність і поведінку дітей на занятті, позитивні сторони заняття. Аналіз проведеного заняття проводився під керівництвом вихователя і логопеда за певним планом.

05.03


Підготовка до проведення індивідуального заняття Проведення індивідуального заняття

Згідно перспективного плану роботи логопеда і результатами обстеження був підібраний методичний матеріал для підготовки і проведення індивідуального заняття з Катею П., Сергієм У.

Тема:

Мета:


06,03

Практична робота з оснащення логопедичного кабінету посібниками з розвитку мовлення. Був підібраний методичний рекомендаційний матеріал по роботі з дітьми з Ринолалія.

10,03

Проведення індивідуального заняттяЗгідно перспективного плану роботи логопеда був підібраний методичний матеріал для підготовки і проведення індивідуального заняття з Колею І.

Тема:


Мета:

11,03


Підготовка матеріалу для педагогів з розвитку мовлення

Був підібраний теоретичний і практичний матеріал для вихователів на тему: «Фонетико-фонематическое недорозвинення мови».

12,03

Спостереження за роботою логопеда з розвитку мовленняТема: «У країні веселих голосних звуків».

Цілі заняття

1. Закріплювати вміння чітко артикулювати голосні звуки [а], [у], [і], [о], [и], [е].

2. Вчити визначати голосний звук на початку та в середині слова.

3. Закріплювати вміння визначати емоційні стани людини і передавати їх у міміці, мови і рухах.

4. Розвивати зорове, слухове сприйняття.

5. Розвивати міжпівкульні взаємодію.

6. Виховувати вміння взаємодіяти один з одним.

Проведено спостереження і докладний аналіз фронтального заняття логопеда. У ході аналізу логопед звернув увагу на необхідність виділення основних завдань заняття, підпорядкування їм застосовуваних форм і прийомів роботи.

У системі занять реалізувався принцип спеціальної освіти - принцип корекційної спрямованості при дотриманні триєдиного завдання, а саме: корекційна виховання, корекційна розвиток, корекційне навчання. Корекційна розвиток проводиться за основними напрямками:

- Розвиток слухового уваги;

- Розвиток сенсорних і моторних функцій;

- Формування кинестетической основи артікуляторних рухів;

- Розвиток мімічної мускулатури;

- Розвиток інтелектуальних функцій (мислення, пам'яті, уяви, сприйняття, уваги, орієнтування в просторі і в часі);

- Розвиток емоційно-вольової сфери та ігрової діяльності;

- Формування рис гармонійної і незакомплексовано особистості (дружби, любові, поваги і самоповаги, критичності і самокритичності, оцінки та самооцінки та ін.)

13,03


Практична робота з оснащення групи посібниками з розвитку мовлення. Був підібраний ігровий матеріал для корекції мовлення. Виготовлені допомоги по запиту вихователя «Четвертий зайвий», «Класифікація»

16,03


Проведення індивідуального заняття

Згідно перспективного плану роботи логопеда і результатами обстеження був підібраний методичний матеріал для підготовки і проведення індивідуального заняття з Катею П., Сергієм У.

Тема:

Мета:


17,03

Проведення групового заняття

Заняття "Чаювання у Олени"

Мета: виявити сформованість навичок граматичних категорій морфологічної сторони мовлення у дітей середнього дошкільного віку

Обладнання: стіл, чашки, блюдця, ложки, чайник, цукорниця, конфетніца, стільчики.

18,03


Проведення індивідуального заняття

Згідно перспективного плану роботи логопеда і результатами обстеження був підібраний методичний матеріал для підготовки і проведення індивідуального заняття з Катею П., Сергієм У.

Тема:

Мета:


19,03

Проведення групового заняття

Заняття з серії картинок «Розумний їжачок» (сюжет Н. Радлова)

Мета заняття: навчання дітей складання зв'язного розповіді по серії картинок, що зображують основні моменти сюжетної дії.

Основні завдання:

Розвиток навичок аналізу наочно зображеного сюжету, умінь відтворювати сюжетну ситуацію на основі зіставлення змісту окремих картинок;

1. Розвиток фразової мови дітей, навичок складання поширених відповідей на запитання; використання фраз з 3-6 слів при складанні розповіді та ін;

2. Формування навичок словозміни (в основному іменників);

3. Розвиток відтворює і творчої уяви у дітей;

4. Формування та розвиток зв'язного мовлення у формі міркування.

Обладнання: 4 кольорові картинки середнього формату, набірне полотно або демонстраційна дошка.

Навчання розповідання з даної серії картинок проводиться на двох заняттях.

20,03

Проведення консультаційної роботи з батьками з питань усунення порушень мовлення у дітей.Проведені консультації з батьками Маші К., Сергія В., Каті П., Олі С.

На консультації порушені питання про завдання та зміст основних етапів корекційного навчання, роз'яснювалася роль батьків у виправленні мовних дефектів та закріплення у домашніх умовах правильних мовних навичок, отриманих на логопедичних заняттях, дано рекомендації щодо виконання загального і мовного режиму під час перебування дитини вдома.

Батькам Сергія У., Каті П. було роз'яснено домашнє завдання, батьки були навчені деяким корекційним прийомам.

23.03-26.-3

Оформлення документації по логопедичної практиці

Перспективне планування роботи логопеда і

вихователя в підготовчій групі

I період навчання

(Вересень, жовтень, листопад)

корекційно-логопедична робота

Загальні

мовні навички

1. Вироблення чіткої, координованого руху органів мовного апарату.

2. Навчання дітей коротким і безшумному вдиху (не піднімаючи плечі), спокійного і плавному видиху (не надуваючи щоки).

3. Робота з формування діафрагмального дихання.

4. Робота над м'якої атакою голосу. Вироблення у дітей уміння користуватися гучним і тихим голосом.

Звуковимову

1. Розробка мовного апарату, підготовка до постановки звуків (проведення загальної та спеціальної артикуляційної гімнастики).

2. Уточнення вимови голосних звуків і найлегших приголосних звуків [M] - [M '], [Б] - [Б'], [D] - [Д '], [H] - [H'], [B] - [ B '], [Г] - [Г'], [П] - [П '], [T] - [T'], [Ф] - [Ф '], [K] - [K'], [ X] - [X '].

3. Постановка і первинне закріплення неправильно вимовних і відсутніх у вимові дітей звуків (індивідуальна робота).

Слоговая структура слова

1. Робота над короткими словами зі збігом приголосних на початку і в кінці слова (міст).

2. Робота над двоскладовими словами без збігу приголосних (муха, будиночок).

3. Робота над трискладових словами без збігу приголосних (малина, волошка).

Мовний аналіз

і синтез

1. Розвиток слухового уваги на матеріалі немовних звуків (звучні іграшки, хлопки).

2. Знайомство з голосними звуками: [A], [O], [У], [І], [И].

3. Аналіз і синтез звукосполучень з 2 - 3 голосних звуків (ау, уа, оуе та ін.)

4. Виділення гласного на початку слова (Аня), у кінці слова (пила), в середині односкладових слів (куля, бик, стіл і т. п.).

5. Підбір слів на задані звуки.

6. Знайомство з приголосними звуками: [M] - [M '], [Б] - [Б'], [D] - [Д '], [H] - [H'], [П] - [П '], [T] - [T '], [K] - [K'], [X] - [X '], [C] - [C'], [З] - [З '].

7. Виділення вивчених приголосних звуків із слова (початок, кінець, середина).

8. Ознайомлення з поняттями «голосний звук» і «приголосний звук», «звук» і «літера», «твердий приголосний звук» і «м'який приголосний звук», «дзвінкий» і «глухий».

9. Аналіз зворотних і прямих складів з вивченими звуками (ом, мо і т. п.).

10. Повний звуковий аналіз і синтез трехзвукових слів з вивченими звуками (верба, мак і т. п.)

11. Знайомство з буквами: А, О, У, Е, І, И, М, Б, Д, Н, П, Т, К, Х.

12. Викладання з букв, читання прямих і зворотних складів з вивченими буквами.

Граматичний лад мови

1. Відпрацювання відмінкових закінчень іменників однини.

2. Перетворення іменників у називному відмінку однини в множину.

3. Узгодження дієслів з іменниками однини та множини.

4. Узгодження іменників з прикметниками в роді, числі, відмінку.

5. Узгодження іменників з присвійними займенниками: мій, моя, моє, мої.

6. Освіта іменників зі зменшено-пестливими суфіксами за темою «Овочі, фрукти» і т. п.

7. Узгодження числівників два і п'ять з іменниками.

Лексика

Розширення та уточнення словника за темами:

1. «Хліб», «Осінь» (дерева), «Осінь» (гриби, ягоди), «Овочі».

2. «Фрукти», «Птахи і комахи восени», «Дикі тварини восени», «Пізня осінь».

3. «Наше тіло, обличчя», «Одяг, взуття», «Сім'я», «Іграшки».

Зв'язкова мова

1. Складання простих поширених речень.

2. Навчання вмінню задавати питання і відповідати на запитання повним відповіддю.

3. Навчання складання описових розповідей.

4. Робота над діалогічної мовою (з використанням літературних творів).

5. Навчання переказу невеликих оповідань і казок (дослівний і вільний переказ).

Дрібна моторика

1. Робота з розвитку пальчикової моторики.

2. Обведення, зафарбування і штрихування за трафаретами (за лексичним темами I періоду).

3. Складання фігур, візерунків з елементів (за зразком).

4. Робота зі шнурівкою і дрібної мозаїкою.

5. Друкування пройдених літер у зошитах.

II період навчання

(Грудень, січень, лютий)

корекційно-логопедична робота

Загальні

мовні навички

1. Продовжити роботу над диханням, голосом, темпом і ритмом мови у всіх дітей.

2. Ознайомити з усіма видами інтонації: оповідної, питальній, окличної.

Звуковимову

1. Продовжити роботу по постановці неправильно вимовних і відсутніх у мові дітей звуків (індивідуальна робота).

2. Автоматизація та диференціація поставлених звуків.

Слоговая структура слова

1. Робота над структурою слів зі збігом приголосних на початку слова (книга, квітка), в середині слова (вікно, палиця, кишеню), у кінці слова (радість).

2. Робота над складової структурою трискладових слів зі збігом приголосних на початку слова (сметана) і в середині слова (порошинка, олівець).

Мовний аналіз

і синтез

1. Знайомство зі звуками [В] - [В '], [Г] - [Г'], [Ж], [Л] - [Л '], [Р] - [Р'], [jе], [jо] , [jа] і літерами Г, Ш, В, Ж, Е, Е, Я, Є.

2. Вчити повного звукового аналізу слів типу: борошно, шафа, лелека, кішка (на матеріалі вивчених літер).

3. Вчити дітей розрізняти на слух тверді і м'які приголосні (при складанні схеми слова позначати тверді приголосні синім, а м'які зеленим кольором).

4. Вчити дітей перетворювати слова шляхом заміни або додавання звуку.

5. Вчити дітей ділити слова на склади, ввести поняття «слово», «стиль як частина слова».

6. Знайомство з поняттям «пропозиція», складання графічної схеми пропозицій без прийменників, а потім з простими приводами.

7. Ознайомити дітей з елементарними правилами правопису:

а) роздільне написання слова в реченні;

б) точка в кінці речення;

в) вживання великої літери на початку речення і у власних іменах;

г) правопис літери І після букв Ж, Ш.

8. Продовжити знайомство з буквами, вчити складати слова з пройдених літер.

9. Навчити послоговой читання слів.

Граматичний лад мови

1. Закріплення вживання відмінкових закінчень іменників в однині та множині.

2. Узгодження прикметників з іменниками в роді, числі і відмінку.

3. Узгодження іменників з числівниками.

4. Освіта назв дитинчат тварин.

5. Освіта присвійних прикметників, освіта відносних прикметників від іменників (за лексичним темами IIперіода).

6. Освіта зворотних дієслів, диференціація дієслів доконаного і недоконаного виду.

7. Уточнення значення простих прийменників місця (в, на, під, над, у, за, перед) і руху (в, з, до, від, за, через, за). Вчити складати пропозиції з приводами з використанням символів прийменників.

Лексика


Розширення та уточнення словника за темами:

1. «Бібліотека. Книги »,« Домашні тварини, птахи »,« Зима. Зимуючі птахи »,« Зима. Новий рік ».

2. «Зима. Зимові забави »,« Кімнатні рослини »,« Зима. Дикі тварини »,« Тварини півночі ».

3. «Тварини жарких країн», «Тваринний світ морів і океанів. Риби »,« День захисників Вітчизни »,« Професії наших тат ».

Зв'язкова мова

1. Закріпити вміння самостійно складати описові розповіді.

2. Навчати дітей переказу та складання розповіді по картині і серії картин з використанням колективно складеного плану.

3. Вчити правильно будувати і використовувати в мові складнопідрядні речення.

Дрібна моторика

1. Робота з розвитку пальчикової моторики (вправи для пальців).

2. Робота з розвитку конструктивного праксису.

3. Продовжити роботу по обводке і штриховке фігур (за темою II періоду).

4. Робота з олівцем: обведення по контуру, штрихування, робота по клітках у зошиті.

5. Складання літер з елементів.

6. Друкування букв, слів і речень у зошитах.

III період навчання

(Березень, квітень, травень)

корекційно-логопедична робота

Загальні мовні навички

1. Продовжити роботу над мовним диханням.

2. Продовжити роботу над темпом, ритмом, виразністю мови.

Звуковимову

1. Продовжити роботу по постановці неправильно вимовних і відсутніх у мові дітей звуків (індивідуальна робота).

Автоматизація та диференціація поставлених звуків.

Слоговая структура слова

1. Закріплення складової структури двоскладових і трискладових слів зі збігом приголосних.

Робота над складової структурою двох-, трьох-, чотирьох-, пятісложних слів зі складною звуко-складової структурою (квадрат, мотоцикл, квартира, викрутка, тролейбус, водопровід, електрика і т. п.).

Мовний аналіз

і синтез

1. Знайомство зі звуками: [й], [Ц], [Ч], [Щ], [Ф], [jу]. Знайомство з буквами: ї, Ь, виданню, Щ, Ф, Ц, Ч, Ю.

2. Навчати звукового аналізу слів з 3 - 6 звуків без наочної основи, підбору слів за моделями.

3. Закріпити навички складового аналізу слів і аналізу пропозицій.

4. Навчати навичці по складового, злитого читання слів, пропозицій, коротких текстів.

5. Ознайомити дітей з двома способами позначення м'якості приголосних на письмі.

а) за допомогою м'якого знака в кінці і в середині слів (кінь, ковзани);

б) за допомогою голосних: І, Я, Е, Е, Ю.

6. Тренувати у вирішенні кросвордів, розгадуванні ребусів, читанні ізографів.

Граматичний лад мови

1. Уточнити значення простих і складних прийменників (з-за, з-під), закріпити правильне вживання прийменників.

2. Відпрацювати правильне вживання в мові різних типів складнопідрядних речень із сполучниками і сполучними словами.

3. Вчити утворювати прислівники від прикметників (швидкий - швидко), форми ступеня порівняння прикметників (швидше - найшвидший).

4. Навчати підбору споріднених слів, синонімів, складання пропозицій з даними словами.

Закріплювати способи утворення нових слів за допомогою префіксів і суфіксів, шляхом складання (пароплав, літак, кашовар).

Лексика


1. «Весна. Мамине свято »,« Професії наших мам »,« Квартира. Дім. Меблі »,« Посуд. Продукти харчування ».

2. «Вулиця, місто. Транспорт »,« Весна. Перелітні птахи »,« Ліс. Дерева »,« Тварини і комахи навесні ».

3. «Наша Батьківщина. День Перемоги »,« Школа. Шкільні приналежності »,« Весняні с / г роботи »,« Літо. Квіти ».

Зв'язкова мова

1. Удосконалювати навички повного і короткого переказу, описового оповідання, розповіді за сюжетною картині, по серії сюжетних картин, з досвіду.

2. Складання різних типів складнопідрядних речень із сполучниками і сполучними словами.

3. Навчання дітей складання оповідань з досвіду і творчих оповідань.

4. Розвивати індивідуальні здібності дітей у творчій мовленнєвої діяльності.

5. Розвивати вміння відбирати для творчих оповідань цікаві і суттєві події та епізоди, знаходячи вихідну форму передачі, включаючи в оповідання описи природи, навколишньої дійсності.

Дрібна моторика

1. Робота з розвитку пальчикової моторики (вправи для пальців).

2. Робота з розвитку конструктивного праксису.

3. Продовжити роботу по обводке і штриховке фігур (за темою III періоду).

4. Складання літер з елементів.

5. Друкування букв, слів і речень у зошитах.

МОВНА МАПА

1. Прізвище, ім'я дитини Катя П.

2. Вік 5 років 7 місяців

3. Домашній адреса_________________________________

4. Анамнез: Дитина від третьої вагітності (пологи - другі). Мати стоїть на обліку в уролога. У другій половині вагітності була загроза викидня. Пологи пройшли нормально. Хвороба першого року життя - корова краснуха (на 3 місяці), отит (у 10 міс), ГРЗ (в 1г 7м), ГРВІ (у 10 міс).

Ходити почала з 1 року 1 міс. Лепет з'явився в 8-9 міс., Перші слова вимовила в 10 місяців, фрази в 1 рік 7 міс.

5. Стан загальної та дрібної моторики. Порушень в розвитку та стані опорно-рухового апарату і загальної моторики немає. Рухома, координація задовільна, але деякими основними рухами по програмі вікової групи володіє недостатньо, дрібна моторика рук розвинена слабо: не може у штриховке, невпевнено володіє ножицями, руху неточні.

6. Слух - без патології.

7. Зір - без патології.

8. Загальний розвиток дитини. Запас знань і уявлень про навколишню дійсність в межах вікової норми.

Пам'ять: зорова - з 6 картинок запам'ятовує 4

слухова - з 6 слів запам'ятовує 4

асоціативна - з 6 картинок -5

словесно-логічна пам'ять - прослуханий текст запам'ятовує і переказує досить повно і точно.

Увага, працездатність. Концентрація уваги непогана, але об'ємна стійкість недостатня (швидко відволікається); працездатність невисока: з інтересом береться за роботу, але недостатньо посидюща, швидко втомлюється.

Мислення:

Конструктивна діяльність - + (пірамідку, розрізану картинку, пазли складає методом зорового співвіднесення)

прямий і зворотний рахунок - + (в пределах10)

лічильні операції і найпростіші завдання - + (в пределах10)

класифікація, узагальнення - + (іноді з поясненнями)

причинно-наслідкові зв'язки - + (серію сюжетних картинок розкладає в логічній послідовності).

9. Загальне звучання мови: голос тихий, темп мови кілька уповільнений, вимова змащене (шепеляво), мовне дихання без особливостей.

10. Стан артикуляційного апарату.

Будова - нормальне (незначна прогнатію).

Артикуляційна моторика - рухи губ повільні; спостерігається млявість, відсутня «жолобок», «чашка», «котушка», «кухлик»; дитина відчуває труднощі в переключенні артикуляційних органів з одного руху на інше, в утриманні заданої пози.

11. Особливості звуковимови.

Свистячі С, С ',, З', Ц - міжзубні і

Шиплячі Ш Ж, Ч, Щ - міжзубні.

12. Фонематичний слух - в нормі. Виділяє на слух заданий звук із звукового ряду (п - т - к - х)

складового ряду (па - та - ка - ха)

низки слів (порт-торт - корт - хор)

Розрізняє на слух подібні звуки в:

парах звуків (п - б), (з - з), (ш - ж)

парах складів (па - ба), (са - за), (ша - жа)

парах слів (нирка - крапка), (сік - цок), (куля - жар).

Відтворює:

звуковий ряд (б - п - б); складової ряд (ба - ба - па)

низки слів (нирка - точка - бочка), (сом - ком - будинок).

13. Звуковий аналіз:

виділення перший ударного гласного (у тка, про вощ, а іст) - +

виділення останнього глухого приголосного (су п, до т, то к) - +

виділення перший приголосного (д му, р від, п від) - +

14. Вимова слів складної звуко-складової структури - порушено незначно (зберігаються ритмічний контур, наголос, кількість складів)

полуниця - + кома н дировки - «комадіровка»

сковорода - + вірші Т. Ворен - «стіховореніе»

ліки - + вів о з і педіст - «велесепедіст»

15. Лексика. Допускає помилки в тлумаченні лексичних значень слів:

чашка - кухоль, ключ - замок, шапка - капелюх, кофта - светр;

багатозначністю слів, абстрактними поняттями - не володіє.

Розуміє антоніми та синоніми.

Знає і називає дитинчат тварин, поширені професії.

Узагальнюючими (видовими, родовими) поняттями (одяг, взуття, меблі, посуд) - володіє.

16. Граматичний лад. Складає прості речення по картинці (з даними звуком по опорним словами). Допускає помилки в узгодженні кількісних числівників іменників - «п'ять яблук». Розуміє значення простих прийменників і правильно вживає їх у мовленні. Може утворити: прикметники слова від іменників камінь (кам'яний), іменники від прикметників - дерев'яний (будинок), іменники від дієслів - клеїти (клей), іменники зі зменшено-пестливим значенням - рука (ручка).

17. Зв'язкова мова. Логічна, послідовна, але не виразна, схематична.

18. Висновок про стан мовного розвитку: Складна дислалія.

Індивідуальний план корекційної роботи з.

Хід роботи.

Маючи повне уявлення про мовленнєвий розвиток дівчинки, можна скласти індивідуальний план корекційної роботи. Роботу треба розділити на кілька етапів.

Підготовчий.

Його завдання - ретельна підготовка дитини до корекційної роботи, а саме:

- Викликати інтерес до логопедичних занять, навіть потреба в них;

- Розвивати слухове увагу, пам'ять, фонематическое сприйняття в іграх і спеціальних вправах.

- Сформувати і розвинути артикуляционную моторику до рівня мінімальної достатності для постановки звуків;

- В процесі систематичних тренувань опанувати комплексом пальчикової гімнастики.

У групі свистячих звуків С, С ', З, З', Ц основною є артикуляція звуку С, і значить буде базовим для цієї групи (для С базовий звук - І, Ф).

Отже, готуємо матеріал для артикуляційної гімнастики (звуку С), дотримуючись певну послідовність (йти від простих вправ до більш складним). На занятті потрібно використовувати не більше двох-трьох вправ (з них новим може бути тільки одне, друге, третє даємо для повторення і закріплення). Проводити їх будемо емоційно в ігровій формі. Щоб утримати інтерес і увага дитини, кожної вправи відповідно до виконуваних дією придумуємо ігровий образ і підбираємо картинку. Виконувати вправи будемо перед дзеркалом з обов'язковим дотриманням правильної постави. На початку артикуляційні руху будемо виконувати повільно, неквапливо, потім поступово, у міру оволодіння ними, темп артикуляційної гімнастики будемо збільшувати. Від Каті будемо домагатися чіткого, точного, плавного виконання рухів (за невеликий, маленький успіх дівчинку хвалимо). Кожна вправа будемо виконувати від 5 до 10 разів, кількість повторень будемо збільшувати в міру вдосконалення артикуляційної гімнастики паралельно зі збільшенням темпу рухів.

КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ артикуляційна гімнастика.

(Для вироблення артикуляційних укладів звуків С, С ', З, З', Ц)

Вправи для щелеп:

1. Широко розкрити рот і потримати його відкритим 10-15 сек.

2. Жувальні руху в повільному темпі з зімкнутими зубами.

3. Теж у швидкому темпі.

4. Легке постукування зубами - губи розімкнуті.

Вправи для губ:

1. «Парканчик», «Усмішка» (див. додаток 1).

2. Те саме з зімкнутими губами і зубами.

3. «Рупор» (див. додаток 1).

4. «Трубочка», «Хоботок» (див. додаток 1).

5. Поперемінне виконання «Усмішки», «Трубочки»

6. «Парканчик», «Рупор», «Трубочка» (див. додаток 1).

7. Обертальні рухи губами.

8. Відставлені нижньої губи від зубів і ясен.

9. Втягування нижньої губи всередину рота.

Вправи для мови (виконуються з широко розкритим ротом і при нерухомій щелепи):

1. «Масаж язичка» (див. додаток 1).

2. «Лопатка», «Млинець», «Коржик», (див. додаток 1).

3. «Болтушка» - руху мовою вперед-назад.

4. «Часики» - руху мовою вправо-вліво.

5. «Гойдалки».

6. Кругові рухи язиком (по губах, по зубах напередодні рота, за зубами).

7. «Мова переступає через зубки» (див. додаток 1).

8. «Почистимо зубки» (див. додаток 1).

9. «Пиріжок», «Млинець з варенням» (див. додаток 1).

10. «Жолобок», «Човник» (див. додаток 1).

11. «Самоскид» (див. додаток 1).

12. «Кішка сердиться», «Гірка» (див. додаток 1).

13. «Котушка» (див. додаток 1).

14. Вправа в проголошенні звуку І - (мета: виробляти вміння керувати мовою, відпрацьовувати вимовляння звуку І, при якому положення язика близько до нормальної артикуляції звуку С).

Для розвитку сили і спрямованості повітряного струменя:

1. «Зажене м'яч у ворота» (див. додаток 1).

2. «Подути через трубочку» (див. додаток 1).

3. «Хто далі зажене м'яч» (див. додаток 1).

4. «Буря в стакані» (див. додаток 1).

Перед постановкою звуку Ц корисно відпрацювати швидке перемикання мови з одного стану в інше.

Вправа в почерговому проголошенні звуків Т - С (див. додаток 1).

Можна для повторення і закріплення відпрацьованих вправ почитати для Каті казку про веселе язичку, де вона буде брати активну участь (читати казку протягом всіх занять) (див. додаток 3).

Поряд з артикуляційної гімнастикою проводимо гімнастику для пальчиків.

Вправи для пальчикової гімнастики.

1. Стискання пальців в кулак і разжимание (до 20 разів)

а) долоньками вгору; в) обох рук одночасно;

б) долоньками вниз; г) правої і лівої по черзі;

Виконується з силою, в стислому положенні фіксується 2-3 сек.

1. Обертання кистями рук (по 10 разів)

а) в праву, потім в ліву сторону;

б) у всередину обома руками; в) назовні обома руками.

Можна виконувати вправи з положення «руки в сторони»

2. Вигинання кистей рук.

а) одночасно; б) правою, лівою по черзі

4. Прогинання кистей рук (10-15 разів)

а) одночасно; б) правою, лівою по черзі

5. Чергування прогинання і вигинання.

6. Зіткнення подушечок пальців - «пальчики вітаються» (10-15 р)

а) пальці правої руки - з великим пальцем правої руки;

б) пальці лівої руки - з великим пальцем лівої руки;

в) виконується спочатку по черзі, потім одночасно;

г) пальці правої - з відповідними пальцями лівої.

Сила натискання подушечок пальців і темп збільшується.

1. Клацання.

2. «Кігтики» - сильне полусгібаніе і розгинання пальців (10-20р)

3. Згинання, розгинання пальців по черзі.

4. «Ножиці» - розведення пальців в сторони (10р)

5. Вправи з «замком» (долоні разом, пальці переплетені) - 10-20р

а) здавлювання долонь з силою;

б) обертання «замком» (поворот вправо - вліво);

в) нахили вправо - вліво - згинання та розгинання в променезап'ясткових суглобах;

г) розгортання долонь назовні і вивертання у зворотний бік, не розтискаючи переплетених пальців;

д) «сонячні промені» - руки в замку підняті вгору, долоні міцно стиснуті, пальці з силою розтискаються і стискаються знову.

12. Потряхіваніе розслабленими кистями.

а) руки вгорі;

б) руки в сторони;

в) руки зігнуті в ліктях, кисті опущені вниз.

13. Вільне поплескування китицями по столу по черзі і одночасно.

14. Вільне постукування пальцями по столу обома руками і по черзі.

15. Почергове підведення потрібних пальців (кисті рук лежать на столі)

а) правої руки;

б) лівої руки; в) обох рук разом.

16. Розведення пальців нарізно і зведення разом (долоні на столі).

Вправи для пальчикової гімнастики можна проводити і з використанням художнього слова (див. додаток 2).

Проводячи гри на розвиток мовного дихання, необхідно пам'ятати, що дитина може брати участь не більше 10 секунд. Підбираємо вправи, виходячи з правильної артикуляції звуку. Промовляючи звук Ф (опорний для звуку С), підтягуємо нижню губку до верхніх зубів і направляємо повітряний струмінь в щілину, утворену середньою частиною нижньої губи і верхніми зубами. Для вироблення цього вміння вчимо Катю закушувати нижню губу верхніми зубами (губи при цьому в посмішці). Для вироблення спрямованої повітряного струменя пропонуємо дівчинці витягнути губи вперед і подути на вертушку, але так, щоб не надулися щоки і все повітря тоненькою цівкою виходив у «віконечко», утворене їй (вправи даємо в ігровій формі), (див. додаток 1).

Постановка звуку.

Виходячи з того, які дефекти звуковимови має Катя, постановку звуків потрібно робити в такій послідовності:

свистячі - З, З, Ц, С ', З';

шиплячі - Ш, Ж, Ч, Щ.

Для викликання та уточнення правильної вимови звуку З проводимо гру «Насос». Кажемо: «Ми збираємося поїхати на велосипедах.

Треба перевірити, чи добре накачи шини. Поки велосипеди стояли, шини трохи спустили, треба їх накачати. Візьмемо й будемо накачувати шину С - С - С - С (накачуємо шину, вимовляючи звук с і наслідуючи дії насоса). Потім пропонуємо дитині довгостроково вимовити звук С і звернути увагу на положення губ (губи в усмішці). Після ще пропонуємо довго, одноразово посвистіти. Разом визначаємо, куди сховався кінчик язика (за нижні зубки) і визначаємо, яка цівка повітря виходить, коли вимовляємо С (тильною стороною руки визначаючи, яка цівка повітря - холодна). Отриманий звук не будемо відразу намагатися вимовляє в словах. Нам треба, щоб артикуляція стала для кати звичною. Цього можна досягти шляхом багаторазового вимови ізольованого звуку, імітуючи крім свисту повітря, що виходить з насоса, скрип нових чобіт, сильно біжучий з крана воду, як довго кипить чайник (див. додаток 2). До наступного етапу - автоматизації звуку перейдемо тільки тоді, коли Катя зможе сама, без попередньої підготовки, без пошуку потрібної артикуляції вимовити поставлений звук.

Автоматизація звуку.

Автоматизація кожного виправленого звуку в складах, словах, реченнях:

- В складах - З, З, Ш, Ж, З ', З' - автоматизувати на початку в прямих, потім у зворотних і в останню чергу в складах зі збігом голосних;

- Автоматизацію звуків у словах проводити в тій же послідовності: при оволодінні вимовою кожного складу його негайно вводити і закріплювати в словах з даними складом;

- Автоматизація звуків у пропозиціях: кожне відпрацьований у вимові слово негайно включати в окремі пропозиції, потім в невеличкі оповідання, потешки, чистоговорки, віршики з даним словом.

При автоматизації звуку в складах ми з'єднуємо закріплюється згідний з голосними А, И, Е, О, У спочатку в прямі склади СА - си - СЕ - СО - СУ, а потім у зворотні АС - ИС - ЕС - ОС - УС.

1. СА - Си Си - СА СО - СА СУ - СА

СА - СЕ Си - СЕ СО - Си СУ - си

СА - СВ си - СО СО - СЕ СУ - СЕ

СА - СУ си - СУ СО - СУ СУ - ЗІ

Читати кожен рядок на одному видиху.

1. Автоматизація звуку С у зворотних складах будується за тією ж схемою, що в прямих складах.

АС - ИС ИС - АС ОС - АС СУ - СА ЕС - АС

АС - ОС ИС - ОС ОС - АС СУ - си ЕС - ИС

АС - УС ИС - УС ОС - УС СУ - СЕ ЕС - ОС

АС - ЕС ИС - ЕС ОС - ЕС СУ - ЗІ ЕС - УС

2. Пропевать два склади зі звуком [С] на одному видиху, виділяючи голосом ударний склад.

СА - СА СО - СО СЕ - СЕ

СА - СА СО - СО СЕ - СЕ

Си - Си СУ - СУ

Си - Си СУ - СУ

3. Пропевать по три відкриті стилю на одному видиху, виділяючи голосом ударний склад.

СА - СА - СА СО - СО - СО СЕ - СЕ - СЕ

СА - СА - СА СО - СО - СО СЕ - СЕ - СЕ

СА - СА - СА СО - СО - СО СЕ - СЕ - СЕ

Си - си - Си СУ - СУ - СУ

Си - си - Си СУ - СУ - СУ

Си - си - Си СУ - СУ - СУ

СА - СА - си СА - СА - СВ СА - СА - СУ

СА - си - си СА - СВ - ЗІ СА - СУ - СУ

СА - си - СА СА - СВ - СА СА - СУ - СА

Си - си - СА Си - си - ЗІ си - си - СУ

Си - СА - СА си - СО - СО си - СУ - СУ

Си - СА - Си Си - СО - Си Си - СУ - си

СО - СО - СА СО - СО - Си СО - СО - СУ

СО - СА - СА СО - си - Си СО - СУ - СУ

СО - СА - СВ СО - си - СО СО - СУ - ЗІ

СУ - СУ - СА СУ - СУ - си СУ - СУ - ЗІ

СУ - СА - СА СУ - си - си СУ - СО - ЗІ

СУ - СА - СУ СУ - си - СУ СУ - СО - СУ

СЕ - СЕ - СА СЕ - СЕ - ЗІ СЕ - СЕ - СУ СЕ - СЕ - си

СЕ - СА - СА СЕ - СО - СО СЕ - СУ - СУ СЕ - си - си

СЕ - СА - СЕ СЕ - СО - СЕ СЕ - СУ - СЕ СЕ - си - СЕ

4. Пропевать по 4 відкритих стилю на одному видиху, виділяючи голосом ударний склад.

СА - си - СО - СУ си - СА - СВ - СУ

СУ - СА - си - ЗІ СУ - СА - СВ - си

Си - СО - СУ - СА СА - СУ - СО - си

СО - СУ - СА - си

Автоматизація звука [C] в складах зі збігом приголосних.

Вимовляти кожен рядок на одному подовженому рівномірному плавному видиху.

1. Автоматизація звуку С у відкритих складах зі збігом приголосних:

З - ТА СТА - СТА СТА - СТА - СТА СТА - сти - СТО - СТУ

С - ТИ сти - сти сти - сти - сти СТО - СТУ - сти - СТА

С - ТО СТО - СТО СТО - СТО - СТО СТУ - сти - СТА - СТО

З-ТУ СТУ - СТУ СТУ - СТУ - СТУ сти - СТА - СТО - СТУ

2. Проголошення приголосного звуку С в закритих складах зі збігом приголосних:

АС - Т АСТ - АСТ АСТ - АСТ - АСТ

ИС - Т ИСТ - ИСТ ИСТ - ИСТ - ИСТ

ОС - Т ОСТ - ОСТ ОСТ - ОСТ - ОСТ

УС - Т УСТ - УСТ УСТ - УСТ - УСТ

3. Автоматизація приголосного звуку С у відкритих складах зі збігом приголосних:

С - ПА СПА - СПА СПА - СПА - СПА СПА - СПО - СПУ - СПИ

С - пи СПИ - СПИ СПИ - СПИ - СПИ СПО - СПУ - СПИ - СПА

С - ПО СПО - СПО СПО - СПО - СПО СПУ - СПИ - СПА - СВО

С - ПУ СПУ - СПУ СПУ - СПУ - СПУ СПИ - СПА - СПО - СПУ

3. Автоматизація приголосного звуку С в закритих складах зі збігом приголосних:

АС - П АСП - АСП АСП - АСП - АСП АСП - ОСП - УСП - ИСП

ИС - П ИСП - ИСП ИСП - ИСП - ИСП ОСП - УСП - ИСП - АСП

ЕС - П ЕСП - ЕСП ЕСП - ЕСП - ЕСП УСП - ИСП - АСП - ОСП

ОС - П ОСП - ОСП ОСП - ОСП - ОСП ИСП - АСП - ОСП - УСП

УС - П УСП - УСП УСП - УСП - УСП

4. Автоматизація приголосного звуку С у відкритих складах зі збігом приголосних:

З - БА СМА - СПА СМА - СМА - СМА

С - МА СВА - СВА СВА - СВА - СВА

С - ВА СНУ - СНУ СНУ - СНУ - СНУ

З - ФА СХА - СХА СХА - СХА - СХА

З - ТА СГА - СГА СГА - СГА - СГА

С - НА СЛА - СЛА СЛА - СЛА - СЛА

Автоматизація звука [C] у словах з прямими складами.

1. у словах з наголосом на складі СА-.

СА - СА - СА - САД

СА - СА - СА - САМ

СА - СА - СА - КОСА

СА - СА - СА - САНИ

2. У словах з ненаголошених стилем СА-.

СА - ди СА - лют СА - МО - РОКІВ *

СА - ПОГ СА - ЛАТ

3. Автоматизація звука [C] у словах, де він перебуває з интервокальной позиції (АСА).

АСА - АСА - АСА - Ластівка

АСА - АСА - АСА - ПОСАДКА

АСА - АСА - АСА - НАСАДКА

АСА - АСА - АСА - ШПАЛЬТА

4. Автоматизація правильної артикуляції звука [C] у словах з ударним складом - СА -, де звук знаходиться в интервокальной позиції (АСА - ІСА - УБА).

Про - СА РВ - СА

КО - СА КРА - СА

ЛІ - СА НЕ - БЕ - СА

КУ - сать ДО - СА - ТАК

ПІ - сать ПЗ - ЛО - СА

5. Автоматизація звука [C] у словах з наголосом на складі - СО -.

СО - СО - СО - СОН СО - СО - СО - СОНЯ

СО - СО - СО - СОК СО - СО - СО - СІЛЬ *

СО - СО - СО - СОМ

СО - СО - СО - стільники

СО - КІ ПЕ - СОК

СО - ВИ ЗІ - БІЛЬ

СО - ТИ Сой - КА

СО - УС

СОТ - КА

6. Автоматизація звука [C] у словах з ударним складом - си -.

СИН си - пать

Ситий БО - СИЕ

ВИСИП КО - СИН - КА

З ненаголошеним стилем - си -

Си - ТА ЧИ - си

Про - си КАС - си

КО - си


БО - си

7. Автоматизація звука [C] у словах з наголосом на складі - СУ -

СУ - СУ - СУ - СУП ПА - СУ

СУ - СУ - СУ - СУД НЕ - СУ

СУ - СУ - СУ - СУТЬ СО - СУД

СУ - СУ - СУ - сухо ПЗ - СУ - ТАК

СУ - СУ - СУ - СУЯ КО - СУ - ЛЯ

СУ - СУ - СУ - Сумка пля - СУН

СУ - СУ - СУ - СУДНО

У словах з ненаголошених стилем-СУ-

СУ - ДАК ВИ - НЕ - СУ

СУЯ - АЛЕ СУБ - БО - ТА

Судді - Я

СУН - ДУК

Автоматизація звука [С] у словах з закритим стилем.

1. Автоматизація звука [С] у словах зі стилем-АС-.

ПАС КВАС КА - СКА

БАС ПЗ - ГАС

А - НА - НАС МА - СКА

2. Автоматизація звука [С] у словах зі складами-ІС-,-ИС-.

БІС МИС

ЛИС КУ - МИС

КІС - КІС

ПЗ - ВІС

ЛИСТ

3. Автоматизація звука [С] у словах зі стилем-ОС-.НІС пи - ЛЕ - СОС

НА - СОС ПО - КОС

КО - КОС КО - ЛОС *

4. Автоматизація звука [С] у словах зі стилем-УС-.

МУС АВ - ТО - БУС

У - КУС КК - СУС

ФО - КУС УС

ЯК - ТУС

5. Автоматизація звука [С] у словах зі складами-ЯС-,-ЄС-,-ЄС-.

ЯС - АЛЕ ЛІС ПЄС

ПЗ - ЯС БІС НІС

КО - ляс - КА НА - ВЕС У - ТЕС

Танок ВЕС О - ВЕС

Автоматизація звука [С] у словах зі збігом приголосних.

1. Автоматизація звука [С] у словах зі стилем (СТА).

СТА - СТА - СТА - Соловки

СТА - СТА - СТА - СТАДО

СТА - СТА - СТА - СТАЙКИ

СТА - КАН КА - ПУ - СТА

СТА - тя НЕ - ВЕ - СТА

СТА - ДІ - ВІН СТА - НОК

ПА - СТА зграй - КА

2. Автоматизація звука [С] у словах зі стилем (сти).

Сти - сти - сти - МОСТИ

Сти - сти - сти - Кущі

Сти - сти - сти - Хвіст

ТІ - НІС - тий

СОРОМ


ЛИС - ТИ

А - ІС - ТИ

3.Автоматізація звуку [С] у словах зі збігом приголосних (СТО).

СТО - СТО - СТО - СТО

СТО - СТО - СТО - СТОН

СТО - СТО - СТО - СТОК

ПУ - СТО

ТІ - СТО СТОП - КА

СТІЙ - КА НА - СТІЙ - КА

4. Автоматизація звука [С] у словах зі збігом приголосних (СТУ).

СТУ - СТУ - СТУ - СТУК

СТУ - СТУ - СТУ - СТУПА

СТУ - СТУ - СТУ - Холодець

СТУ - пень - КІ ВИ - ступи

5. Автоматизація звука [С] у словах зі збігом приголосних

(АСТ - ОСТ - УСТ - ЕСТ - ІСТ).

ОСТ - ОСТ - ОСТ - МІСТ, ХВІСТ

АСТ - АСТ - АСТ - НАСТ, МАСТ

УСТ - УСТ - УСТ - кущі, густу

ІСТ - ІСТ - ІСТ - АІСТ, ЛИСТ

ЕСТ - ЕСТ - ЕСТ - ЕСТ

6. Автоматизація звука [С] у словах зі збігом приголосних

(СНУ - СНТ - СНИ).

СНУ - СНУ - СНУ - ВЕСНА

СНТ - СНТ - СНТ - СНІП

СНИ - СНИ - СНИ - СОСНИ

ДЄС - НА блешень - НА СМАК - АЛЕ СНИ

СОС - НА ЯС-НО О - ПАС - АЛЕ ДЄС - НІ

СМАК - НИЙ

7. Автоматизація звука [С] у словах зі збігом приголосних

(СМА - СМО - СМИ - БМУ).

СМИ - СМИ - СМИ - змити

СМО - СМО - СМО - СМОГ

СМА - СМА - СМА - змахнути

БМУ - БМУ - БМУ - баламут

8.Автоматізація звуку [С] у словах з приголосними (СПА - СПО - СПУ).

СПАТИ СПО - Кий - АЛЕ УЗВІЗ

ОС - ПА СПО - СВБ спут - НІК

СПА - сибо СПУ - тать

9.Автоматізація звуку [С] у словах з приголосними (СВА - СВО).

Свада - БА СВО - тах

СВА - лити не - БО - ЗВІД

Паля СВОД - КА

10.Автоматізація звуку [С] у словах з приголосними

(СКА - СКО - СКУ).

МАС - КА СКОБ - КА СКУ - КА

ДОС - КА Сколе - КО СКУ - пать

СКА - КУН

6. Автоматизація звука [С] у словах з приголосними

(СЛА - СЛИ - Сло - СЛУ).

СЛА - СЛА - СЛА - СОЛОДКО *, СЛАВА *

СЛИ - СЛИ - СЛИ - осли *, КИСЛИЙ *

Сло - Сло - Сло - ШАР *, склади *

СЛР - СЛУ - СЛУ - СЛУХ *, ВИПАДОК *

Артикуляційні вправи.

«Парканчик», «Усмішка».

Мета: зміцнювати круговий м'яз рота, утримувати губи в усмішці. Зуби зімкнені, губи в усмішці, верхні і нижні різці видно.

«Рупор».

Мета: зміцнювати круговий м'яз рота, округляти губи і утримувати їх у такому положенні. Зуби зімкнуті. Губи округлені та трохи витягнуті вперед, як при звуці О. верхні і нижні різці видно.

«Трубочка», «Хоботок».

Мета: зміцнювати круговий м'яз рота, витягати вперед округлені губи. Зуби зімкнуті. Губи округлені та витягнуті вперед (звук У).

«Парканчик», - «Рупор» - «Трубочка».

Мета: зміцнювати круговий м'яз рота, відпрацювати швидку зміну положення губ. Зуби зімкнуті. Губами імітується проголошення звуків: І-О-У.

«Масаж язичка».

Мета: виробити вміння утримувати широко розпластаний язичок.

Посміхнутися, пріоткриіть рот, покласти язик на нижню губу і, пошлепивая його губами, вимовляти звуки: пя-пя-пя. Поплескати мова губами кілька разів на одному видиху, потім утримувати широкий мову в спокійному положенні при відкритому роті під рахунок до 5-10. стежити, щоб дитина не затримував повітря, що видихається. Контроль за видихається струменем повітря здійснюється за допомогою папірці чи ватки, піднесеної до рота: якщо вправа виконується правильно, папірець (ватка) буде відхилятися. Нижня губа не повинна підвертається і натягатися на нижні зуби. Бічні краї язика стосуються кутів рота.

«Лопатка», «Млинець», «Коржик».

Мета: виробити вміння робити мову широким і утримувати його в спокійному, розслабленому стані.

Рот відкритий, губи в усмішці, широкий передній край язика покласти на нижню губу, утримуючи його в такому положенні під рахунок до 5-10.

«Гойдалки».

Мета: розвивати рухливість, гнучкість, диференційованість рухів кінчика язика.

а) нижній мову підняти до носа, опустити до підборіддя;

б) широкий язик підняти до верхньої губи, опустити до нижньої;

в) широкий язик вставити між верхніми зубами і губою, потім між нижніми;

г) широкий язик підняти до верхніх зубів і опустити до нижніх.

Слідкувати, щоб язик не звужувався, губи не натягалися на зуби, нижня щелепа була рухомою, губи не закривали зуби.

«Мова переступає через зубки».

Мета: зміцнювати м'язи мови, розвивати гнучкість і точність рухів кінчика язика, вміння ним керувати.

Рот відкритий, губи в усмішці, виконувати наступні рухи:

а) широким мовою доторкнутися до верхніх зубів з зовнішнього боку, потім з внутрішньої;

б) широким мовою доторкнутися до нижніх зубів з зовнішнього боку, потім з внутрішньої.

«Почистимо зубки».

Мета: вчиться утримувати кінчик язика за нижніми зубами, розвивати вміння керувати мовою, точність рухів.

Рот відкритий, губи в усмішці, широким кінчиком мови погладити нижні зуби, роблячи рухи язиком вгору-вниз. Слідкувати, щоб язик не звужувався, зупинявся біля верхнього краю зубів, нижня щелепа не рухалася.

«Пиріжок», «Млинець з варенням», «Трубочка».

Мета: зміцнювати м'язи мови, розвивати вміння піднімати бічні краї язика.

Рот відкритий, губи в усмішці, широкий язичок покласти за нижню губу, бокові краї язика підняти і скрутити в «пиріжок».

Якщо цю вправу довго не вдається, можна допомогти собі руками (стежити за чистотою рук!)

«Жолобок», «Човник».

Мета: зміцнювати м'язи мови, розвивати уміння управляти підйомом бічних країв мови вгору.

Рот відкритий, губи в усмішці, язик висунутий, бічні краї широкого мови підняти, по середній поздовжній лінії мови утворюється западина. Мова в такому положенні утримувати під рахунок від 1 до 5-10. Слідкувати, щоб губи не допомагали мови, залишалися нерухомими.

«Самоскид».

Мета: зміцнювати м'язи мови, виробляти підйом бічних країв мови, розвивати рухливість і гнучкість кінчика язика.

Рот відкритий, губи в усмішці, бічні краї язика впираються в бічні верхні зуби майже до іклів, широкий кінчик язика піднімається і опускається, торкаючись їм верхньої та нижньої ясна за зубами. Слідкувати, щоб нижня щелепа і губи були нерухомі.

«Гірка», Кішка сердиться ».

Мета: виробляти підйом спинки язика вгору, вміння утримувати кінчик язика у нижніх зубів.

Рот відкритий, губи в усмішці, широкий кінчик язика впирається в підстави нижніх різців, спинка мови вигинається, потім вирівнюється. Слідкувати, щоб кінчик язика не відривався від зубів, мова не звужувався, губи і нижня щелепа були нерухомі.

«Котушка».

Мета: виробляти вміння вигинати спинку мови, утримуючи кінчик язика притиснутим у нижніх зубів (альвеол).

Рот відкритий, губи в усмішці. Широкий кінчик язика впирається в підстави нижніх зубів. Бічні краї язика притиснуті до верхніх кутніх зубів. Широкий мову «викочується» вперед і забирається в глиб рота. Слідкувати, щоб язик не звужувався, бічні краї язика ковзали по корінних зубах, кінчик язика не відривався від різців, губи і нижня щелепа були нерухомі.

«Зажене м'яч у ворота».

Мета: виробити тривалу, сильну, цілеспрямовану повітряний струмінь.

Витягнути губи вперед трубочкою і тривало дути на ватяну кульку, що лежить на столі, намагаючись загнати його в «ворота» між двома кубиками. «Забивати гол» на одному видиху. Слідкувати, щоб щоки не надувалися, для цього злегка притиснути їх пальцями.

«Подути через трубочку».

Мета: виробити плавну, тривалу, безперервну, цілеспрямовану повітряний струмінь, що виходить по середині мови.

Рот відкритий, губи в усмішці, мова згорнути в трубочку і подути на вузьку смужку з паперу, накрепленную між бровами і звисає до середини особи. При виконанні вправи паперова смужка відхиляється вгору. Намагатися як можна довше утримувати її в цьому положенні. Слідкувати, щоб щоки не надувалися.

«Хто далі зажене м'яч».

Мета: виробляти плавну, тривалу, безперервну, цілеспрямовану повітряний струмінь, що йде по середині язика.

Рот відкритий, губи в усмішці, язик висунутий, бічні краї широкого мови піднято. Здути ватку на протилежний край столу, тривало вимовляючи звук Ф. постаратися «забити» м'яч (ватяну кульку) у ворота, позначені двома кубиками. Слідкувати, щоб не надувалися щоки, нижня губа не натягалася на нижні зуби, а діти вимовляли звук Ф так, щоб повітряний струмінь була вузька, а не розсіяна.

«Буря в стакані».

Мета: направляти повітряний струмінь по середині язика.

Рот відкритий, губи в усмішці, широкий кінчик язика впирається в підстави нижніх різців. По середині мови кладеться соломинка для коктейлю, кінець опускається в склянку з водою (соком, компотом). Дути через соломинку так, щоб вода у склянці завирувало. Слідкувати, щоб щоки не надувалися, губи залишалися нерухомими.

Вправа в почерговому проголошенні звуків Т - С.

Перед постановкою звуку Ц корисно відпрацювати швидке перемикання мови з одного положення в інше.

Спочатку звуки вимовляються повільно, потім темп збільшується. Звуки вимовляються без перерви: тс-тс-тс. При проголошенні відчувається одиночний удар повітряного струменя. Контроль здійснюється тильною стороною долоні. Слідкувати, щоб діти не вимовляли ТЕС або тис.

Автоматизація звука [C] у словосполученнях.

1. З прямими складами СА - СВ - СУ - си.

квасолевий суп сухий сухар

зловили сома лисиця в лісі

ситний суп посадка літака

у оси вуса розсипалися намисто

сміття в совку на автостоянці автобуси

синя намистинка сірий гусак

маса рад висока осока

висип пісок у Сонечки волосся

2. Слова зі стилем - СКУ -

Бачимо лиску

Бачимо каску

Бачимо маску

Бачимо кицьку

Бачимо дошку

Бачимо фарбу *

3. Слова з різною складової структурою.

Густі ліси солона капуста

Смачний суп літак в небесах *

Стильні чоботи * Соня втомилася *

Старий костюм * товстий брусок

Червона серветка * в пісочниці пісок

Побудував сарай * настала весна

Гостра шабля * свистить свисток

Дивились салют * порожній сарай *

Після повтору словосполучень за логопедом, запропонувати Каті самої спробувати скласти їх.

Автоматизація звуку в чистоговорку. Вимовляється на одному подовженому видиху.

са-са-са-са-са-са-сад, оса, лисиця, лісу

са-са-са - бігає лисиця

са-са-са - в саду оса

са-са-са - коси коса

са-са-са - високі ліси

са-са-са - біліють вітрила

co-co-со-со-со-со - сом, сік, носок, пісок

co-co-со - накачаємо колесо

co-co-со - Свєта п'є сік

co-co-со - збираємо в стільники мед *

co-co-со - висока осока

co-co-со - сиджу високо

су-су-су-су-су-су - суп, скриня, несу, пасу

су-су-су - я плету косу

су-су-су - сумку я в руці несу *

су-су-су - мию посуд

су-су-су - спить сова на суку

су-су-су - лисиця живе в лісі

си-си-си-си-си-си - вуса, ваги, лисиці, коси

си-си-си - довгі вуса

си-си-си - босі ноги

си-си-си - ми об'їлися ковбаси

си-си-си - дуже люблю намисто

си-си-си - б'є годинник

ас-ас-ас-ас-ас-ас - клас, фас, компас, атас, пастух

ас-ас-ас - я гусей пас

ас-ас-ас - пили діти квас

ас-ас-ас - вогник у багатті згас

ас-ас-ас - підметіть палас

ас-ас-ас - виріс будинку ананас

ос-ос-ос-ос-ос-ос - дошка, віск, гості, кістки

ос-ос-ос - в саду багато ос

ос-ос-ос - зараз ми включимо пилосос *

ос-ос-ос - закінчимо покіс

ос-ос-ос - не сунь свого носа

ос-ос-ос - постав стакан на піднос

вус-ус-ус-ус-ус-ус - успіх, вуса, фікус, страус *

вус-ус-ус - у Петі кактус

вус-ус-ус - у Тоні тонкий смак

вус-ус-ус - діти їли мус

вус-ус-ус - показуємо фокус

ис-ис-ис-ис-ис-ис - переляк, листок, пензлик, мисочка

ис-ис-ис - наздоженемо лисиць

ис-ис-ис - все робимо на біс

ис-ис-ис - кицька випила з миски

ис-ис-ис - цвіте ірис *

ис-ис-ис - покликали діти: «Киць-киць-киць».

ис-ис-ис-ис-ис-ис - думка, користь, коромисло

ис-ис-ис - бачимо мис

ис-ис-ис - багато щурів

ис-ис-ис - п'ємо кумис

Автоматизація звуку С в пропозиціях

Логопед звертає увагу на те, щоб при читанні пропозицій, віршів, оповідань дитина відтворював їх, з огляду на зміст читав весело або сумно, урочисто, піднесено або спокійно, швидко чи повільно, голосно чи тихо. Інтонація виразності мовлення дорослих при читанні дитині художніх творів буде сприяти не тільки глибоке і правильного розуміння їх змісту, але й виховувати в дитини потребу самому передавати текст виразно, голосно, не поспішаючи.

Запропонуємо Каті повторити кожне речення, прочитане логопедом.

З бака їсть ма з. На су ку сі дит з рока. Днем з ви сплять. У са ду стоїть стіл і лавка. На зі брухті сі дит з бака. У з ма у си.

Саня пив кв ас. Ус талий Ва ся відразу вус нул. У арт ис та кр ас івий гол ос. У Ас і кр ас івие б вус и. З к ос тра летять ис даху. Вітром пар вус ун єс ло. Ми стали гр ес ти в єс лами.

Летить зграя качок. Ми бачимо АІ сто в. На сто ле чи сти паперу. На сто ле стоячи т сту день і капу ста. Ста кан довго сти немає. Саня гає на по сту.

Сані купили ма ску. Ска мейк стоїть у саду. Ско ро настане осінь. Спа Сатель на березі. СПУ робітник втомився і заснув. Костя здатних роби учень.

Ста рие зі сни сто ят нахиляючись. Сла ва сло малий ска мейк. Вася слу чайно на сту пив на кота. Ве сно ї я сни е дні. У ста кане ки сли й сік. Дітям сня тся сни. Сно ва йде дощ. На вудці бле сну. На річці Неві розвели мо сти. На полях сто ят сно пи з зерном.

У мі ске вку сну я каша. СКУ чно будинку одному. Ваня смо г залізти на ска лу. Дощ сми л всі сле ди. На пляжі бігав сму глий хлопчина. Дід Ваня сма з ті ріл вудку. Лижники ска тілісь з гірки. На вулиці ско льзко.

На СТЯ тікала від ос. Пес виляв хв ост му і дивився гр вуст ними очима. Вм їсть е сиділи собака з котом. У саду гає а іст. Будують нові м ост и. Сто ит нен аст ва погода.

Подивися на картинки та додат пропозиції.

Пропонуємо подивитися на картинку і відповісти на питання (відповіді повинні бути повними, наприклад: «Художник намалював лисицю»).

1. Кого намалював художник?

2. У що одягнена лисиця?

3. Кого забрала лисиця?

4. Кого боїться лиса?

5. Що можуть взяти собаки по запаху?

6. ніж лисиця замітає сліди?

7. Чим лисиця чує погоню?

Повтори спочатку вірші за логопедом, а потім вивчи їх напам'ять.

Соня дуже любить спати

Соню Сонею стали звати.

Соня-соня спить весь день,

Погуляти їй навіть ліньки.

Глянь-но, Сонюшка:

На дворі щось сонечко!

---- «------« -----

Я лину на самокаті

Повз сосен і беріз.

Залишає на асфальті

Самокат сліди коліс.

Самокат я сам катався,

Встану сам, сам розжену,

Ну а якщо сам зламаю,

Сам його і полагоджу.

---- «------« -----

Молодого пса

У ніс ужалила бджола

- Не скигли, - сказав я псові, -

Глумливого скоріше осу.

---- «------« -----

Є посуд - самовар,

Є машина - самохід,

Є іграшка - самокат

І, звичайно, літак!

Суп можу я сам варити,

В сад можу я сам ходити,

Самокат мій сам катати,

З гірки в санках сам злітати!

Значить, сам я - самовар,

Значить, сам я - самохід,

Значить, сам я - самокат,

Значить, сам я - літак!

Послухай і перекажи розповідь, де в словах зустрічається звук [С].

У Соні склянку. У склянці сік з брусниці. Брусничний сік кислий. Соня сипле цукор у склянку. Сік стає солодким. Соня п'є солодкий брусничний сік.

---- «------« -----

Пастух пас череду гусей. Гуси стали відлітати у ліс. У лісі небезпечно. Там лисиці і сови. Сови можуть схопити гусеня, а лисиці - дорослого гусака. Пастух скликає всіх гусей в стадо своєї сопілкою.

---- «------« -----

Вася і Оксана винесли в садок стіл і два стільці. Вася приніс папір, фарби і дві пензлика. Діти сіли за стіл і стали малювати. Вася намалював літак та автобус. А Оксана - сніговика, санки і собачку.

Послухай, повтори і завчити з чітким промовлянням скоромовки.

- Кицька, кицька, де твоя миска?

Їсть кицька суп з миски

Сита кицька - порожня миска.

---- «------« -----

Холоне суп у Соні, Свєти

А вони смокчуть цукерки.

---- «------« -----

- Я несу суп, суп

- А кому?

- Собаці, псові.

---- «------« -----

Сова радить сові:

«Ти спи, сусідка на софі,

Мені на софі так солодко спиться,

І про совенят сон присниться »

---- «------« -----

Коси, коса, поки роса

Роса геть, і ми додому.

Кущі густі, густі кущі.

---- «------« -----

У Соні і Сані

У сінях сом з вусами.

Послухай, повтори, поясни сенс прислів'їв і приказок, потім завчити їх.

1. У страху очі великі.

2. Літо збирає, а зима поїдає.

3. Боягузливому зайчику і пеньок вовк.

4. Всі за одного, один за всіх.

5. Хто за все береться, тому нічого не вдається.

6. Невеличка синичка, та та ж пташка.

Послухай загадки і відгадай.

1. у кого з усіх звірів хвіст пухнастіше і довший (лисиця).

2. Бел, та не цукор, немає ніг, а йде (сніг).

3. Сімдесят одежинок і все без застібок (капуста).

4. Непоседа птиця ця - одного з березою кольору (сорока)

5. Чотири братика під одним капелюшком стоять (стіл).

6. Росте вона вниз головою,

Не влітку зростає, а зимою

Але сонце її припече -

Заплаче вона і помре (бурулька)

7. Вдень спить, вночі літає і людей лякає (сова)

8. На сіні лежить, сама не їсть і іншим не дає (собака)

9. Падала пушинкою, розтанула сльозинкою (сніжинка).

Щоб ввести звук [C] у спонтанну мова, пропонуємо Каті картинку, за якою вона повинна скласти речення, словосполучення, оповідання.

Методичні рекомендації щодо корекції фонетичної сторони мовлення у дітей 6 г . Ж. з Ринолалія.

У вітчизняній логопедії розроблені методичні прийоми щодо усунення ринолалии (Є. Ф. Рау, 1933; Ф. А. Рау, 1933; 3. Г . Нелюбова, 1938; В. В. Кукіль, 1941; А. Г. Іпполітова, 1955, 1963; І. І. Єрмакова, 1984).

Велику значимість має система роботи, розроблена А. Г. Іпполітова. Її система високо результативна при корекції звуковимови у дітей, які не мають відхилень у фонематическом розвитку. А. Г. Іпполітова одна з перших рекомендувала заняття в доопераційному періоді. Характерним для її методики є поєднання дихальних і артикуляційних вправ, послідовність відпрацювання звуків, обумовлена ​​артикуляційної взаимосвязанностью. Послідовність роботи над звуками визначається підготовленістю артикуляційної бази мови. Наявність повноцінних звуків однієї групи є похідним базисом для формування наступних. Використовуються так звані «опорні» звуки. Підготовка артикуляційної бази звуку проводиться за допомогою спеціальної артикуляційної гімнастики, яка поєднується з розвитком мовного дихання дитини.

Корекційне навчання дітей, що мають відхилення тільки з фонетичної сторони, ведеться за наступними напрямками:

· Нормалізація діяльності артикуляційного апарату (різними прийомами в залежності від стану вродженого дефекту);

· Формування артикуляції звуків;

· Усунення назального відтінку голосу;

· Диференціація звуків з метою попередження порушення звукового аналізу;

· Нормалізація просодичною сторони мови;

· Автоматизація набутих навичок у вільному .. мовному спілкуванні.

Зміст логопедичних занять із дітьми з ринолалія включає наступні розділи:

· Формування мовного дихання при диференціації видів вдиху і видиху.

· Формування тривалого ротового видиху при реалізації артикулем голосних звуків (без включення голоси) і фрикативних глухих приголосних.

· Диференціація короткого і тривалого ротового і носового видиху при формуванні сонорних звуків і аффрикат.

· Формування м'яких звуків.

Л. І. Вансовская (1977) запропонувала починати усунення назализации не з традиційного звуку а, а з передніх голосних і і е, так як саме вони дозволяють фокусувати видихуваному струмінь повітря в передньому відділі ротової порожнини і направляти мову до нижніх різців. При цьому посилюється чіткість кінестезії при зіткненні з нижніми різцями, при вимові звуку і стінки глотки і м'яке піднебіння беруть участь більш активно. Від дитини вимагається проголошення звуків тихим голосом, з дещо висунутої вперед щелепою, з напівпосмішкою, з посиленим напругою м'якого піднебіння і глоткових м'язів. Після усунення назализации голосних проводиться робота над Сонора (л, р), потім щілинними і проривних приголосними.

Ефективність логопедичної роботи знаходиться в тісному зв'язку з анатомічним і функціональним станом мовного апарату. Велике значення надається також психофізичному стану дитини, її поведінки та особистості в цілому.

Система корекційної роботи з розвитку фонетично правильного мовлення може включати вправи з наступних розділів:

· Розвиток рухів м'якого піднебіння,

· Усунення назального відтінку,

· Постановка звуків,

· Розвиток фонематичного сприйняття.

1. Велика увага приділяється масажу м'якого неба для згладжування і більшої еластичності післяопераційного рубця.

Для масажу використовується зонд для звуку с. Він обмотується чистої ватою і обережно рухається вперед-назад по твердого піднебіння. При погладжуванні і розтиранні слизової оболонки на границі твердого і м'якого неба в поперечному напрямку виникає рефлекторне скорочення м'язів глотки і м'якого піднебіння. Також ефективний масаж при вимові звуку а - в цей час проводиться легкий натиск на м'яке піднебіння. Корисно робити точковий і толчкообразний масаж пальцем або мовою. Масаж повинен тривати 1,5-2 хвилини, тобто потрібно провести 40-60 швидких ритмічних рухів по небу (2 рази на день протягом 6-12 місяців).

2. Робота з активізації м'якого піднебіння. Для цього застосовують наступні вправи:

Гімнастика для неба.

· Ковтання води маленькими порціями, що викликає найбільш високе підняття м'якого піднебіння. При наступних один за одним ковтальних рухах подовжується час утримання м'якого піднебіння в піднятому положенні. Дітям пропонується попити з маленького стаканчика або бульбашки. Можна капати на мову з піпетки по кілька крапель води.

· Позевиваніе при відкритому роті; імітація позевиванія.

· Полоскання горла теплою водою маленькими порціями.

· Покашлювання, що викликає енергійне скорочення м'язів валика Пассавана (на задній стінці глотки). Валик Пассавана може збільшуватися до 4-5 мм і в значній мірі відшкодовує піднебінно-глоткову недостатність. При покашлюванні відбувається повний затвор між носової і ротової порожниною. Активні рухи піднебіння і задньої стінки глотки можуть відчуватися дітьми (рука торкається до гортані під підборіддям і «відчуває» підйом неба). Довільне покашлювання виробляється два-три рази або більше на одному видиху. У цей час зберігається контакт неба із задньою стінкою глотки, а повітряний потік прямує через ротову порожнину. Перший час рекомендується проводити покашлювання з висунутим язиком. Потім - покашлювання з довільними паузами, під час яких від дитини вимагають зберегти контакт неба із задньою стінкою глотки. Поступово дитина привчається активно піднімати його і направляти повітряний струмінь через рот.

· Виробляється чітке енергійне перебільшене проголошення голосних звуків (на твердій атаці) високим тоном голосу. При цьому збільшується резонанс в ротовій порожнині і зменшується носовий відтінок.

· Робота над диханням є необхідною для виховання правильної звучною мови, У дітей з ринолалія дуже короткий неощадливий видих, розходиться через рот і носові ходи. Для виховання спрямованої ротової повітряного струменя використовуються наступні вправи: вдих і видих носом; вдих носом, видих ротом; вдих ротом, видих носом; вдих і видих ротом. При систематичному виконанні цих вправ дитина починає відчувати різницю в зміні фонації і вчиться правильно направляти повітря, що видихається. Це сприяє також вихованню правильних кинестетических відчуттів руху м'якого піднебіння. При виконанні вправ важливо постійно контролювати дитину, тому що йому важко відчути витік повітря через носові ходи. Використовуються різні прийоми контролю: приставляється дзеркало до носових ходах, ватка, смужка тонкого паперу і т. п. Вихованню правильної повітряного струменя сприяють вправи з дуттям на ватку, на смужку паперу, на паперові іграшки і т. п.

· Одночасно здійснюється цикл вправ, основна мета яких - нормалізація мовної моторики. Повсякденне їх застосування усуває високий підйом кореня язика, недостатню губну артикуляцію і збільшує рухливість кінчика язика. У зв'язку з цим зменшується надмірне участь кореня язика і гортані у вимові звуків.

3. Гімнастика для губ і щік.

· Надування обох щік одночасно.

· Надування щік поперемінно.

· Втягування щік в ротову порожнину між зубами.

· Смоктальні руху - зімкнуті губи витягуються вперед хоботком, потім повертаються в нормальне положення. Щелепи при цьому зімкнуті.

· Оскал: губи сильно розтягуються в бік, вгору, вниз, оголюючи обидва ряди зубів. «Хоботок», з подальшим оскалом при стиснутих щелепах. Оскал з розкриттям і закриванням рота, з наступним змиканням губ. Оскал при розкритому роті, з наступним закриванням губами обох рядів зубів (л, б, м).

· Витягування губ широкої воронкою при розкритих щелепах.

· Витягування губ вузької воронкою (імітація свисту). При широко розкритих щелепах губи втягуються всередину рота, щільно притискаючись до зубів.

· Піднімання щільно стиснутих губ вгору і вниз при щільно стиснутих щелепах.

· Піднімання верхньої губи - оголюються верхні зуби.

· Відтягування вниз нижньої губи - оголюються нижні зуби.

· Імітація полоскання зубів (повітря сильно тисне на губи).

· Вібрація губ.

· Руху губ хоботком вліво-вправо.

· Обертові рухи губ хоботком.

· Сильне надування щік (губами утримується повітря в ротовій порожнині, збільшується внутрішньоротові тиск).

· Утримання губами олівця або скляної трубочки.

4. Гімнастика для мови.

· Випинання мови лопатою, жалом.

· Почергове випинання мови розпластаного і загостреного.

· Поворачивание сильно висунутого язика вправо-вліво.

· Піднімання і опускання задньої частини мови - кінчик язика впирається в нижню ясна, а корінь язика то піднімається вгору, то опускається вниз.

· Присмоктування спинки язика до неба спочатку при закритих щелепах, а потім при відкритих. Висунутий широкий язик змикається з верхньою губою, а потім втягується в рот, торкаючись спинкою верхніх зубів і піднебіння і загинаючись кінчиком вгору у м'якого неба.

· Присмоктування мови до верхніх альвеол з розкриттям і закриванням рота.

· Проштовхування мови між зубами, так що верхні різці «скоблить» спинку мови.

· Круговий облизування кінчиком мови губ.

· Піднімання і опускання широко висунутого язика до верхньої і нижньої губ при розкритому роті.

· Почергове загинання кінчика язика жалом до носа й підборіддя, верхньої та нижньої губ, до верхніх і нижніх зубів, до твердого піднебіння і дну ротової порожнини. Кінчик мови стосується верхніх і нижніх різців при широко відкритому роті.

· Висунутий язик утримувати жолобком, човником, чашечкою.

· Мова у формі чашечки утримувати всередині рота.

· Закушування зубами бічних країв мови. Упираючись бічними краями мови в бічні верхні зуби, при оскалі піднімати і опускати кінчик язика, торкаючись їм верхніх і нижніх ясен. При тому ж положенні мови багаторазово барабанити кінчиком мови за верхнім альвеол (г-г-г-г).

· Виконати руху одне за іншим - мова жалом, чашкою, вгору і т. д.

Таким чином, виховуються руху, необхідні для правильного вимовляння звуків.

5. Проводяться голосові вправи на голосних звуках.

Голосні звуки а, о, у, е ставляться в першу чергу і потім регулярно (щоденно) включаються до вправи. Голосні звуки спочатку артикулюються без голосу (беззвучно). Це особливо корисно для дітей, у яких виражені компенсаторні додаткові рухи особи (втягування у крил носа). Ці діти мають щодня займатися перед дзеркалом беззвучною артикуляцією голосних, а потім переходити до гучного проголошенню. Поступово збільшується кількість повторень голосних на одному видиху.

Наступний етап - уривчасте чітке проголошення голосних за два і три звуки в різній послідовності. Крім артикуляційної тренування, це розвиває утримання послідовності звуків і оволодіння складової структурою слова. Наприклад: ат АОЕ ау Ауе ае ЕАУ і т. ц. Потім від дітей потрібно проголошення голосних з невеликими паузами, під час яких має зберігатися високе положення м'якого піднебіння. Паузи поступово збільшуються від однієї до трьох секунд. Тривалий злите проголошення голосних звуків. Виховання правильної звуковимови проводиться звичайними корекційними методами. Специфічним є постійний контроль за спрямуванням повітряного струменя. У важких випадках можна застосовувати тимчасове затискання носових ходів для більш виразного і звучного вимовляння звуку. Специфічним також є порядок постановки звуків. З приголосних перший виробляється звук ф - глухий фрикативний звук, до виголошення якого легко перейти від вправ, пов'язаних з продуванням повітряного струменя через рот. Від дитини вимагається здійснення тривалого правильного видиху, під час якого верхні зуби стосуються нижньої губи, виходить звук ф. Учні вправляються у вимові звуку ізольовано (Ф-, ф-), в зворотних складах (аф, еф, іф), потім у прямих складах (фа, фу, АФА, АФУ). До артикуляції звуку п учні підготовлені вправами по надування щік, вимагають гарного піднебінно-глоткового затвора. Далі діти повинні зробити вибух змички губ звуку п. Якщо у них не виходить, тоді логопед розмикає щільно стиснуті губи дитини, відсуває нижню губу вниз. Достатній вибух може вийти лише за відсутності витоку повітря через носові ходи, тому надалі вимовляння звуку п може застосовуватися для тренувальних вправ з усунення назальні.

Проводиться чітке енергійне перебільшене проголошення голосних звуків (на твердій атаці) високим тоном голосу. При цьому збільшується резонанс в ротовій порожнині і зменшується носовий відтінок.

Таким чином, усунення патологічної назализации голосу при ринолалии, незважаючи на різноманіття застосовуваних прийомів, представляють відомі труднощі. Визначається вона в першу чергу вагою дефекту і характером хірургічного втручання, яке не завжди досягає хорошого анатомічного і функціонального ефекту. Корекційна робота вимагає впливу на всю систему голосу і мовотворення.

Ігровий матеріал для корекційної роботи з розвитку мовлення

Гра 1. Жираф і мишеня.

Мета: формування мовного дихання та правильної звуковимови.

Хід гри:

Дитина стоїть гордо, потім стає на коліна, піднімає руки вгору, тягнеться і дивиться на руки - вдих ("У жирафи зріст великий ..."). Присідає, обхопивши руками коліна і схиливши голову, - видих, з вимовою звуку ш-ш-ш ("... У мишеняти - маленький ").

Потім дитина йде і одночасно вимовляє:

Наш жираф пішов додому

Разом з мишкою сіренької.

У жирафи зріст великий,

У мишеняти - маленький.

(Повторити 6-8 разів.)

Гра 2. "Лисиця-Патрікеевна".

Мета: формування правильної артикуляції щелеп і близько-ротової мускулатури в спокої.

Матеріал: дошка ("місток") або широка стрічка, маленькі сушіння або печиво.

Хід гри:

"Місток"-дошка лежить на підлозі Дитина йде по містку, відкриває рот, висовує язик, на кінчик якого ведучий кладе крекер. Пройшовши місток, дитина з'їдає печиво.

Гра 3. "Веселий папужка".

Мета: розвиток звуко-фонематичного аналізу, формування почуття ритму, розвиток здатності звуконаслідування.

Хід гри:

Ведучий промовляє складові ряди з відстукуванням або отхлопиваніем кожного складу. Дитині говорять: "Ти - веселий папужка, а папужки повторюють кожне слово. Чи зможеш ти повторити за мною і відстукав ребром долоні кожне слово? Будь уважний".

Дитина і ведучий сидять один проти одного за столом. За командою дитина починає отстукивать і повторювати склади:

а) однакові - ра-ра-ра;

б) зі зміною темпу (повільно - швидко) - ра-ра-ра-ра - ра-ра-ра-ра - ра-ра-ра - ра-ра-ра; ра-ра-ра-ра;

в) з нарощуванням ряду - па - па-па - па-па-па - па-па-па-па - па-па-па-па-па. Необхідно стежити за досягненням координації голосу і рухів.

Гра 4. "Водичка".

Мета: розвиток мовного дихання (вимовляння звуку на одному видиху, протяжно), формування правильної вимови звуку С.

Матеріал: кран з водою, картинка з зображенням вмиваються.

Хід гри:

Дорослий відкриває кран з водою і звертає увагу дитини на те, як "співає" тече з крану вода (с-с-с). Потім показує картинку з зображенням вмиваються і читає потешку:

Водичка, водичка,

Умою моє личко,

Щоб очі блищали,

Щоб щічки червоніли,

Щоб сміявся роток,

Щоб кусався зубок!

Дорослий разом з дитиною повторює потешку 3-4 рази і на закінчення гри пропонує йому "заспівати" пісеньку водички. Дитина співає "довгу пісеньку", тобто вимовляє звук З протяжно.

Гра 5. "Капітани".

Мета: розвиток уміння поєднувати вимовляння звуку з початком видиху, чергування тривалого, плавного і сильного видиху; розвиток вміння довгостроково вимовляти звук "ф" на одному видиху і багаторазово вимовляти звук "п (п-п-п) на одному видиху; активізація м'язів губ.

Матеріал: таз з водою і паперові кораблики.

Хід гри:

На маленькому столі стоїть таз із водою, де плаває паперовий кораблик. Дитина сидить на стільчику і дмухає на кораблик, вимовляючи звук Ф або П.

Дорослий пропонує дитині покататися на кораблику з одного міста в інше, позначивши міста значками на краях тазу.

Дорослий пояснює дитині, що, для того щоб кораблик рухався, потрібно дути на нього не поспішаючи, склавши губи як для проголошення звука Ф. Можна дути просто - витягаючи губи трубочкою, але не надуваючи щоки. Кораблик при рівному "вітрі" рухається плавно і впевнено пливе до мети.

"Але от налітає поривчастий вітер, - каже дорослий, - він дме нерівно: п-п-п. Дитина повторює і прагне пригнати кораблик до певного місця.

Дорослий стежить за тим, щоб при вимові звуку Ф дитина не надував щоки; звук П виголошував на одному видиху 2-3 рази і теж не надував при цьому щоки. Закінчуючи гру, дитина і дорослий разом співають:

Вітер, вітерець,

Натягни парусок!

Кораблик жени до

Волги-ріки!

Гра 6. "Відбійний молоток".

Мета: формування навички правильної артикуляції мови, зубів, м'язів щелепно-лицьової області в стадії початкового поштовху при ковтанні.

Хід гри:

Ведучий говорить: "Ви, напевно, бачили відбійні молотки: ними працюють шахтарі і дорожні робочі розкривають асфальт. Зараз ми спробуємо наслідувати цей молотка. Для цього потрібно довго-довго вимовляти звук Д-Д-Д-Д-Д.

Потім діти намагаються виконати цю вправу протягом 3-4-х хвилин.

Гра 7. "Часики".

Мета: формування навички правильної артикуляції мови, зубів, м'язів щелепно-лицьової області в стадії початкового поштовху при ковтанні.

Хід гри:

Ведучий говорить: "У годинника є стрілки, які весь час ходять по колу. При цьому годинна стрілка рухається дуже повільно, хвилинна - швидше, а секундна - біжить дуже швидко.

Ось і наш язичок повинен навчитися ходити по колу, як стрілки годинника. Для цього необхідно відкрити рот та мовою по внутрішніх стінках верхньої і нижньої губи робити кругові рухи зліва направо і навпаки ".

Діти роблять вправи по команді: "Як годинна стрілка - повільніше; як хвилинна - швидше; як секундна - ще швидше".

Ведучому необхідно стежити, щоб рот постійно був відкритий, а нижня щелепа залишалася нерухомою.

Фонетико-фонематическое недорозвинення мови.

Методичний матеріал для вихователів д / с.

Мова є засобом спілкування людей у ​​силу своєї матеріальної звуковий природи. Засвоєння звукової системи мови являє собою ту основу, на якій будується оволодіння мовою як основним засобом спілкування.

У засвоєння звукової сторони мови входять два взаємопов'язані процеси: процес розвитку произносительной боку мови і процес розвитку сприйняття звуків мови.

Розвиток произносительной сторони мови бере початок від перших голосових проявів (крик і лепет). Однак засобом спілкування мова починає служити з появи перших слів (до одного року). До двох років вимова ще недосконало: нечітко вимовляються багато звуки, пом'якшуються приголосні звуки, неточно передається слоговая структура слів. До трьох років зберігається недосконалість проголошення складних слів, спостерігаються часті заміни звуків, скорочення слів, пропуски складів. До чотирьох років майже зникає загальна картина пом'якшення мови, з'являються шиплячі звуки, але ще часті заміни (р-л, р-ч). подовжується структура складних слів. До п'яти-шести років дитина повинна правильно вимовляти всі звуки, чітко відтворювати звукослоговой структуру слів.

Для повноцінного засвоєння звукової структури промови велике значення має фонематичні сприйняття.

Раннє розуміння дитиною слів і фраз, вимовних дорослим, будується не на сприйнятті їх фонематичного складу, а на уловлюванні загальної ритміко-мелодійної структури слова чи фрази. Слово на цій стадії сприймається дитиною як єдиний нерозчленований звук, що володіє певною ритміко-мелодійної структурою. Період дофонемного розвитку мовлення триває до одного року, потім змінюється періодом фонематичного розвитку мови. Р. Є. Левіна намітила кілька етапів розвитку мовної свідомості дітей: від відмінності далеких один від одного фонем до формування тонких і диференційованих звукових образів слів.

Виділяють кілька рівнів фонематичного розвитку дітей. Спочатку формується фонематическое сприйняття, під яким розуміється процес пізнавання і розрізнення звуків мови. При сприйнятті мови слова не розчленовуються, їх звуковий склад не усвідомлюється. Пізніше діти опановують фонематичним аналізом і синтезом.

Фонетико-фонематическое недорозвинення мови - це порушення процесів формування вимови у дітей з різними мовними розладами через дефекти сприйняття й вимови фонем.

Діти з ФФНР - це діти з ринолалія, дизартрія, дислалии акустико-фонематичної і артикуляторно-фонематичної форми.

Р. Є. Левіна, Н. А. Никашина, Р. М. Боскіс, Г. А. Каші відводять велику роль формування фонематичного сприйняття, тобто здатності сприймати звуки мови (фонеми).

За даними Т. А. Ткаченко, розвиток фонематичного сприйняття позитивно впливає на формування всієї фонетичної сторони мови і складової структури слів.

Незаперечна зв'язок у формуванні лексико-граматичних і фонематических уявлень. При спеціальній корекційної роботи з розвитку фонематичного слуху діти набагато краще сприймають і розрізняють закінчення слів, приставки в однокореневих словах, загальні суфікси, прийменники, слова складної складової структури.

Без достатньої сформованості фонематичного сприйняття неможливе становлення його вищого ступеня - звукового аналізу. Звуковий аналіз - це операція уявного поділу на складові елементи (фонеми) різних звукокомплексов: поєднань звуків, складів і слів.

Р. Є. Левіна писала, що «вузловим утворенням, ключовим моментом в корекції мовленнєвого недорозвинення є фонематическое сприйняття і звуковий аналіз».

У дітей з поєднанням порушення вимови і сприйняття фонем відзначається незакінченість процесів формування артикулювання і сприйняття звуків, що відрізняються акустико-артикуляційними ознаками.

Р. М. Боскіс, Р. Є. Левіна, Н. Х. Швачкін, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурія вважають, що при порушенні артикуляції чутного звуку може в різній мірі погіршуватися і його сприйняття.

Рівень розвитку фонематичного слуху дітей впливає на оволодіння звуковим аналізом. Ступінь недорозвинення фонематичного сприйняття може бути різна. Можна виділити наступні його рівні:

1. Первинний рівень. Фонематическое сприйняття порушено первинно. Передумови до оволодіння звуковим аналізом і рівень дій звукового аналізу сформовані недостатньо.

2. Вторинний рівень. Фонематическое сприйняття порушено вдруге. Спостерігаються порушення мовних кінестезій внаслідок анатомічних дефектів органів мови. Порушено нормальне слухопроізносітельное взаємодія найважливіший механізм розвитку вимови.

Характер порушеного звуковимови у дітей з ФФНР вказує на низький рівень розвитку фонематичного сприйняття. Вони відчувають труднощі, коли їм пропонують, уважно слухаючи, піднімати руку в момент виголошення того чи іншого звуку чи стилю. Такі ж труднощі виникають при повторенні за логопедом складів з парними звуками, при самостійному підборі слів, що починаються на певний звук, при виділенні початкового звуку в слові, при підборі картинок на заданий звук.

У фонетико-фонематическом недорозвиненні дітей виявляється декілька станів:

- Труднощі в аналізі порушених у вимові звуків;

- При сформованій артикуляції нерозрізнення звуків, що відносяться до різних фонетичним групам;

- Неможливість визначити наявність і послідовність звуків у слові.

Стан звуковимови дітей характеризується наступними особливостями:

1. Відсутність в мові тих чи інших звуків і заміни звуків. Складні за артикуляцією звуки замінюються простими за артикуляцією, наприклад: замість [с], [ш] - [ф], замість [р], [л] - [л `], [й], замість - глухих; свистячі і шиплячі ( фрикативні) замінюються звуками [т], [т `], [д], [д`]. Відсутність звуку або заміна його іншим по артикуляційним ознакою створює умови для змішування відповідних фонем. При змішуванні звуків, близьких артикуляційно або акустично, у дитини формується артікулема, але сам процес фонемообразования не закінчується. Труднощі розрізнення близьких звуків, що належать різним фонетичним групам, призводять до їх змішання при читанні і на листі. Кількість неправильно вживаних у мові звуків може досягати великого числа - до 16 - 20. Найчастіше виявляються несформованими свистячі і шиплячі ([з] - [з `], [з] - [з`], [ц], [ш], [ж], [ч], [ш]); [т ` ] і [д `]; звуки [л], [р], [р`]; дзвінкі заміщуються парними глухими; недостатньо протиставлені пари м'яких і твердих звуків; відсутня приголосний [й]; голосний [и].

2. Заміни групи звуків дифузної артикуляцією. Замість двох або декількох артикуляційно близьких звуків вимовляється середній, непевний звук, замість [ш] і [з]-м'який звук [ш], замість [ч] і [т]-щось на зразок пом'якшеного [ч].

Причинами таких замін є недостатня сформованість фонематичного слуху або його порушення. Такі порушення, де одна фонема замінюється іншою, що веде до спотворення змісту слова, називають фонематичним.

3. Нестійке вживання звуків у мові. Деякі звуки за інструкцією ізольовано дитина вимовляє правильно, але в мові вони відсутні або замінюються іншими. Іноді дитина одне і теж слово в різному контексті або при повторенні вимовляє різному. Буває, що у дитини звуки однієї фонетичної групи замінюються, звуки іншого - спотворюються. Такі порушення називаються фонетико-фонематическими.

4. Спотворена вимова одного або декількох звуків. Дитина може спотворено вимовляти 2-4 звуку або говорити без дефектів, а на слух не розрізняти більше число звуків з різних груп. Відносне благополуччя звуковимови може маскувати глибоке недорозвинення фонематических процесів.

Причиною спотвореного вимови звуків зазвичай є недостатня сформованість артикуляційної моторики або її порушення. Це фонетичне порушення, які не впливають на зміст слів.

Знання форм порушення звуковимови допомагає визначити методику роботи з дітьми. При фонетичних порушеннях велику увагу приділяють розвитку артикуляційного апарату, дрібної і загальної моторики, при фонематических порушеннях розвитку фонематичного слуху.

При наявності великої кількості дефектних звуків у дітей з ФФНР порушується слоговая структура слова і вимова слів зі збігом приголосних: замість скатертину - вони кажуть «котив» або «катета», замість велосипед - «сіпед».

Крім перерахованих особливостей вимови і фонематичного сприйняття у дітей з ФФНР спостерігаються: загальна змазаність мови, нечітка дикція, деяка затримка у формуванні словника і граматичного ладу мовлення (помилки у відмінкових закінченнях, вживання прийменників, погодження прикметників і числівників з іменниками).

Прояви мовного недорозвинення у даної групи дітей виражені в більшості випадків не різко. І тільки при спеціальному обстеженні мови виявляються різноманітні помилки.

Система навчання дітей дошкільного віку з ФФНР включає корекцію звуковимови, формування фонематичного сприйняття, підготовку до навчання грамоті (Г. А. Каші, Т. Б. Філічева, Г. В. Туманова).

Корекційне навчання також передбачає оволодіння дитиною на даному віковому етапі певним колом знань про навколишній і відповідним об'ємом словника. Логопед і вихователь, здійснюючи корекційне навчання спільно, повинні враховувати закономірності процесу оволодіння звуковий стороною мови в нормі.

У коррекционном навчанні можна виділити три розділи:

I розділ роботи - артикуляторной (підготовчий) передбачає уточнення артикуляторной основи збережених і легких в артикуляції звуків: [а], [о], [у], [е], [и], [м], [м `], [н ], [н `], [п], [п`], [т], [к], [к `], [х], [х`], [ф], [ф `], [в] , [в `], [й], [б`], [д], [р], [г `] з метою розвитку фонематичного сприйняття і звукового аналізу. Ці звуки в мовному потоці дітьми вимовляються непевний, з млявою артикуляцією, змішуються між собою ([к] - [х], [в] - [б] т. д.) або є заступниками відсутніх звуків, що свідчить про незавершеність процесу фонемообразования.

Заняття з уточнення артикуляції, розвитку фонематичного сприйняття та підготовки дітей до аналізу і синтезу звукового складу слова проводяться логопедом на фронтальних заняттях і обов'язково на звуках, правильно вимовних усіма дітьми групи. Потім логопед в певній послідовності включає у фронтальні заняття поставлені до цього часу виправлені звуки.

II розділ роботи - діфференціровачний, в якому виділяються 2 етапи.

На першому етапі диференціації кожен правильно вимовний звук порівнюється на слух з усіма артикуляційно або акустично близькими звуками. Велика увага приділяється уточненню диференціації голосних звуків, від чіткості вимови яких, перш за все залежить виразність мови і аналіз звукослогового складу слова.

Після засвоєння артикуляції другого з пари взаємозамінних у мові звуків диференціації.

III розділ роботи - формування звукового аналізу та синтезу полягає в наступному:

1. Формування понять і оволодіння термінами, їх позначають: слово, речення, склад, звук, приголосний та голосний, глухий і дзвінкий, твердий і м'який звуки.

2. Формування уявлення про лінійної послідовності звуків у слові і про кількість звуків у слові.

3. На підставі уточнених вимовних навичок артикуляції голосних звуків [у], [а], [і] відпрацьовується найбільш легка форма аналізу - виділення першого голосного звуку з початку слова.

4. Формування вміння ділити слова на склади. Використовуючи зорову опору - схему, де довгою рисою позначається слово, короткою - стиль; формування вміння робити складової аналіз слова.

5. Аналіз і синтез зворотного складу типу [ап].

6. Уточнення артикуляції приголосних звуків. Виділення останнього приголосного в слові типу суп.

7. Виділення початкових приголосних у словах типу сік.

8. Виділення ударних голосних з положення після приголосних у словах типу сом.

9. Аналіз і синтез прямого складу типу [са].

10. Повний звукослоговой аналіз і синтез односкладових слів з 3 звуків типу сом і двоскладових типу зуби з опорою на схеми, де позначаються і склади, і звуки.

11. Повний звукослоговой аналіз і синтез слів зі збігом приголосних у складі односкладових слів типу стіл, стілець, двоскладових з закритим стилем типу кішка, трискладових типу панама, вимова яких не розходиться з написанням.

12. Перетворення слів шляхом заміни окремих звуків: сік - сук.

13. Знайомство з буквами, об'єднання букв у склади і слова.

14. Повний слого-звукобуквенний аналіз слів.

Педагогічний процес, реалізований в групі для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, містить два види спадкового взаємозв'язки в роботі логопеда і вихователя: наступність у розвитку мови (виправлення дефектів вимови, усунення лексико-граматичних прогалин, навчання грамоті) і в розвитку внеречевой психічних процесів.

Гра-заняття для дітей старшого дошкільного віку, які відвідують логопедичну групу

Тема: «У країні веселих голосних звуків».

Цілі заняття

1. Закріплювати вміння чітко артикулювати голосні звуки [а], [у], [і], [о], [и], [е].

2. Вчити визначати голосний звук на початку та в середині слова.

3. Закріплювати вміння визначати емоційні стани людини і передавати їх у міміці, мови і рухах.

4. Розвивати зорове, слухове сприйняття.

5. Розвивати міжпівкульні взаємодію.

6. Виховувати вміння взаємодіяти один з одним.

Обладнання: схеми маски настрої, червоні стрічки, коляска з лялечкою, лялька Оля, паровоз, лоша, лялька хлопчик Едік, ведмідь. Предметні картинки в конвертах і аналогічні картинки, заховані під лист кольорового паперу, нарізаною тонкими смужками (по кількості дітей); символи голосних звуків, картинки із зображенням емоційного стану; "звукові доріжки" - індивідуальні картки з зображенням чергуються, голосних звуків; лист; предметні картинки за кількістю дітей лоб, ніс, будинок, дим, кит, сік, бак, сир.

Організаційний момент. (Використовуємо маски настрою).

img1

<Малюнок 1>

Логопед: Діти, давайте пов'яжемо червоні стрічки, подивимося один на одного і здивуємося.

Ми вміємо дивуватися! Діти здивовано піднімають брови.

Напевно, нас чекає щось цікаве. Давайте покажемо, як ми цьому раді. Діти посміхаються.

На жаль, наше гарний настрій затьмарює тужлива і похмура погода. Давайте подивимося у вікно і спохмурнів.

Діти нахмуриваются брови. А тепер повторимо ще раз:

Ми вміємо дивуватися,

Ми вміємо посміхатися,

Ми вміємо хмуритися!

Повідомлення теми

Логопед: Хлопці, сьогодні ми відправимося в Країну голосних звуків. Ми підготувалися до подорожі і пов'язали один одному червоні стрічки. А чому ми вибрали саме червоний колір?

Діти: Тому що ми відправимося в Країну голосних звуків, а голосні звуки позначаємо червоним кольором.

Логопед: Всі готові? Отже, ми вирушаємо в дорогу!

Співвіднесення голосних звуків з конкретним чином

З'являється коляска, а в ній лялька.

Логопед: Діти, подивіться, тут плаче чиясь лялечка. Давайте згадаємо, яку пісеньку їй треба заспівати, щоб вона перестала плакати, який голосний звук нам допоможе?

Діти: Голосний звук [а]. Логопед пропонує заспокоїти ляльку кільком дітям, проспівавши звук [а].

Логопед: Хлопці, в колясці дівчинка Оля. (Дістанемо лялечку з коляски) А плаче вона тому, що у неї болять зубки. Який звук вона скаже, тримаючись за щічку?

Деі: Звук [о].

Логопед: обіймемо свої щічки теплими ручками, заспіваємо своїм зубкам пісеньку [о], щоб наші зубки ніколи не хворіли.

Діти: Тягнуть ниточку [оооооо].

Логопед: Ну, от і в Олі зубки перестали хворіти, вони навіть посміхатися початку.

Подивіться, до нас під'їжджає паровоз. Давайте згадаємо, як він гуде.

Діти: [у]

Логопед: Давайте погудимо голосно, а потім тихо.

А ось хто приїхав до нас на паровоз - лоша Іскорка. Давайте згадаємо, як Іскорка кличе маму-кінь.

Діти: [ІІІ]. Логопед викликає дитини, який рухає лошати, а інші діти довго тягнуть ниточку [іііі].

Логопед: Ще на паровозі до нас приїхав хлопчик, а звуть його Едик він, і допоможе Іскорка знайти його маму. Давайте промовимо ім'я хлопчика і послухаємо, який перший звук в його імені. (Діти вимовляють ім'я хлопчика і виділяють перший звук в його імені.)

Логопед: Звичайно, це ще один голосний звук [е]. Потягнемо ниточку [ееее], поставимо крапки [е] [е] [е]. Едік з іскоркою вирушили розшукувати маму-кінь, а ми з вами продовжуємо нашу подорож в Країні голосних звуків. І от нам на шляху зустрівся ведмідь.

Ведмідь у бджіл покуштував мед.

Мишка жалібно реве

И-и-и -


Покусали мене бджоли!

Логопед: Який звук потрібен ведмедеві, щоб ревіти?

Діти: Голосний звук [и].

Логопед: Давайте покажемо, як ведмідь ходить по стежці й реве. Діти зображують ведмедя.

Логопед: Згадайте, які голосні звуки ми з вами зараз вимовляли.

Діти: Голосні звуки [а], [о], [і], [у], [е], [и].

Логопед: Як називаються ці звуки?

Діти: Голосні.

Логопед: Чому вони голосні?

Діти: Їх можна співати, в роті немає перешкоди.

Формування спрямованого тривалого видиху

Логопед: Зараз ми вирушимо на чарівну галявину. Подивіться, тут "зачаровані" якісь картинки. Давайте спробуємо їх "чари".

Вийшли на галявину,

Сіли всі в кружок.

Вгадай картинку,

Милий мій друже!

Діти сідають у коло. Перед ними лежать картинки, заховані під лист кольорового паперу, нарізаною тонкими смужками, приклеєні на конверти з картинками-відгадки.

Логопед: Діти, піднесіть заховану картинку до своїх губ. Покладіть мову на нижню губу і подуйте на нього так, щоб картинка відкрилася. Даю вам підказку: назва кожної картинки починається з голосного звуку (стежити, щоб діти не надували щоки). Потім логопед пропонує дітям перевірити себе, подивившись відгадку в конверті.

Співвіднесення голосних звуків із зоровим символом. Закріплення вміння придумати слово на заданий звук

Логопед: Молодці, хлопці! Всі картинки впізнали. А тепер виберіть символ звуку, з якого починається ваше слово. Діти вибирають символ звуку, що підходить до слова з конверта.

Логопед: Давайте подумаємо, які картинки можна було б додати до ваших символів. Діти підбирають слова, що починаються з такого ж звуку, як символ в руці.

Наші символи позначають які звуки?

Діти: Голосні.

Логопед: Перед вами на столах символи всіх голосних звуків. Я читаю вірш, а ви підбираєте потрібний символ, і вимовляєте його.

Логопед вимовляє вірш, попередньо преложи дітям супроводжувати читання символами голосних звуків.

img2


Кінезіологічний гімнастика (комплекс вправ, що розвивають міжпівкульні взаємодія)

Логопед: Щоб виконати таке завдання, нам треба як слід підготуватися. Давайте зробимо гімнастику для голови.

Спочатку натягнемо "розумну шапку". (Вказівними і великими пальцями відтягаємо мочки вух вниз або імітуємо зав'язування вузлика під підборіддям.)

Тепер позеваем. (Відкриває широко рот і натискає вказівними пальцями на середину щік.)

Покажемо "розумну сову". (Праву руку кладе на ліве плече і злегка натискає, повільно повертає голову вліво назад, потім вправо тому, змінює руку і повторює рух голови.)

Совушка-сова,

Велика голова.

На суку сидить

На всіх дивиться.

Діти разом з логопедом виконують кожну вправу 3-4 рази.

Закріплення вимови голосних звуків

Вивчивши всі голосні,

Ти можеш без зусиль,

Як маг або чарівник,

Перетворювати слова.

- Який голосний звук у слові бик? (Логопед виставляє картинку бика).

Діти: [и]

Логопед ставить символ звуку [и], потім замінює його на символ звуку [а]. - У що перетворився бик?

Аналогічно проводиться "перетворення" наступних слів:

Кот -> кит, дим -> дім, луна вухо.

Розвиток дрібної моторики

Логопед: Наші пригоди ще не закінчилися. Подивіться, наші звуковики чекають від нас допомоги. Вони несуть нам листа, але їм потрібно пройти по зачарованою стежиною. Давайте їм допоможемо.

На столах перед дітьми звукові доріжки.

Будемо підніматися знизу вгору вказівним та середнім пальцями, промовляючи кожен звук. Одна дитина вимовляє звуки, решта дітей рухають пальчиками і стежать за мовцем. Спочатку знизу вгору, а потім зверху вниз.

img3

Логопед: Ну ось ми свамі і отримали лист від звуковиків. І ось що вони нам пишуть логопед дістає лист і картинки з конверта:Гра "Новосели" У нашій Країні голосних звуків побудували будинок для лісових мешканців. Давайте подивимося для кого (картинки): рись, вовк, лис. Порахуємо скільки поверхів у будинку. Потрібно кожного жителя заселити в свою квартиру, на свій поверх. Нам допоможуть голосні звуки, вони горять вогниками на поверхах.

img4


Логопед: Молодці, хлопці, спасибі, що допомогли заселити звірів у їхні квартири, а то вони так і жили б на вулиці. Їх мочив би дощ, замітало снігом. А ми їм допомогли. Тепер ви розумієте, як важливі голосні звуки?

Розвиток довільної уваги і просторового орієнтування

Логопед: А тепер, хлопці, подивіться, у нас в країні голосних звуків всюди розставлені картинки. Я пропоную вам їх зібрати. Але збирати ми їх будемо не просто, а кожен зі своїм символом - голосним звуком. У вас на столах лежать ці символи звуків. Візьміть собі один з них, і вирушайте на пошуки слова зі своїм звуком.

Молодці. Всі відшукали свої картинки. (Під час пошуків звучить казкова, чарівна музика)

Підсумок заняття

Логопед: звуковик нас так само хвалить за допомогу, і в подарунок дарує нам абетку, щоб ми вивчали літери. А ми з вами букви знаємо: діти по беззвучною артикуляції логопеда відгадують голосний звук і знаходять відповідну літеру.

Ось наша подорож і закінчилося. У країні, яких звуків ми подорожували?

Аналіз логопедичного заняття

Логопед: Гальцова С.А.

МДОУ д / с № 83

Етап роботи: заключний

Форма заняття: фронтальне

Тема: «У країні веселих голосних звуків»

Вік дітей: 6-7 років

Аналізує:

Мета відвідування: спостереження і аналіз проведення логопедом фронтального заняття.

Проведено спостереження і докладний аналіз фронтального заняття логопеда.

При організації фронтального логопедичного заняття з корекції вимови у дошкільнят використовувався комплексно-ігровий метод. Сюжетно-тематична організація занять більш доцільна для активізації мови, розвитку пізнавальних процесів і відповідає дитячим психофізичним даним, так як у грі максимально реалізуються потенційні можливості дітей.

Для досягнення поставлених цілей використовувалися різноманітні методичні прийоми, які носять розвиваючий характер.

У системі занять реалізувався принцип спеціальної освіти - принцип корекційної спрямованості при дотриманні триєдиного завдання, а саме: корекційна виховання, корекційна розвиток, корекційне навчання. Корекційна розвиток проводиться за основними напрямками:

- Розвиток слухового уваги;

- Розвиток сенсорних і моторних функцій;

- Формування кинестетической основи артікуляторних рухів;

- Розвиток мімічної мускулатури;

- Розвиток інтелектуальних функцій (мислення, пам'яті, уяви, сприйняття, уваги, орієнтування в просторі і в часі);

- Розвиток емоційно-вольової сфери та ігрової діяльності;

- Формування рис гармонійної і незакомплексовано особистості (дружби, любові, поваги і самоповаги, критичності і самокритичності, оцінки та самооцінки та ін.)

Крім завдань, спрямованих на розвиток мови, в заняттях передбачалися завдання на розвиток функції мовного аналізу і синтезу, тобто здійснювалася підготовка до навчання грамоті. Все це, завдяки специфіці дитячого організму, легше засвоюється в рамках гри.

У міру того як розгортаються дії за сюжетом, діти, граючи, осягають поняття «звук», «стиль», «слово», «пропозиція», «буква».

Структура фронтальних занять з автоматизації вимови і диференціації звуків включає обов'язкові елементи:

· Оргмомента;

· Повідомлення теми заняття;

· Характеристика звуку по артикуляційним і акустичним ознаками;

· Вимова досліджуваних звуків в складах і складових поєднаннях;

· Вимова звуків у словах;

· Физминутку;

· Робота над пропозицією;

· Навчання елементам грамоти;

· Підсумки заняття.

Крім обов'язкових елементів вводяться додаткові:

· Завдання на розвиток функції мовного аналізу і синтезу;

· Підготовка до навчання грамоті;

· Лексико-граматичні завдання;

· Фізпаузи (взаємодія мови і рухів);

· Голосові, дихальні, мімічні вправи;

· Імітація рухів і дій;

· Творчі завдання;

· Словотворчість;

· Вправу на розвиток пізнавальних процесів;

· Вірші, діалоги.

Дані елементи доповнюють зміст заняття і спрямовані на всебічний і гармонійний розвиток дитини.

Релаксаційні вправи допомагають зняти підвищену м'язове напруження у дітей з дизартрією. Мімічні вправи поліпшують роботу лицьових м'язів, сприяють рухливості артикуляційного апарату. Психофізична гімнастика сприяє розкріпаченню дітей, прояву свого «я», розвитку уяви, подолання рухової незручності.

Ігрова форма повідомлення теми заняття не тільки пробуджує інтерес до заняття, але і направляється увагу дітей до досліджуваного звуку, до повторення пройдених звуків.

На етапі характеристики звуків по артикуляційним і акустичним ознаками реалізуються такі завдання:

· Уточнюється артикуляція - положення губ, язика, і зубів при вимові досліджуваного звуку;

· Уточнюються акустичні ознаки звуків: «спить» або «не спить» голосок (глухі або дзвінкі); співається або не співається звук (голосні або приголосні), м'якість і твердість;

· Знаходиться образне порівняння звуку;

· Звуки позначаються колірними символами (м'які - зеленим кольором, тверді - синім, голосні - червоним).

Для визначення характеристики звуків допомагають «Дівчатка-звуки» (голосні), «Хлопчики-звуки» (приголосні, у різних костюмчиках, з дзвоником і без нього.). Відповідно, «Дівчата-звуки» в червоних костюмчиках з дзвіночком (голосний звук, бере участь в утворенні голос). «Хлопчики-звуки» в синіх костюмчиках з дзвіночком (приголосний звук, дзвінкий, твердий), без дзвіночка - згоден, глухий, твердий. «Хлопчики-звуки» в зелених костюмчиках з дзвіночком (приголосний звук, дзвінкий, м'який), без дзвіночка - згоден, глухий, м'який.

Для послідовного відповіді по визначенню характеристики використовується схема.

Одним завданням є розвиток слухоречевой пам'яті і фонематичного сприйняття, міміки і просодических компонентів мовлення (ритму, наголоси і інтонації). Вимова складових рядів поєднується з розвитком інтонаційної виразності мови і міміки.

На етапі вимови звуків у словах вирішуються такі завдання:

· Розвиток фонематичного сприйняття і фонематических уявлень;

· Уточнення і розширення лексичного запасу;

· Оволодіння граматичними категоріями словозміни і словотворення, осягнення смислу і багатозначності слів;

· Розвиток слухового уваги і зорової пам'яті;

· Оволодіння простими і складними видами звуко-складового аналізу і синтезу.

Для вирішення цих завдань важливим є принцип добору мовного і наочного матеріалу. Перший критерій підбору визначається темою і сюжетом занять, другий - поставленим завданням. У роботі зі збагачення словника дітей та розвитку фонематичного сприйняття використовувалися логопедом предмети, іграшки і малюнки.

Физминутку тісно пов'язана з темою заняття і є як би перехідним містком до наступної частини заняття. Основні завдання физминутку - це:

· Зняти втому і напругу;

· Внести емоційний заряд;

· Удосконалювати загальну моторику;

· Виробляти чіткі координовані дії у взаємозв'язку з промовою.

Таким чином, найбільш прийнятною формою організації заняття є ігрова і така, в якій з мінімальними витратами вирішується більш повний комплекс завдань.

На заключній стадії заняття підводяться підсумки, тобто визначається результативність. Природно, вона не проводиться у формі «Це добре, а це погано». Тут присутня позитивна емоційна оцінка типу:

«Спасибі. Діти, ви мене дуже порадували своїми відповідями! Мені було дуже приємно працювати з вами. І шкода, що заняття так швидко закінчилося і доводитися розлучатися ». При індівівідуальной оцінці відзначається активність, удача, нехай навіть маленька, або просто гарний настрій тієї чи іншої дитини. А реакція на невдачі - побажання дитині активно працювати і все вийде, поселити надію на успіх у наступних заняттях, переконати, що зневірятися не варто.

Для отримання зворотного зв'язку, логопед намагалася дізнатися і оцінку дітьми минулого заняття у відповідях на запитання: «Що вам сподобалося? Які завдання здалися вам цікавими? Яке завдання було найважчим? Що б ви хотіли почути в наступний раз? »

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

· Логопед в ході заняття досягла поставлених цілей,

· Простежується логічна послідовність і взаємозв'язок етапів заняття, доцільність розподілу часу між етапами заняття;

· Зміст заняття відповідає вимозі програми, простежується виховна спрямованість;

· Логопед в ході заняття була емоційна, зібрана, доброзичливо налаштована по відношенню до дітей, мова ясна, точна, виразна.

Фронтальне заняття в середній групі

Тема: «Розумний їжачок» (сюжет Н. Радлова)

Мета заняття: навчання дітей складання зв'язного розповіді по серії картинок, що зображують основні моменти сюжетної дії.

Основні завдання:

1. Розвиток навичок аналізу наочно зображеного сюжету, умінь відтворювати сюжетну ситуацію на основі зіставлення змісту окремих картинок;

2. Розвиток фразової мови дітей, навичок складання поширених відповідей на запитання; використання фраз з 3-6 слів при складанні розповіді та ін;

3. Формування навичок словозміни (в основному іменників);

4. Розвиток відтворює і творчої уяви у дітей;

5. Формування та розвиток зв'язного мовлення у формі міркування.

Обладнання: 4 кольорові картинки середнього формату, набірне полотно або демонстраційна дошка.

О р г а н і з а ц і н н а я к а с т ь. Підготовка дітей до основної частини завдання. Пізнавання предмета за його описом. Дітям пропонуються 2 загадки, пов'язані з утриманням картинок серії; вправу на відгадування загадок супроводжується додатковими питаннями педагога.

Загадка про яблуко: «Кругле, рум'яне, я росту на гілці. Люблять мене дорослі і малі діти ».

Питання:

Скажіть, хлопці, де ростуть яблука?

Як називається дерево, на якому ростуть яблука? (При повторенні питання: «Де ростуть яблука?» - Дається інструкція відповідати повним відповіддю. По ланцюжку повторюється словоформа «на яблуні».)

Загадка про їжачка: «під соснами, під ялинками біжить клубок з голками».

Педагог: «Хто скаже, де живе їжак?»

Р о з б о р з о д е р ж а н і я к а р т і н о к.

Педагог: «Хлопці, сьогодні ми будемо розглядати картинки, де зображено випадок, який стався з одним їжачком».

Проводиться розбір змісту картин в питально-відповідної формі.

В о п р о с и до к а р т і н к а м.

1-а картинка

Що ви бачите на цій картині?

Які дерева тут ростуть?

Як називається місце, де ростуть яблуні?

(При скруті дається підказка: «Це слово починається зі звуку С»).

Хто зображений на картинці?

При цьому одночасно здійснюється диференціація питань з питальними словами «хто» і «що».

Що робить їжачок? Що він робить з яблуками?

Актуалізуються слова: «збирає», «згрібає», «купа», «купка». У разі потреби зазначені слова відтворюються за подсказ початкового стилю.

2-а картинка

Що зробив їжачок? Куди заліз їжачок? (На дерево?);

Де лежать яблука? (Під деревом);

Де сидить їжачок? (На дереві).

(Діти вправляються в словозміну на основі слів «дерево» і «яблуня». Для закріплення вказаних словоформ використовується хоровий обговорювання і проголошення слова по ланцюжку.)

Третя картинка

Що зробив їжачок? Як стрибнув (впав) їжачок?

(Вводяться словоформи - «на спину», «спиною вниз».)

Куди впав їжачок? (На яблука).

4-а картинка

Що зображено на цій картинці? Куди пішов їжачок?

(Вводяться слова «наколоті», «нанизані», які відпрацьовуються в послоговой, а потім в злите проголошенні.)

На закінчення дається ряд загальних питань:

«Чому яблука лежать на землі?» (Увага акцентується на слові «дозріли».)

Яка пора року тут зображено? Коли дозрівають яблука? (В кінці літа, на початку осені). Зазначені словосполучення закріплюються в розгорнутих фразах-відповідях, наприклад:

Яблука достигають наприкінці літа.

При роботі з дітьми більш сильної групи розбирається утримання 1, 2 і 4-ої картинок.

Розміщення картинок дітьми в потрібній послідовності на набірному полотні. Складання розповіді по ланцюжку (по одному фрагменту кожною дитиною).

Підсумок заняття.

Аналіз логопедичного заняття

Логопед: Гальцова С.А.

Вихователь: Фількевіч Н.В.

МДОУ д / с № 83

Етап роботи:

Форма заняття: фронтальне

Тема: «Розумний їжачок»

Вік дітей: середній дошкільний віку

Аналізує:

Мета відвідування: спостереження і аналіз проведення вихователем фронтального заняття з розвитку мовлення.

Поставлені вихователем цілі відповідають особливостям навчального матеріалу. Вихователь ставить перед собою освітні, виховні і розвиваючі завдання. Відмінною особливістю фронтальних занять вихователя в логопедичній групі є те, що, крім навчальних, розвиваючих, виховних завдань, перед ним стоять і корекційні завдання.

Для досягнення поставлених завдань вихователь продумав тип заняття, його структуру, логічну послідовність і взаємозв'язок етапів заняття.

Звертає на себе увагу індивідуальний підхід до дітей. Індивідуальний підхід на заняттях сприяє розкриттю індивідуальності дитини, яка знаходить своє вираження в характері розумових процесів, запам'ятовування, уваги, в прояві ініціативи, творчості, в тому, що при засвоєнні нового матеріалу кожен виявляє різні інтереси і по-різному використовує свої знання.

Індивідуальними особливостями дітей вихователь керуватися при розсаджування їх на заняттях, при визначенні кожному місця. При цьому враховуються особливості фізичного розвитку кожної дитини, своєрідність психічного розвитку та поведінки. Якщо у дитини знижений слух або зір, то таку дитину вихователь посадив ближче. Постійної уваги вихователя вимагають і дуже рухливі діти, непосиди. Їх теж посадили ближче. Недалеко від вихователя були розміщені сидіти і тихі, пасивні, мовчазні хлопці. При розсаджування враховувалися також дружні взаємини дітей, але все-таки в першу чергу педагог керувалася педагогічними цінностями, підбирала сусідів, виходячи з можливостей їх благотворного впливу один на одного.

Індивідуальний підхід на занятті дозволяє вихователю виправити недоліки мовного розвитку дітей, сприяє засвоєнню лексичних одиниць рідної мови та підвищення мовленнєвої активності дітей.

На занятті з розвитку мовлення педагог враховує індивідуальний рівень розвитку мовлення дітей, вікові, фізіологічні та психологічні особливості, поведінкові особливості.

Вихователь в ході проведення заняття враховує, що активізація мовної діяльності сприяє розумовому розвитку дитини, збагачення словникового запасу, розвитку мовлення, засвоєнню лексичних одиниць рідної мови, сприяє розвитку уяви, мислення.

Саме для правильного довільного володіння мовою на занятті вихователь розвиває активну мовну діяльність у дітей. А для цього створює позитивне ставлення до навчальної діяльності. Способом створення такої позитивної мотивації є індивідуальний підхід до кожної дитини.

При організації фронтального заняття з розвитку у дошкільнят використовувався комплексно-ігровий метод. Для досягнення поставлених цілей використовувалися різноманітні методичні прийоми, які носять розвиваючий характер.

Вихователь проводить заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з оточуючим (пізнавальному розвитку) за особливою системою з урахуванням лексичних тим; поповнює і активізує словниковий запас дітей, використовуючи для цього режимні моменти; контролює звуковимову і граматичну правильність мовлення дітей протягом усього часу спілкування з ними.

Вихователь бере активну участь у коррекционном процесі, сприяючи усуненню мовного дефекту і нормалізації психіки проблемної дитини в цілому. У своїй роботі він керується общедидактическими принципами, при цьому деякі з них наповнюються новим змістом. Це - принципи системності й послідовності, принцип індивідуального підходу.

Організація, форми роботи та приваблюваний педагогом матеріал відповідає віковим особливостям дітей, можливостями їх мовного і загального психічного розвитку.

Враховуючи зустрічається у дітей даної групи деяку затримку лексико-граматичного розвитку, в системі заняття вихователем передбачалися вправи, спрямовані на розширення і уточнення словника і на виховання зв'язковий, граматично правильного мовлення.

Питання задавалися педагогом не тільки за змістом оповідання, послідовності подій, їх причинно-наслідкового залежності і пр., а й передбачали моделювання кожної пропозиції, так як від структурної побудови питання залежить лексико-граматичне оформлення кожної фрази розповіді. Очевидно, що кожне з питань передбачає складання дітьми свого, відмінного за складністю, кількості, порядку слів і їхнього зв'язку варіанти пропозиції.

Вихователь домагатися від дошкільнят кількох варіантів відповіді на поставлене питання. Вибір однієї, найбільш точною, ємною, грамотної і структурно доступною фрази з декількох створює у дітей дух змагання, підвищує їх інтерес до заняття і привертає увагу вихованців до конструкції пропозицій, складових розповідь.

Корекційні завдання були підпорядковані програмним, не затуляли їх, а гармонійно з ними поєднувалися.

Слід зазначити емоційний стан вихователя. Радісне, зацікавлене, захоплене ставлення дорослого дивно допомагає самому застенчивая і невстигаючих вихованцю.

Можна спостерігати контроль з боку вихователя за тими мовними висловами дітей, в процесі яких вони застосовували отримані на логопедичних заняттях навички та вміння. Особлива увага приділялася самостійності і довільності мовлення.

Оптимальним є використання фізкультхвилинок. Физкультминутка елемент рухової активності пропонується дітям для перемикання на інший вид діяльності, підвищення працездатності, зняття навантаження, пов'язаного з сидінням. Вихователь проводить пальцеву гімнастику стоячи, приблизно в середині заняття. Поєднання пальцевих вправ з мовним супроводом у віршованій формі дозволяє досягти найбільшого навчального ефекту. У ході фізкультхвилинок дітям пропонується як би «конструювати» з пальців різні предмети і об'єкти. Діти зображують зайців, собак, кішок, дерева і т.п. Така незвичайна ігрова діяльність у хлопців викликає яскраво виражений інтерес і емоційний настрій. Це дозволяє гранично мобілізувати їхню увагу. Бажання дітей швидко і точно відтворити пальцеву фігуру стимулює запам'ятовування.

Таким чином, включення вправ на розвиток пальцевої моторики в фізкультхвилинки під час занять вихователів відіграє позитивну роль у коррекционном навчанні дітей з вадами мовлення.

На заключній стадії заняття підводяться підсумки, тобто визначається результативність. При індівівідуальной оцінці відзначається активність, удача, нехай навіть маленька, або просто гарний настрій тієї чи іншої дитини.

Індивідуальне заняття

Тема: корекція голосових порушень

Мета: постановки правильного дихання, робота над тембром голосу.

Завдання:

· Виробити дзвінкість, зібраність звучання;

· Прибрати горлову скутість, здавленість голосу шляхом разнапряженія м'язів шиї, гортані;

· Зняти скутість щелеп, як перешкоджання вільному голосотеченію;

· Виробити рівність, стійкість, гнучкість голосу, тобто впевнене звучання при всякій висоті, силі і тривалості;

· Виробити витривалість голосу, тобто його здатність витримувати тривалу голосову навантаження, не втрачаючи якості звучання.

Хід заняття

Спочатку проводиться робота над розвитком тривалого видиху без участі мови. При цьому важливо стежити за тим, щоб діти не піднімали плечі, надмірно не напружували м'язи дихального апарату, щоб видих був плавним, поступовим, тривалим. Виробляється ніжнереберного, діафрагмальне дихання.

Логопед пропонує наступні вправи:

Вправа 1. «Листя шелестить»

Дитині дають смужку тонкої зеленого паперу, вирізану у вигляді листочків і прикріплену до «гілці». За сигналом «Повіяв вітерець» дитина плавно дмуть на листочки так, щоб вони відхилилися і шелестіли.

Вправа 2. «Сніжинки летять»

На ниточки прикріплюються вирізані з тонкого паперу сніжинки. Дитині пропонується тривало подути на них за сигналом «Сніжинки летять».

Вправа 3. «Відлуння»

Мета: сприяти вироблення правильного діафрагмального дихання, тривалості видиху, його сили, розвивати тембр, силу і висоту голосу.

Спочатку дитина голосно вимовляє разом з логопедом спочатку голосні звуки (а, о, у), потім поєднання гласних (ау, уа, оа, уї). Потім тихо повторюють. Потім голосно вимовляє звуки логопед, дитина тихо повторює, потім дитина голосно вимовляє, логопед тихо повторює.

Вправа 4. «Корова і телята»

Мета: сприяти виробленню дзвінкого, зібраного, вільного звучання голосу. Розвивати діапазон голосу.

Дитині пропонується пограти у гру «На лузі". Логопед звертається до дитини: «На лузі пасуться корови. Вони кличуть своїх телят. Як вони звуть їх? »

Дитина вимовляє низьким голосом: му-му-му.

«Коровам відповідають телята. Як вони відповідають? »

Дитина відповідає високим голосом: му-му-му.

Вправа 5

Мета: виховання сили голосу.

Дитині пропонується вимовляти звуконаслідування і звукосполучення з різною гучністю.

«Уяви, що ти заблукав у лісі, як ти будеш кричати ау»?

Дитина повторює голосно «ау»!

«Як цокає годинник»?

Тихо «Тік-так»

«Як стукає швець»?

Дуже голосно «Тук-тук-тук»

«Як дзвенить дзвіночок»?

Високим голосом «Дзінь-дзінь-дзінь».

Аналіз індивідуальної роботи логопеда

Логопед: Гальцова С.А.

Форма заняття: індивідуальне

Тема: корекція голосових порушень

Вік дитини: 5 років 7 місяців

Аналізує:

Мета відвідування: спостереження і аналіз індивідуальної роботи логопеда.

Аналіз індивідуального заняття нам показав наступні результати:

Індивідуальний підхід на заняттях сприяє розкриттю індивідуальності дитини. На даному етапі логопедична робота була організована з урахуванням структури мовного дефекту, враховувалися вимовні можливості дитини

Катя П. виконувала вправи без особливих труднощів, спостерігалося ніжнереберного дихання, видих плавний, іноді дівчинка намагалася підняти плечі, але після чіткої інструкції логопеда, видих вийшов без підняття плечей. Логопедом був здійснений контроль дихання, рука клалася на область діафрагми дитини, так само щоб дитина сам зміг відчути нормальне діафрагмальне дихання, його рука лягала на область діафрагми логопеда.

Катя П. змогла змінити висоту і тембр голосу лише після того, як логопед сам, вірно, вимовив імітацію голоси тварин.

Були запропоновані, в якості домашнього завдання, такі вправи: дуття на вату, надування мильних бульбашок, гра на сопілці дитячої (що розвиває губну мускулатуру).

Індивідуальне заняття

Для виголошення свистячих звуків потрібні складні і точні рухи мови, в яких беруть участь кінчик язика (знаходиться за нижніми зубами), бічні краї язика (вони щільно прилягають до верхніх корінних зубів), спинка мови (передня частина її піднімається до альвеол і утворює з ними щілину , а при звуці ц спочатку змичку, потім щілину); рухи губ, нижньої щелепи (ледь опущена, рот відкритий) та наявність повітряного струменя (досить сильної і спрямованої посередині мови). Виробленню необхідних рухів мови і повітряного струменя сприяють наступні вправи.

Загнати м'яч у ворота

Мета. Виробляти тривалу, спрямовану повітряний струмінь. Опис. Витягнути губи вперед трубочкою і тривало дути на ватяну кульку (лежить на столі перед дитиною), заганяючи його між двома кубиками. Методичні вказівки. 1. Слідкувати, щоб не надувалися щоки, для цього їх можна злегка притримувати пальцями. 2. Заганяти кульку на одному видиху, не допускаючи, щоб повітряна струмінь був переривчастою.

Покарати неслухняний мова

Мета. Виробляти вміння, розслабивши м'язи мови, утримувати його широким, розплатаним.

Опис. Трохи відкрити рот, спокійно покласти язик на нижню губу і, пошлепивая його губами, вимовляти звуки «пя-пя-пя ...». Утримувати широкий мову в спокійному положенні при відкритому роті під рахунок від одного до п'яти - десяти.

Методичні вказівки. 1. Нижню губу не слід підвертати і натягувати на нижні зуби. 2. Мова має бути широким, краї його стосуються куточків рота. 3. Поплескувати мова губами треба кілька разів на одному видиху. Слідкувати, щоб дитина не затримував при цьому повітря, що видихається. Проконтролювати виконання можна так: піднести ватку до рота дитини, якщо той робить вправу правильно, вона буде відхилятися. Одночасно ця вправа сприяє виробленню спрямованої повітряного струменя.

Зробити мова широким

Мета. Виробляти вміння утримувати мову в спокійному, розслабленому положенні

Опис. Посміхнутися, відкрити рот, покласти широкий передній край язика на нижню губу. Утримувати його в такому положенні під рахунок від одного до п'яти - десяти.

Методичні вказівки. 1. Губи не розтягувати у сильну посмішку, щоб не було напруги. 2. Слідкувати, щоб не підверталася нижня губа. 3. Чи не висовувати язик далеко: він повинен тільки накривати нижню губу. 4. Бічні краї язика повинні стосуватися кутів рота. 5. Якщо цю вправу не виходить, треба повернутися до вправи «Покарати неслухняний мова».

Хто далі зажене м'яч?

Мета. Виробляти плавну, тривалу, безперервну повітряний струмінь, що йде посередині мови.

Опис. Посміхнутися, покласти широкий фартух край мови на нижню губу і, як би вимовляючи тривало звук ф, здути ватку на протилежний край столу.

Методичні вказівки. 1. Нижня губа не повинна натягатися на нижні зуби. 2. Не можна надувати щоки. 3 Стежити, щоб діти вимовляли звук ф, а не звук х, тобто щоб повітряний струмінь була вузька, а не розсіяна.

Почистимо зуби

Мета. Навчити дітей утримувати кінчик язика за нижніми зубами. Опис. Посміхнутися, показати зуби, відкрити poт і кінчиком мови «почистити» нижні зуби, роблячи спочатку руху мовою з боку в бік, потім знизу вгору

Методичні вказівки. 1. Губи нерухомі, перебувають у становищі посмішки. 2. Рухаючи кінчиком мови з боку в бік, стежити, щоб він знаходився біля ясен, а не ковзав по верхньому краю зубів. 3. Рухаючи мовою знизу-вверх, стежити, щоб кінчик язика був широким і починав рух від коріння нижніх зубів.

Аналіз індивідуального заняття

Логопед: Гальцова С.А.

Форма заняття: індивідуальне

Тема: свистячі

Вік дитини: 5 років 7 місяців

Аналізує:

Мета відвідування: спостереження і аналіз індивідуальної роботи логопеда.

На індивідуальному занятті з Катею П. були використані ігри та вправи, спрямовані на корекцію вимови свистячих. Структура занять традиційна і складається з вступу, основної частини і висновку. У вступі було дитині пояснено для чого і як сьогодні пройде заняття. Основна частина містить ігри та вправи, а завершальна спрямована на аналіз заняття, самоперевірку і рефлексію.

Заняття з Катею П. проводилося в спеціально обладнаному логопедическом куточку. Тут встановлено велике дзеркало, в якому відбивається особи дитини і вихователя одночасно. Крім того, тут саме є образотворчий матеріал для закріплення звуків.

Займаючись з дитиною, вихователь промовляє фонетичний матеріал по зошити з обов'язковим виділення закріпленого звуку голосом - вимовляє перебільшено. Вихователь не пропускає жодної фонетичної чи граматичної помилки в мові дитини. Заняття триває лише після того, як дитина все скаже правильно. Весь мовний матеріал вихователь промовляє голосно, чітко, повільно і домагатися того ж від малюка.

Вихователь уважно стежить за мовою Каті П. і виправляє її помилки. Причому дуже важливо, щоб всі помилки вихователем виправляються коректно. Мета заняття досягнута.

Звіт про навчально-ознайомчої практиці

Студентки 3 курсу Інституту педагогіки та психології ФГТУ ВПО «АмГПГУ» Ташликовой Олени Георгіївни, що проходила навчально-ознайомчу практику в МДОУ д / с № 83, у період з 04.02.09 по 04.04.2009 р.

У процесі практики я ознайомилася з організацією роботи логопеда: документацією, устаткуванням логопедичного кабінету, графіком роботи, графіком проведення індивідуальних, групових та фронтальних занять, формами звітності логопеда, особливостями культурно-просвітницькою роботою серед батьків, педагогів даного дитячого саду. Мною були вивчені нормативні документи, діагностичні методики, корекційні програми, особисті справи та матеріали, представлені в кабінеті логопеда. Було проведено спостереження за роботою логопеда та вихователів логопедичних груп, за поведінкою дітей на заняттях індивідуальних і фронтальних, роботою педагогів з психологічної точки зору.

Мною було відвідано, проведено і проаналізовано 8 індивідуальних та 6 групових заняття з корекції усного мовлення, з них по 2 контрольних. Проведено діагностичне обстеження порушень мови двох дітей, розроблений спільно з логопедом план корекційної роботи з обстежені дітьми.

Підготовлено матеріал для логопеда, вихователів. Зроблено підбірка ігор для роботи батьків вдома з дітьми, оформлений стенд для батьків.

Проведена робота з оснащення логопедичного кабінету та групи посібниками з розвитку мовлення.

Метою даної практики було закріпити спеціальні знання, вміння та навички планування та проведення корекційно-педагогічної роботи, попередження, виявлення та усунення мовлення у дітей дошкільного віку та вміння застосовувати на практиці отримані знання.

У ході практики мені вдалося встановити контакт з дітьми та педагогами. Діти теж ставилися до мене тепло і майже з першого дня у нас встановилися хороші відносини. Це ж відноситься до диагностируемой групі. Але, незважаючи на те, що в цілому відносини у нас з дітьми склалися, в ході роботи виникали деякі труднощі, які були обумовлені тим, що все-таки недостатньо досвіду роботи. Деякі діти з початку дуже насторожено ставилися до мене, трималися осторонь, і їх було дуже важко вивести на контакт. Але поступово і з ними у нас встановилися хороші відносини. Дана практика багато в чому допомогла мені глибше вивчити особливості дітей дошкільного віку з порушенням мови, бо до неї мої знання носили теоретичний характер, а в ході практики я дізналася багато нового і корисного, навчилася працювати з цією категорією дітей, розуміти їх і спілкуватися з ними .

У процесі практичної діяльності я зробила корисні висновки з приводу того, як краще організувати свою роботу з дітьми, на що слід звернути увагу, які розвиваючі ігри потрібно проводити, які виховні питання потрібно вирішувати в першу чергу, як проводити навчання і краще організовувати поведінку дітей в колективі. Я навчилася виготовляти наочні посібники для дітей та користуватися ними в процесі навчання, так, наприклад мною було виготовлено посібник «Птахи і звірі», яке було з успіхом застосовано в процесі навчання дітей.

Певні труднощі виникли і при виготовленні наочного приладдя, що було обумовлено недоліком практичних навичок у цьому виді діяльності. Але з цими труднощами я теж швидко впоралася, тому що все приходить з досвідом.

Педагогічна практика багато в чому допомогла мені глибше вивчити особливості дітей молодшого віку, так як до неї мої знання носили теоретичний характер, а в ході практики я дізналася багато нового і корисного, навчилася працювати з дітьми, розуміти їх і спілкуватися з ними. А так само корисною виявилася робота з нормативною документацією.

У цілому, практика сприяла зміцненню бажання стати педагогом, так як мені дуже сподобалося працювати з дітьми. Це не тільки сформувало мої знання про майбутню професію, а й послужило поштовхом до саморозвитку.

Після закінчення університету я хочу продовжити педагогічну діяльність. У ході практики я зрозуміла, що стати хорошим педагогом можна, тільки якщо постійно працювати з дітьми, кожен день вчитися чомусь новому, бувати в різних педагогічних обставинах і ситуаціях, знати діагностичні методики, вміти застосовувати корекційні програми, для допомоги як дітям, так їх батькам. Не забувати, що педагоги теж потребують психологічної допомоги для виходу з різних непростих педагогічних ситуацій. Саме це і зумовило вибір моєї професії.

Характеристика

Студентки 3 курсу Інституту педагогіки та психології ФГТУ ВПО «АмГПГУ» Ташликовой Олени Георгіївни, що проходила навчально-ознайомчу практику в МДОУ д / с № 83, у період з 04.02.09 по 04.04.2009 р.

Педагогічна практика студентки Ташликовой Олени Георгіївни проходила в період з з 04.02.09 по 04.04.2009 р. в МДОУ д / с № 83 м. Комсомльска-на-Амурі.

Практику Олена Георгіївна пройшла успішно. За час проходження педагогічної практики Олена Георгіївна проявила себе як обов'язковий і сумлінна людина. Були виявлені такі якості як педагогічна далекоглядність, ерудиція, начитаність, поінформованість у галузі педагогіки і психології, педагогічна тактовність, креативність і т.д.

Відносини з дитячим колективом у Олени Георгіївни склалися одразу. Діти тягнуться до студентки. І помітно, що і Олені Георгіївні подобається з ними працювати.

Під час проходження педагогічної практики було проведено ряд заходів: діагностичне дослідження, участь у нараді педагогічного колективу, після чого був зроблений ряд цінних висновків, які в подальшому стали в нагоді не тільки самої студентці, але і педагогічному колективу дитячого садка.

Олена Георгіївна постійно надавала допомогу в організації процесу навчання і виховання дошкільників, чітко і вчасно виконувала всі вказівки, постійно виявляла творчу ініціативу, завжди намагалася знайти новий підхід до поставленого завдання.

Студенткою було проведено ряд занять, як індивідуальних, так і групових. Студентка відповідально підійшла до підготовки до занять, провела їх на належному рівні, проаналізувала спільно з логопедом і вихователями результати роботи з дітьми з корекції мовлення.

Слід відзначити хорошу орієнтацію студентки в методиках, вміння застосовувати на практиці отримані в університеті знання.

Відрізняє дану студентці культура мови, педагогічна культура, ініціативність, активність.

До недоліків роботи даного педагога можна віднести недостатній педагогічний досвід і те, що Олені Георгіївні ще багато чого не знає про педагогічний процес, але в ході подальшої педагогічної діяльності вона дуже швидко заповнить прогалини свого досвіду.Робота студентки Олені Георгіївні при проходженні педагогічної практики може бути оцінена на «відмінно».

Додати в блог або на сайт

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка