Структура отчета по практикеСкачати 158.54 Kb.
Дата конвертації12.11.2019
Розмір158.54 Kb.
Назва файлуЩоденник-звіт-зразок (Автосохраненный).doc


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Машинобудівний коледж

Донбаської державної машинобудівної академії

Щоденник-звіт


Виробнича (технологічна) практика

(назва і вид практики)
Студента(ки) Якушевої Дарини Іванівни
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Курс 3 Група 302
Місце проходження практики Центр професійної реабілітації інвалідів

Керівник практики

від бази практики Фоміна Світлана Олександрівна, керівник

(ПІБ, посада)
Оцінка Підпис
М.П.

Керівник практики

від коледжу Рубанова Світлана Яківна, викладач

(ПІБ, посада)
Оцінка Підпис

Початок практики 07 жовтня 2019 р.
Кінець практики 08 листопад 2019р.


2019
ЩОДЕННИК

проходження передвипускної практики практики

студентом спеціальності 072 Фінанси, банківська справа і страхування

302-ФБС-17 групи денного відділення
П.І.Б.. Якушевої Дарини ІванівниДата

Зміст роботи

Підпис керівника практики

07.10

Ознайомлення з технікою безпеки.
08.10

Ознайомлення з керівниками, розпорядком роботи на підприємстві.
09.10

Ознайомлення із структурою підприємства.
10.10

Ознайомлення з основними документами.
11.10

Ознайомлення і опрацювання фінансової звітності підприємства.
15.10

Аналіз фінансового стану підприємства.
16.10

Регулювання праці персоналу та оплата праці:

основна; доплата; надбавки; преміювання.17.10

Проведення аналізу руху грошових коштів.
18.10

Вивчення форм звітів, які застосовуються організацією.
21.10

Вивчення списку основних засобів – проведення інвентаризації ОС.
22.10

 Вивчення діяльності фінансової служби.
23.10

Аналіз річної звітності.
24.10

Облік, аналіз і аудит грошових коштів.
25.10

Фінансова звітність, аналіз і аудит фінансового стану.
28.10

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом.
29.10

Ознайомлення з порядком ведення бухгалтерського обліку.
30.10

Збирання та аналіз інформації щодо стандартизації, сертифікації.
31.10

Збирання та аналіз інформації щодо нових економічних рішень.
01.11

Набуття необхідних навичок в бухгалтерському плані.
04.11

Підготовка матеріалу до бухгалтерського звіту.
05.11

Складання фінансового звіту.
06.11

Участь у нарахуванні заробітної плати працівникам.
07.11

Здача фінансового звіту.
08.11

Узагальнення знань набутих під час проходження практики.
Студент ______________________________________________________(підпис)

Керівник практики від бази практики(підпис,.І.Б.П.

М.П.

ТАБЕЛЬ
обліку виходів на виробничу(технологічну) практику студента

(назва і вид практики)


Якушевої Дарини Іванівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місяць Жовтень

Дата


07

08

09

10

11

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

31

Кількість

годин


7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7Місяць Листопад

Дата


01

04

05

06

07

08Кількість

годин


7

7

7

7

7

7


Пропущено годин 0


В тому числі з неповажних причин 0
Керівник практики від бази практики _______________С.О. Фоміна
(підпис, І.Б.П,)

М.П.


Керівник практики від коледжу _________________С.Я. Рубанова

(підпис, І.БП..)

ПРОГРАМА


виробничої практики

(вид і назва практики)

для студентів 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

(шифр та назва спеціальності)


1. Цілі, завдання, організаційно-правова форма, структура економічних служб, організація фінансової роботи підприємства.

2. Фінансові взаємовідносини з господарськими суб’єктами підприємства.

3. Формування та розподіл прибутку підприємства.

4. Касові операції і безготівкові розрахунки, які застосовуються на підприємстві.

5. Первинна документація господарських операцій на підприємстві, термін зберігання типових документів.

6. Інвентаризація активів та забов’язань підприємства, її види.

7. Аналіз фінансового стану підприємства.

8. Індивідуальне завдання.

ЗМІСТ
ВСТУП
У формуванні висококваліфікованих фахівців з бухгалтерського обліку важливе місце займає виробнича практика студентів. Закріплення теоретичних знань шляхом її співставлення з практичною діяльністю виробничого підприємства є метою проходження виробничої практики. Також дуже важливим є вміння використовувати теоретичні знання у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії.

Відповідно до мети практики, основними її завданнями є:

1.Ознайомлення з організацією і функціонуванням бухгалтерсько- екомонічної служби підприємства.

2. Закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих у процесі навчання .

3. Набуття та удосконалення навиків і умінь практичної роботи в бухгалтерії підприємства.

4. Практичне освоєння методики ведення бухгалтерського обліку по конкретних об’єктах обліку.

5. Ознайомлення з порядком складання фінансової звітності .

6. Систематизація необхідних матеріалів для написання звіту.

Для виконання поставлених завдань, необхідно ознайомитись із первинними документами підприємства та визначити особливості обліку.

Історія розвитку та структура підприємства (установи, організації)


Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів створено наказом Мінпраці. У Донецькій області це єдина установа сфери управління Міністерства соціальної політики України.

Цільовим призначенням Центру є здійснення заходів, спрямованих на підготовку дітей-інвалідів віком від 16 років та інвалідів, які не досягли пенсійного віку, до професійної (трудової) діяльності.

Рішення про відкриття Центру з величезною радістю зустріли організації інвалід. Навчання на перших порах волосся за двома спеціальностями: оператор комп’ютерного набору та бухгалтерія. Заняття зі слухачами проходили в аудиторіях Донбаського інституту техніки та менеджменту МНТУ.

У квітні 2011 року, коли новим директором була призначена Світлана Фоміна, з’ясувалося, що від старого керівництва залишився дуже важкий спадок.

Інвалідам було важко потрапити у відремонтовані для них кімнати, умовно нову систему опалення довелося заново чистити і продувати, замість ліфта зіяла величезна діра, аварійний стан будівлі приховувала красива обшивка, стіни фасаду почали відходити, а дах вінчала абсолютна марна і в край небезпечна багатотонна металева конструкція.

Домагаючись реального ремонту і введення будівлі в експлуатацію, Світлані Фоміній доводилося писати неймовірно кількість записів і листів чиновникам з проханням зібратися, організувати комісії, запрошувати правоохороні органи і представників влади.

У 2013 році, щоб підняти рівень навчання слухачів, керівництво ДМЦПРІ починає укладати договори з новим висококваліфікованими викладачами.

У лютому 2015 року на “ круглий стіл” з проблеми Інвалідів був запрошений народний депутат України Максим Єфімов. У числі обговорюваних питань біли забезпечення інвалідів засобами технічної реабілітації та протезної продукцією в умовах ведення АТО.

Завдяки народному депутату менше ніж через місяць в Краматорську відбулося відкриття протезного відділення. Не менш радісна подія відбулася у березні 2015 року. У інвалідів з’явився спеціалізований автобус “Mersedes Benz”.

Восени 2016 року слухачу Центру взяли активну участь у першому міському напівмарафоні “Наш Краматорськ” організованому за ініціативою народного депутата Максима Єфімова.

У 2016-2017 роках Центр відвідували представники міжнародних організацій, міністр соціальної політики Андрій Рева, директор фонду соціального захисту інвалідів Сергій Артюх, а також керівники Донецької обласної державної адміністрації та Краматорської міської ради, іноземні кореспонденти і багато інших.

Техніка безпеки


1. Загальні вимоги

1.1. Інструкція з охорони праці для бухгалтера є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіти.

1.2. Інструкцію з охорони праці для бухгалтера розроблено на основі законодавства України про охорону праці та з урахуванням вимог галузевих нормативно-правових актів.

1.3. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

1.4. Бухгалтер зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку і виконувати вимоги інструкції з охорони праці.

1.5. У випадках травмування і несправностей в устаткуванні бухгалтер має негайно припинити роботу і повідомити свого безпосереднього керівника про те, що трапилося, надати собі або іншому працівнику першу долікарську допомогу та організувати, за необхідності, транспортування потерпілого до лікувально-профілактичного закладу.

1.6. Працівник зобов'язаний знати та дотримуватися правил особистої гігієни: приходити на роботу в чистому одязі і взутті; постійно стежити за чистотою тіла, рук, волосся; мити руки з милом після відвідування туалету, дотику з забрудненими предметами, після закінчення роботи.

1.7. Забороняється зберігати на своєму робочому місці пожежо та вибухонебезпечні речовини.

1.8. За порушення (невиконання) вимог нормативно-правових актів з охорони праці працівник залучається до дисциплінарної, а у відповідних випадках – матеріальної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством.

1.9. На робочому місці працівник отримує первинний інструктаж з охорони праці та проходить: стажування, навчання правилам експлуатації використовуваного устаткування; перевірку знань з електробезпеки (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі), теоретичних знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

1.10. Під час роботи працівник проходить: повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці (один раз на півроку).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Прибрати з кишень колючо-ріжучі, крихкі та гострі предмети.

2.2. Підготувати робочу зону для безпечного виконання роботи: перевірити оснащеність робочого місця, справність обладнання, електропроводки на видимі пошкодження. При несправності повідомити безпосередньому керівнику про виявлені недоліки;

3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Бухгалтер має виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.

3.2. Не передоручати свою роботу стороннім особам.

3.3. Під час знаходження на робочому місці бухгалтер не повинен здійснювати дії, який можуть спровокувати нещасний випадок:не гойдатися на стільці; не торкатися оголених проводів; не працювати на обладнанні мокрими руками; не розмахувати гострими і ріжучими предметами.

3.4. Бухгалтер повинен зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті відповідно до вимог, встановлених на підприємстві.

3.5. Враховуючи те, що переважна частина робочого часу присвячена роботі на комп'ютері, необхідно кожні дві години, відволікатися і робити 15-ти хвилинну перерву, для зниження стомлюваності загальнофізичного характеру.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити технологічне електрообладнання, що використовувалось під час роботи.

4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати сміття і відходи.

4.3. Повідомити керівника робіт про порушення, що мали місце під час роботи.

Основна частина

Характеристика
Якушева Дарина Іванівна проходила передвипускну практику у Центрі професійної реабілітації інвалідів у період з 07.10.2019 по 08.11.2019.

За час прохождення практики Якушева Д.І. ознайомилась з особливостями діяльності підприємства, технічної документацією порядком проведення технічної інвентаризацією на підприємстві та технічного обліку. Брала участь у роботі підприємства. Програму практики виконала у повному обсязі.

Відрізняється працьовитістю, старанністю і ретельністю у проведенні практичних завдань, які завжди виконувались сумлінно, своєчасно, не вимагаючи додаткових перевірок. Дуже швидко і якісно засвоює всю інформацію.

Результати проходження студентки на виробничої практики свідчать про те, що вона заслуговує на оцінку – .
Керівник практики від С.О. Фоміна

підприємства

08.11.2019

Висновки та пропозиції по результатам практики


Список

використаної літератури


1

2

34

5

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка