Собівартість продукції тваринництваСторінка2/2
Дата конвертації12.11.2019
Розмір0.91 Mb.
Назва файлу418914.docx
1   2

РОЗДІЛ 2. Основні принципи планування, обліку та калькулювання продукції тваринництва
2.1 Виробничо-економічна характеристика господарства
НТЦ "Лан" – товариство з обмеженою відповідальністю, засноване в березні 1997 року. ТОВ НТЦ "Лан" засноване як сільськогосподарський виробник. Метою його діяльності являється забезпечення району та області продукцією сільськогосподарського виробництва. Основною галуззю являється рослинництво. Також господарство займається тваринництвом, але воно цілком залежить від результатів діяльності основної галузі. Господарство добре забезпечене різноманітною сільськогосподарською технікою, це дає можливість надавати іншим господарствам механізовані послуги по обробітку ґрунту, збиранню урожаю сільськогосподарських культур. Товариство очолює Треножкін Володимир Кирилович, інженер за фахом. Великий багаж вміння господарювати запозичив від колишнього голови, Героя Соціалістичної праці, Рябошапки М.М.

ТОВ НТЦ "Лан" розташоване в селі Щербані Миколаївської області, Вознесенського району, за особливістю природних умов належить до степової зони. Клімат помірно континентальний. Літо - жарке із сильними вітрами і частими суховіями. Іноді бувають пилові і чорні бурі, зима м`яка і малосніжна. Середня температура січня досягає – 4,5 С , липня - + 23 С. Середньорічна кількість опадів коливається в межах області від 400-700 мм на півночі і більш 400 мм на півдні. Висота снігового покрову 9-11 см. Природні та кліматичні умови області сприятливі для інтенсивного високоефективного розвитку сільського господарства. Переважають чорноземні ґрунти.

Знаходиться в 40 кілометрах від районного та в 80 кілометрах від обласного центрів. Загальна площа земель на 1.01.2008 року становить 3853,24 га в тому числі площа ріллі становить 3430,01га, багаторічних насаджень 206,01 га, пасовищ – 123,22 га, земель в меліоративному стані – 228 га. Площа ріллі розділяється на землю 848 пайщиків, які свою земельну частку здали на умова оренди в ТОВ НТЦ "Лан" для подальшого їх використання, правильного розміщення посівних площ, збільшення урожайності та валового збору сільськогосподарських культур, та площі ріллі, яку взято в оренду із земель запасу при сільській раді для обробітку. У своєму складі ТОВ НТЦ "Лан" має такі виробничі і допоміжні дільниці: тракторно-рільничу бригаду, молочнотоварну ферму, свиноферму, птахоферму, центральну ремонтну майстерню, автопарк, олійний цех, бригади кісточкового та насіннєвого саду, овочівницьку бригаду, критий тік площею 1 га, овочесховище, продуктивністю в 3 тис. тон продукції для зберігання, нафтобазу, складські приміщення, в 2008 році відкрився млин.

Середньорічна кількість працюючих в перерахунку на повну зайнятість – 288 чоловік у 2008 році

Наявність доброго арсеналу техніки дає змогу господарству вести роботу на високому рівні організації виробництва.

На 1.11.2007 року наявність техніки являється такою: трактори – 31 шт.; автомобілі – 41 шт.; зернозбиральні комбайни – 11 шт.; плуги – 8 шт.; борони – 22 шт.; культиватори – 25 шт.; сівалки – 16 шт.; прес-підбирачі – 2 шт.; кормозбиральні комбайни – 4 шт.; обприскувачі – 4 шт.; зрошувальні машини – 1 шт.

Господарство механізовані види робіт здійснює самостійно та додатково надає послуги іншим господарствам по обробітку ґрунту та збиранню урожаю сільськогосподарських культур, що дає змогу здешевити собівартість продукції власного виробництва та збільшити прибуток в господарстві загалом.

Для більш детальної характеристики ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району доцільно визначити розмір сільськогосподарського виробництва і порівняти його з середньо районними показниками (таб. 2.1).

Таблиця 2.1 Показники розміру виробництва в ТОВ НТЦ "Лан" с. Щербані, Вознесенського району


Показники

Роки

В середньому на одне господарство району у 2007 році

2005рік

2006рік

2007рік

Валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах 2005.,тис. грн.

5215,64

4737,31

1809,85

2164,71

Грошова виручка від реалізації, тис. грн.

4079,7

4365

3837,3

1424,3

Площа сільськогосподарських угідь, га

4084

4001

3672

3788,24

Вартість основних фондів основного виду діяльності, тис. грн.

5462,4

5902,6

6252,5

1852,94

Середньорічна чисельність працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол..

241

241

185

91

Середньорічна кількість худоби та птиці в перерахунку на умовне поголів’я, гол

438,74

343,72

257


Аналізуючи дані таблиці 2.1, можна зробити висновок, що всі показники розміру виробництва : валова продукція сільського господарства, грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції, площа сільськогосподарських угідь, чисельність працівників, худоби в аналізуємому господарстві приблизно дорівнює середнім показникам району, отже це підприємство є середнім у Вознесенському районі.

Для подальшої характеристики якісного боку сільськогосподарського виробництва аграрного підприємства доцільно проаналізувати його спеціалізацію, що дасть можливість виявити розвиток окремих галузей у виробництві товарної продукції. Найбільш раціональною спеціалізацією для господарства є та, яка дозволяє за даними конкретних умов виробляти максимальну кількість продукції з найменшими витратами праці та коштів і ефективно використовувати наявні виробничі ресурси.

Виробничу спеціалізацію досліджуваного підприємства визначимо проаналізувавши розмір та структуру грошових надходжень від реалізації товарної продукції та продуктів її переробки, робіт, послуг за видами, що надаються в цілому по господарству за останні 3 роки (таб.2.2).

Дані таблиці свідчать про те, що провідною галуззю в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району Миколаївської області є рослинництво. На його долю припадає 66,52 % всієї виручки від реалізації продукції. В рослинництві в середньому за три роки головними галузями є виробництво зернових і зернобобових а також соняшника, питома вага кожного елемента в загальній структурі виручки відповідно дорівнює 39,63 % і 18,58 % виручки. Головна галузь тваринництва – це скотарство. Воно дає приблизно 9,09 % всієї виручки у рік. Інші види продукції не мають великого значення, тобто вони не впливають на рівень спеціалізації підприємства.

Тому можна сказати, що в господарстві в середньому за 2005 – 2007 рр.зерно – соняшниковий виробничий напрям з переважним виробництвом молока. Ефективність виробництва в аграрних підприємствах залежить не лише від розміру провідних галузей, а й від того, як розвинуті й інші галузі, що мають товарний характер. Щоб врахувати ступінь розвитку усіх товарних галузей, необхідно визначити за даними таблиці 2.2 і проаналізувати коефіцієнт спеціалізації виробництва (), який визначається за формулою, де - питома вага і-тої галузі в структурі грошової виручки; - порядковий номер і-тої галузі в ранжируваному ряді побудованої за спадаючою ознакою.
,
отже у господарстві середній рівень спеціалізації.

Розвиток сільського господарства значною мірою залежить від стану матеріально-технічної бази, головною ланкою якої є основні засоби і їх якісний стан.

Також потрібно розглянути забезпеченість господарства виробничими ресурсами та ефективність їх використання (таб 2.3).

Таблиця 2.2 Розмір та структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції в ТОВ НТЦ "Лан" с. Щербані, Вознесенського районуГалузі та види продукції

2005 рік

2006 рік

2007 рік

В середньому за 3 роки

тис.

грн


%

тис.

грн


%

тис.

грн.


%

тис.

грн.


%

Зерно і зернобобові

1531,3

37,53

1978,2

45,32

1357,8

35,38

1622,4

39,63

Соняшник

97,2

2,38

908,3

20,81

1277

33,28

7608

18,58

Цукровий буряк

131,9

3,23

96,9

2,22

-

-

76,3

1,86

Овочі відкритого ґрунту

177,8

4,36

127,4

2,92

10,9

0,29

105,3

2,57

Баштанні продовольчі

16,5

0,41

3,9

0,09

2,6

0,07

7,7

0,19

Плоди

283,7

6,95

82,2

1,88

38,4

1,00

134,8

3,29

Інша продукція рослинництва

8,3

0,21

6,8

0,15

33,4

0,87

16,2

0,4

Разом по рослинництву

2246,7

55,07

3203,7

73,39

2720,1

70,89

2723,5

66,52

Скотарство, всього:

380,2

9,32

326,4

7,5

408,5

10,65

371,7

9,09

Молоко

324,8

7,96

294,4

6,74

360,5

9,5

326,6

7,98

ВРХ

55,4

1,36

32

0,73

48

1,25

45,1

1,11

Свинарство

1,6

0,04

0,8

0,02

-

-

0,8

0,02

Птахівництво, всього:

84,2

2,07

91,6

2,1

38,3

0,99

71,3

1,74

Птиці

14,2

0,35

7,8

0,18

33,9

0,88

18,6

0,45

Яйця курячі

70

1,72

83,8

1,92

4,4

0,11

52,7

1,29

Інша продукція тваринництва

119,2

3,91

106

2,43

60,3

1,57

95,2

2,32

Разом по тваринництву

585,2

14,34

524,8

12,02

507,1

13,21

539

13,17

Всього по сільськогосподарському

виробництву2831,9

69,41

3728,5

85,42

3227,2

84,1

3262,5

79,69

Промислова продукція

32,7

0,8

18,8

0,43

-

-

17,2

0,42

Реалізовано іншої продукції, робіт, послуг

899,4

22,05

617,7

14,15

610,1

15,9

709,1

17,32

Реалізовано товарів

315,7

7,74

-

-

-

-

105,2

2,57

Всього по господарству

4079,7

100,0

4365,0

100,0

3837,3

100,0

4094,0

100,0

Таблиця 2.3 Забезпеченість виробничими ресурсами та ефективність їх використання в ТОВ НТЦ "Лан" с. Щербані, Вознесенського районуПоказники

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2007 рік в %

2005 рік

2006 рік

Припадає на одного середньорічного працівника, затятого в сільськогосподарському виробництві:

сільськогосподарських угідь, га16,95


16,6


19,85


117,11


119,58


основних виробничих фондів

сільськогосподарського призначення, тис. грн.


22,66

24,49

33,80

149,16

138,01


енергетичних потужностей, к.с.

21,11

20,33

26,45

125,30

130,10

Припадає на 100 га сільгоспугідь:

основних виробничих фондів сільсьгосппризначення

затрати праці, тис. люд.-год.

енергетичних потужностей, к.с.


133,75

147,53

170,27

127,31

115,41


9,33

5,27124,59

122,47

133,28

106,97

108,83

Одержано на 100 га сільгоспугідь, тис. грн.:

валової продукції сільського господарства (в порівняльних цінах 2005 р.)

товарної продукції

прибутку


127,71


118,40


49,29


38,62


38,59


99,82

109,10

104,50

104,69

95,78

-17,48

-1,78

9,70

Х

Х

Одержано на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, тис. грн.:

валової продукції сільського господарства (в порівняльних цінах 2005 р.)

товарної продукції

прибутку

21,64

19,66

9,78

45,19

49,74


16,93

18,11

20,74

122,50

114,52

-2,96

-0,30

1,92

Х

Х

Фондовіддача,

0,55

0,73

0,51

92,73

69,86

Рівень рентабельності (збитковості), %

-15,0

-1,61

10,23

25,23

11,84

Норма прибутку (збитку), %

-8,51

-0,78

3,99

12,5

4,77

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що фондозабезпеченість та енергоозброєність господарства з кожним роком зростає.

Фондозабезпеченість в 2007 році порівняно з 2005 роком збільшилась на 27,31%, а в порівняні з 2006 роком на 15,41%, а енергоозброєність у 2007 році в порівняні з 2005 роком збільшилась на 25,30% , а в порівняні з 2006 роком на 30,10 % .

Ефективність використання основних фондів характеризується рядом показників. Основним із них є фондовіддача, який показує суму виробленої валової продукції сільського господарства у поточних цінах на 1 грн. основних засобів сільськогосподарського призначення. З таблиці видно, що цей показник у господарстві є нестабільним .

ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району за 2005, 2006 роки працювали збитково. Але в 2007 році вони змогли вийти із кризи і спрацювали прибутково. Про це свідчить такий показник як рівень рентабельності. В 2005 і 2006 роках він мав від’ємний показник, а в 2007 році став дорівнювати 10,23 %
2.2 Рівень собівартості основних видів продукції тваринництва
Для правильного визначення показників собівартості дуже важливо ґрунтовно засвоїти питання про послідовність і методи розрахунку собівартості сільськогосподарської продукції. Насамперед потрібно детально вивчити послідовність визначення собівартості продукції, що зумовлена специфікою аграрного виробництва, в процесі якого продукція і послуги одних виробництв виробничо споживається іншими. Важливо дотримуватися і подальшої послідовності визначення собівартості, оскільки допущене відхилення від загальноприйнятого порядку на будь-якому етапі калькулювання обов’язково призведе до неправильного визначення рівня цього показника.

Розглянемо рівень та динаміку собівартості продукції тваринництва в господарстві за 2005 – 2007 рр.(таб. 2.4).


Таблиця 2.4 Собівартість виробництва 1 ц продукції тваринництва в ТОВ НТЦ "Лан" с. Щербані, Вознесенського району

Види продукції

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2007 рік у % до

2005 року

2006 року

Молоко

92,73

116,41

165,31

178,27

142,01

Приріст ВРХ

961,64

941,33

1404,17

146,02

149,17

Приріст свиней

1253,03

2304,17

3072,97

245,24

133,36

Приріст птиці

1692,79

1604,35

3857,14

227,86

240,42

Яйця (тис. шт.)

0,22

497,06

2751,52
553,56

Дані таблиці свідчать, що в ТОВ НТЦ " Лан" Вознесенського району за останні 3 роки показник собівартості 1 ц продукції тваринництва має тенденцію до збільшення. Аналізуючи показники в 2007 році, бачимо, що собівартість виробництва 1 ц продукції, порівняно з 2006 роком, зросло по всім видам продукції, особливо по такій галузі як виробництво курячих яєць(витрати на виробництво тисячі штук яєць збільшились на 453,56 %). Так, витрати на виробництво 1 ц молока збільшились на 42,01 %, приросту ВРХ – 49,17 %, приросту свиней – 33,36 %, приросту птиці – 140,42 %.


2.3 Фактори собівартості продукції тваринництва
Аналізуючи фактори собівартості продукції тваринництва потрібно використовувати індексний метод. Необхідна інформація представлена в таблиці 2.5.
2.4 Аналіз структури виробничих витрат в тваринництві за основними видами продукції (молоко,приріст ВРХ, яйця)
Розглянемо витрати на виробництво та структуру за статтями на прикладі основних видів продукції тваринництва, яке отримує дане господарство. Зараз потрібно вивчити склад і структуру собівартості всієї продукції тваринництва на прикладі ТОВ НТЦ " Лан" Вознесенського району. Дані представлені в таблиці 2.6
Таблиця 2.6 Склад і структура витрат в тваринництві в ТОВ НТЦ "Лан" с. Щербані Вознесенського району

Статті витрат

2006 рік

2007 рік

2007 рік у % до 2006 року

тис. грн

%

тис. грн

%

Витрати на оплату праці

235,8

20,93

260,4

24,98

110,43

Відрахування на соціальні заходи

25,7

2,28

42,4

4,06

164,98

Матеріальні витрати – всього у тому числі:

813,7

72,22

713,0

68,37

87,62

насіння і садивний матеріал

Х

-

Х

-

-

добрива

Х

-

Х

-

-

корми

562,4

49,91

536,9

51,48

95,47

інша продукція сільськогосподарського господарства

160,0

14,2

57,0

5,47

35,62

нафтопродукти

45,7

4,06

16,8

1,61

36,76

електроенергія

25,9

2,3

43,3

4,15

167,18

запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту

4,7

0,42

36,3

3,48

772,34

оплата послуг і робіт, що виконанні сторонніми організаціями та інші матеріальні витрати

15,0

1,33

22,7

2,18

151,33

Амортизація основних засобів

23,2

2,06

15,5

1,49

66,81

Інші витрати

28,3

2,51

11,5

1,1

40,64

Разом витрат

1126,7

100,0

1042,8

100,0

92,55

Розрахунок показав, що у 2007 році витрати на виробництво продукції тваринництва зменшились на 7,45 % і склали 1042,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок зменшення матеріальних витрат по галузі на 12,38 %. Майже всі статті матеріальних витрат були зменшенні, окрім витрат на електроенергію (вони зросли на 67,18 порівняно витратами на цю ж статтю у минулому 2006 році) і витрат на запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали (вони зросли на 672,34 %).Молочне виробництво займає головне місце в такій галузі виробництва даного підприємства як тваринництво. Тому аналіз структури виробничих витрат почнемо з такого виду продукції як молоко (таб. 2.7).
Таблиця 2.7 Витрати на виробництво 1 ц молока та їх структура в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району, грн

Статті витрат

Витрати на 1 ц молока, грн

Структура витрат, %

2006 р.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

Прямі матеріальні витрати, всього:

81,73

112,94

70,21

68,32

в т. ч.

 • корми

65,42

98,76

56,20

59,74

 • нафтопродукти

5,84

1,90

5,02

1,15

 • оплата послуг і робіт сторонніх організацій

3,02

4,99

2,59

3,02

 • решта матеріальних витрат

7,45

7,29

6,40

4,41

Прямі витрати на оплату праці

29,09

43,06

24,99

26,05

Інші прямі витрати на загальновиробничі витрати, всього

5,59

9,31

4,80

5,63

в т.ч.

 • амортизація необоротних активів

1,45

1,15

1,25

0,69

 • відрахування на соціальні заходи

3,15

7,01

2,70

4,25

 • решта ін. прямих та загальновиробничих витрат

0,99

1,15

0,85

0,69

Всього виробничих витрат

116,41

165,31

100,0

100,0

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що у 2007 році собівартість 1 ц молока збільшилась на 42,01 % і склала 165,31 грн.. Найбільшу питому вагу в собівартості 1 ц молока займають такі елементи як витрати на корми(59,74 %) а також витрати на оплату праці(26,05%). А найменший розмір в структурі собівартості займає такий елемент як амортизація необоротних активів(0,69 %),що означає що ця галузь виробництва не є надто автоматизованою, а використовується здебільшого ручна праця людини. Це й пояснює чому такий елемент структури як оплата праці займає найбільшу питому вагу в структурі собівартості молока. Якби було змішення використання машин у виробництві це призвело б до зниження фонду оплати праці і до зниження собівартості в цілому.Розглянемо склад і структуру витрат на отримання 1 ц приросту живої маси великої рогатої худоби(таб. 2.8).
Таблиця 2.8 Витрати на виробництво 1 ц приросту ВРХ та їх структура в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району

Статті витрат

Витрати на 1 ц молока, грн

Структура витрат, %

2006 р.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

Прямі матеріальні витрати, всього:

660,00

1010,42

70,11

71,96

в т. ч.

 • корми

500,00

845,83

53,12

60,24

 • нафтопродукти

64,67

18,75

6,87

1,33

 • оплата послуг і робіт сторонніх організацій

7,33

15,63

0,78

1,11

 • решта матеріальних витрат

88,00

130,21

9,34

9,28

Прямі витрати на оплату праці

209,33

303,13

22,24

21,59

Інші прямі витрати на загальновиробничі витрати, всього

72,00

90,62

7,65

6,45

в т.ч.

 • амортизація необоротних активів

25,33

18,75

2,70

1,33

 • відрахування на соціальні заходи

22,67

59,37

2,40

4,23

 • решта ін. прямих та загальновиробничих витрат

24,00

12,50

2,55

0,89

Всього виробничих витрат

941,33

1404,17

100,0

100,0

Розраховані показники свідчать про те, що собівартість 1 ц приросту ВРХ в господарстві у 2007 році зросла, в порівнянні з 2006 роком, на 49,17 %, і склала 1401,17 грн. Найбільшу питому вагу в структурі собівартості 1 ц приросту ВРХ у 2007 році склав такий елемент як витрати на корми(60,24%) а також витрати на оплату праці(21,59%). А найменший розмір в структурі собівартості займає такий елемент як амортизація необоротних активів(1,33 %),нафтопродукти (1,33 %) а також оплата за послуги і роботи сторонніх організацій(1,11 %).Третьому місці в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району серед всіх галузей тваринництва займає така галузь як птахівництво , а саме виробництво яєць.
Таблиця 2.9 Витрати на виробництво 1 тис. шт. яєць та їх структура в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району, Миколаївської області

Статті витрат

Витрати на 1 ц молока, грн

Структура витрат, %

2006 р.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

Прямі матеріальні витрати, всього:

358,53

1857,58

72,13

67,51

в т. ч.

 • корми

285,88

1157,58

57,51

42,07

 • нафтопродукти

25,59

154,55

5,15

5,62

 • оплата послуг і робіт сторонніх організацій

7,06

24,24

1,42

0,88

 • решта матеріальних витрат

40,00

521,21

8,05

18,94

Прямі витрати на оплату праці

80,00

609,09

16,09

22,14

Інші прямі витрати на загальновиробничі витрати, всього

58,53

284,85

11,78

10,34

в т.ч.

 • амортизація необоротних активів

16,76

109,09

3,37

3,96

 • відрахування на соціальні заходи

8,82

100

1,78

3,63

 • решта ін. прямих та загальновиробничих витрат

32,94

75,76

6,63

2,75

Всього виробничих витрат

497,06

2751,52

100,0

100,0

Розрахунок показав, що собівартість 1 тис. шт. яєць у 2007 році , порівняно з 2006 роком, збільшилась приблизно в 5 разів, і склала 2751,52 грн. Це відбулося за рахунок збільшення майже всіх статей витрат, а особливо прямих матеріальних затрат : витрати на корми збільшились на 304 % і склали у 2007 році 1157,58 грн. ; витрати на нафтопродукти збільшились на 503 % і скали 154,55 грн, в порівнянні з минулорічними 25,59 грн. ; витрати на оплату послуг і робіт сторонніх організацій збільшились в 3 рази, і склали 24,24 грн – цей факт можна пов’язати із підвищенням цін на паливно - мастильні матеріали.Також можна розглянути склад і структуру витрат на отримання 1 ц приросту живої маси свиней. (таблиці 2.8)
Таблиця 2.10 Витрати на отримання 1 ц приросту свиней в ТОВ НТЦ "Лан" с. Щербані Вознесенського району

Статті витрат

Витрати на 1 ц молока, грн

Структура витрат, %

2006 р.

2007 р.

2006 р.

2007 р.

Прямі матеріальні витрати, всього:

1706,25

2267,57

74,05

73,79

в т. ч.

 • корми

1543,75

2013,52

67,00

65,52

 • нафтопродукти

4,17

13,51

0,18

0,44

 • оплата послуг і робіт сторонніх організацій

22,92

13,51

0,99

0,44

 • решта матеріальних витрат

135,41

227,03

5,88

7,39

Прямі витрати на оплату праці

497,92

632,43

21,61

20,58

Інші прямі витрати на загальновиробничі витрати, всього

100

172,97

4,34

5,63

в т.ч.

 • амортизація необоротних активів

Х

16,22

Х

0,53

 • відрахування на соціальні заходи

54,17

121,62

2,35

3,96

 • решта ін. прямих та загальновиробничих витрат

45,83

35,13

1,99

1,14

Всього виробничих витрат

2304,17

3072,97

100,0

100,0

Розрахунок показав, що собівартість1 ц приросту маси свиней у 2007 році, в порівняні з 2006 роком, збільшився на 33,36 %, і склала 3072,97 грн. Це відбулося за рахунок того, що збільшились матеріальні витрати, а саме витрати на корми – вони збільшились у 2007 році на 30,43 % і склали 2013,52 грн., збільшились також витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи, в цілому вони збільшились у 2007 році ,в порівняні з 2006 роком, на 34,95 % і склали 745,05 грн.

Можна зробити висновок, що в цілому зміна собівартості у 2007 році відбулася за таких умов, як: • в країні були великі показники інфляції, відбулися зміни в цінах;

 • підвищення цін на паливно – мастильні матеріали;

 • підвищення цін на послуги сторонніх організацій та інше;

РОЗДІЛ 3. Індексний аналіз факторів виробничих витрат і собівартості продукції тваринництва
  1. Індексний аналіз виробничих витрат в тваринництві

Для виробництва сільськогосподарської продукції потрібні затрати живої і уречевленої праці. Загальні затрати праці на виробництво продукції становлять витрати виробництва. Вони включають вартість витрачених засобів виробництва (кормів, палива) і амортизацію основних засобів, новостворену вартість необхідною працею (заробітна плата) і новостворена вартість додатковою працею. Вартість витрачених засобів виробництва і новостворена вартість необхідною працею становлять собівартість продукції. Отже, собівартість, як економічна категорія, виражає витрати у грошовому виразі на використанні засоби виробництва і заробітну плату з відрахуваннями на соціальне забезпечення з розрахунку на одиницю продукції. Аналізуючи собівартість сільськогосподарської продукції, порівнюють фактичний рівень собівартості з плановим, вивчають її динаміку, а також встановлюють вплив окремих факторів на собівартість продукції. Для цього обчислюють індивідуальні і загальні індекси. Аналіз виробничих витрат і факторів, що впливають на їх обсяг, розглянемо на прикладі тваринницької продукції в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району.


Таблиця 3.1 Витрати на виробництво і собівартість 1 ц продукції тваринництва в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району

Види продукції

2006 рік

2007 рік

Умовна собівартість

продукції, тис. грн.Кількість, ц

Собівартість

Кількість ц.

Собівартість

Всього,

тис. грн.1 ц., грн.

Всього

тис. грн.1 ц., грн.
Умовні позначенняВРХ

150

141,2

941,33

96

134,8

1404,17

90,37

Свиней

48

110,6

2304,17

37

113,7

3072,92

85,25

Птиці

46

73,8

1604,35

7

27,0

3857,14

11,23

Молоко

3114

362,5

116,41

2427

401,2

165,31

282,53

Яйця(тис. шт.)

340

169,0

497,06

33

90,8

2751,52

16,40

Всього

Х

857,1

Х

Х

767,5

Х

485,78

Підставивши дані таблиці у наведені вище формули, можна обчислити загальний індекс і абсолютний приріст виробничих витрат :Загальний індекс виробничих витрат
 = 0,8955, або 89,55 %

 = -89,6 тис. грн.,
у тому числі за рахунок:

 1. зміни обсягу продукції


 = 0,5668 або 56,68 %

,78 – 857,1 = - 371,32 тис. грн.
 1. зміни собівартості продукції


 = 1,5799 або 157,99 %

 = 767,5 – 485,78 = 281,72 тис. грн.


Перевірка:
 = 0,5668 * 1,5799 = 0,895, або 89,55

 = 281,72 + (-371,32) = 89,6 тис. грн.

Проаналізувавши дані розрахунки, можна зробити висновок, що витрати на виробництво у 2007 році зменшились на 89,6 тис грн., в порівняні з 2006 роком, і склали 767,5 тис. грн.

При цьому за рахунок того, що обсяги виробляємої продукції зменшились на 43,32 %, то і виробничі витрати зменшились на 371,32 тис. грн.

За рахунок того, що собівартість продукції зросла на 57,99 %, виробничі витрати також збільшились на 281,72 тис. грн.


  1. Індексний аналіз факторів собівартості 1 ц продукції

Факторами собівартості в тваринництві є : • продуктивність 1голови тварин;

 • затрати коштів на 1 голову.

Для встановлення впливу даних факторів на собівартість одиниці продукції тваринництва в динаміці використовується індивідуальний індекс :
 , (3.1)
Оскільки собівартість 1 ц тваринницької продукції залежить від продуктивності сільськогосподарських тварин і витрат на 1 голову цих тварин, то індивідуальний індекс можна розкласти на такі індекси :

 1. за рахунок продуктивності тварин


 = , (3.2)


 1. за рахунок витрат коштів на 1 голову


 , (3.3)
Приріст (зниження ) собівартості 1 ц продукції тваринництва визначається як різниця між витратами у звітному і базисному періодах
 , (3.4)
У тому числі за рахунок факторів :

 1. зміни продуктивності

 2. зміни витрат коштів на 1 голову

де , - собівартість одиниці продукції відповідно в базисному і звітному періодах, - продуктивність 1 голови худоби в базисному і в звітному періодах, - витрати коштів на 1 голову тварини в базисному і звітному періодах.

Аналіз собівартості 1 ц молока , як основного виду тваринницької продукції, за рахунок факторів, що впливає на її обсяг, розглянемо на прикладі ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району Миколаївської області (таблиця 3.2).


Таблиця 3.2 Показники для визначення зміни собівартості 1 ц приросту живої маси за рахунок факторів в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району

Показники

2006 р

2007 р

Продуктивність 1 голову, ц

23,90

18,70

Собівартість 1 ц молока, грн

116,41

165,31

Витрати коштів на 1 корову, грн

2782,20

3091,30

Підставивши дані таблиці у наведені вище формули, обчислимо індивідуальний індекс собівартості 1 ц молока і абсолютний індекс приросту:


 = 1,42або 142 %,

 = 165,31 -116,41 = + 48,90 грн.,


в тому числі за рахунок факторів :

 1. зміни продуктивності тварин


 =148,78/116,41 = 1,278 або 127,81 %

 = 148,78 – 116,41 = + 32,37 грн . ,
 1. зміни втрат коштів на 1 голову


 165,31/148,78 = 1,111 або 111,11 %

 165,31 – 148,78 = + 16,53 грн .


Перевірка:
= = 1,111 * 1,278 = 1,42 ,

 = = +32,37 +16,53 = 48,90 грн.

Таким чином, собівартість 1 ц молока у 2007 році збільшилась на 48,90 грн, в порівняні з 2006 роком, і склала 165,31 грн.

При цьому за рахунок того, що витрати коштів на 1 голову зросли на 309,10 грн ,порівняно з 2006 роком і склали 3091,30 грн, собівартість зросла на 11,11 %, тобто на16,53 грн.

За рахунок того, що продуктивність 1 голови зменшилась на 5,20 ц/гол і слала в 2007 році 18,7 ц/гол, собівартість зросла на 27,81 % , тобто на 32,37 грн.

Більше на зростання собівартості продукції у 2007 році вплинуло зменшення продуктивності тварин.

Також можна проаналізувати собівартість 1 ц приросту живої маси ВРХ, як одного із основних видів тваринницької продукції, за рахунок факторів, що впливають на її обсяг на прикладі ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району Миколаївської області (таблиця 3.3)
Таблиця 3.3 Показники для визначення зміни собівартості 1 ц приросту живої маси ВРХ за рахунок факторів в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району


Показники

2006 р

2007 р

Приріст 1 голову, ц

1,00

0,75

Собівартість 1 ц приросту, грн

941,33

1404,17

Витрати коштів на 1 корову, грн

941,33

1053,13

Підставивши дані таблиці у наведені вище формули, обчислимо індивідуальний індекс собівартості 1 ц приросту живої маси ВРХ і абсолютний приріст :


 = = 1,492 або 149,2 %

 = 1404,17 -941,33 = + 462,84 грн. ,в тому числі за рахунок факторів :

 1. зміни продуктивності тварин


 = або 133,3 %

,12 – 941,33 = + 313,79 грн. ,
 1. зміни витрат на 1 голову ВРХ


 або 111,9 %

 = 1404,17 – 1255,11 = + 149,06 грн. ,


Перевірка:
= = 1,333 *1,119 = 1,492 ,

 = = 313,79 + 149,06 = 462,84 грн .


Таким чином собівартість 1 ц приросту живої маси ВРХ склала у 2007 році 1404,17 грн, що на 462, 84 грн більше ніж аналогічний показник минулого року.

При цьому за рахунок того, що витрати коштів на 1 корову зросли у 2007 році , в порівняні з 2006 роком, на 111,80 грн, і склали 1053,13 грн, собівартість зросла на 149,06 грн , тобто зросла на 11,9 %

За рахунок того, що продуктивність 1 голови зменшилась на 0,25 ц і в 2007 році склала 0,75 ц/га , собівартість зросла на 33,3 % , тобто на 313,79 грн.

Виходячи з цих даних, можна зробити висновок , що на збільшення собівартості більше вплинуло зменшення продуктивності тварин.


РОЗДІЛ 4. Шляхи зниження собівартості виробництва продукції тваринництва та її вплив на рентабельність виробництва
Собівартість є одним з найважливіших показників господарської діяльності, оскільки показує, у що саме обходиться виробництво відповідного виду продукції і на скільки економічно вигідним воно є в конкретно економічних умовах господарювання.

Показник собівартості дає можливість глибоко аналізувати економічний стан і виявити резерви підвищення ефективності виробництва.

Із зниженням собівартості зростає цінова конкурентоспроможність продукції.

Прибутковість є в оберненій залежності від собівартості.

Зміна рівня рентабельності продукції залежить в кінцевому результаті від того, наскільки за досліджуваний період змінювалися розміри прибутку (в цілому або на 1 ц продукції )і собівартість реалізованої продукції (в цілому або на 1 ц продукції ).

При цьому рівень рентабельності збільшується при умові : 1. Прибуток збільшиться, а собівартість зменшиться;

 2. Прибуток збільшиться, а собівартість залишиться незмінною;

 3. Прибуток залишиться незмінним, а собівартість зменшиться;

 4. Прибуток виросте більш високими темпами, ніж собівартість.

Проведемо розрахунок впливу вказаних вище факторів на зміну рівня товарності виробництва на прикладі основних видів продукції тваринництва в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району Миколаївської області. Необхідна для цього вихідна інформація наведена в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 Вихідні дані та розрахунок впливу факторів на рівень рентабельності виробництва тваринницької продукції в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району

Показники

2006 р

2007 р

Факторні

Прибуток (збиток) від реалізації продукції, тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн..

Результативний

Рівень рентабельності (збитковості) виробництва, %

-451,1


975,9
-46,2

-557,3


1064,4
-52,4

Умовний показник
Х

Загальне відхилення в т. ч. за рахунок факторів:

 • прибутку (збитку) від реалізації продукції

 • собівартості реалізованої продукції
Х

Х

Х


Але даний аналіз в господарстві ми не можемо провести, тому що протягом 2 –х останніх років, тобто 2006 і 2007 року, тваринництво не приносило даному підприємству прибутку, але збиток. В 2006 році збиток від реалізації продукції тваринництва склав 451,1 тис. грн, а рівень збитковості – 46,2 %, а в 2007 році збиток від реалізації тваринницької продукції уже склав 557,3 тис. грн. , а рівень збитковості зріс на 6,2 % і склав 52,4 %.

ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району є великим підприємством і має достатньо ресурсного потенціалу для покращення свого фінансового стану.

Собівартість одиниці продукції формується під дією системи виробничих факторів, які становлять рушійні сили або ж компоненти виробництва, що безпосередньо впливають на процес формування собівартості. Якщо фактори у поєднанні визначають рівень собівартості, то резерви його зниження характеризують ступінь використання окремих факторів, які по відношенню до собівартості можуть бути внутрішніми та зовнішніми.

Формування виробничих витрат у сільському господарстві починається з факторів зовнішнього середовища. До них слід віднести систему ціноутворення :


 • рівень цін у галузі промисловості, що постачають сільськогосподарську техніку, будівельні матеріали, корми, засоби захисту тварин, паливо – мастильні матеріали і інші матеріали;

 • системи та умови кредитування і оподаткування;

 • матеріально – технічне постачання, сервісне обслуговування;

 • умови реалізації продукції.

Всі ці фактори прямо чи опосередковано впливають на формування витрат, тобто собівартість.

На собівартість продукції впливають фактори інформаційного забезпечення виробничого процесу та організаційні фактори.

При обґрунтуванні шляхів зниження собівартості продукції тваринництва, насамперед, потрібно пам’ятати, що з підвищенням продуктивності тварин знижується собівартість. Отже, фактори, що зумовлюють таке підвищення, можна розглядати як фактори зниження собівартості продукції тваринництва. Серед них особливе значення мають:


 • впровадження у виробництво кращих порід тварин, дотримання всіх передових способів утримання тварин;

 • зміцнення кормової бази тваринництва, дотримання зоотехнічних вимог при складанні раціонів щодо збалансованості протеїном, мінеральними речовинами, іншими поживними компонентами;

 • удосконалення галузевої структури підприємств з орієнтацією на вимоги ринку, досягнення при цьому раціональної концентрації виробництва, що забезпечує краще використання ресурсів, більш швидке запровадження досягнень науки, техніки, передової практики.

Важливим фактором зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності праці на основі комплексної механізації та автоматизації виробництва і раціональної побудови організаційної структури приватних підприємств, впровадження в них досконалого внутрішньогосподарського економічного механізму та ефективних орендних відносин.

Необхідно також забезпечити ефективніше використання машинно-тракторного парку, транспортних засобів, живої тяглової сили. Це дасть змогу скоротити потреби в них до раціонального рівня, зменшити витрати на амортизацію та ремонти, а через це здешевити виробництво продукції.

Значні резерви зниження собівартості криються в суворому дотриманні режиму економії при використанні матеріально-грошових засобів у процесі виробництва продукції тваринництва. Практика переконує, що в підприємствах, де контролюється економне використання оборотних фондів, де не допускаються втрати кормів, значно менше витрачається коштів на одиницю продукції.

Істотного зниження собівартості продукції можна досягти завдяки вдосконаленню системи управління виробництвом і впровадженню наукової організації праці. Ці заходи забезпечують зменшення накладних витрат, а отже, і зниження собівартості продукції. Важливу роль тут відіграють і такі соціально-економічні фактори, як підвищення кваліфікації кадрів, матеріальна заінтересованість працівників у результатах своєї праці, широке використання моральних стимулів.

Зростання собівартості відбувається :


 • в умовах дисбалансу цін на сільськогосподарську і промислову продукцію;

 • зниження продуктивності тварин та викликаного цим зниження обсягів валового виробництва продукції;

 • нераціональне витрачання грошових і матеріально-технічних засобів;

 • низького рівня механізації виробничих процесів та продуктивності праці;

 • використання морально і фізично зношеної техніки;

 • відхилення від технологічних вимог до виробництва продукції;

 • використання недосконалих технологій виробництва продукції;

 • низької якості робочої сили;

 • низького рівня організації праці і т. д.

Зниження собівартості продукції – це позитивне економічне явище. Воно веде до збільшення прибутку підприємства (адже прибуток – це різниця між обсягом реалізованої продукції і її повною собівартістю) з відповідно випливаючи ми з цього наслідками
ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження сучасного рівня собівартості продукції тваринництва в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району Миколаївської області виявлено, що ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району - середнє за розміром сільськогосподарське підприємство серед господарств Вознесенського району. Про це свідчить те , що всі показники розміру виробництва : валова продукція сільського господарства, грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції, вартість активів, площа сільськогосподарських угідь, чисельність працівників, худоби – в аналізуємому господарстві приблизно дорівнюють аналогічним середнім показникам Вознесенського району.

Провідною галуззю в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району Миколаївської області є рослинництво. На його долю припадає 39,63 % всієї виручки від реалізації продукції. В рослинництві в середньому за три роки головними галузями є виробництво зернових і зернобобових а також соняшника. Вони дають приблизно 58,21 % всієї виручки. Головна галузь тваринництва – це скотарство. Так, виручка від реалізації продукції тваринництва в середньому за три роки склала 9,09 % всієї виручки. Інші види продукції не мають великого значення, тобто вони не впливають на спеціалізацію підприємства. Тому можна сказати, що господарство не має певної визначеної спеціалізації, але має добре розвинений такий виробничий напрям як зерновий і в господарству спостерігається розвиток молочного скотарства.

В ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району за останні 2 роки показник собівартості 1 ц продукції тваринництва має тенденцію до збільшення. Аналізуючи показники в 2007 році, бачимо, що собівартість виробництва 1 ц продукції, порівняно з 2006 роком, зросло по всім видам продукції, особливо по такій галузі як виробництво курячих яєць(витрати на виробництво тисячі штук яєць збільшились на 453, 56 %). Так, витрати на виробництво 1 ц молока збільшились на 42,01 %, приросту ВРХ – 49,17 %, приросту свиней – 33,36 %, приросту птиці – 140,42 %.

В цілому в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району у 2007 році витрати на виробництво продукції тваринництва зменшились на 7,45 % і склали 1042,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок зменшення матеріальних витрат по галузі на 12,38 %. Майже всі статті матеріальних витрат були зменшенні, окрім витрат на електроенергію (вони зросли на 67,18 порівняно витратами на цю ж статтю у минулому 2006 році) і витрат на запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали (вони зросли на 672,34 %).При обгрунтуванні шляхів зниження собівартості продукції тваринництва, насамперед, потрібно пам’ятати, що з підвищенням продуктивності тварин знижується собівартість. Отже, фактори, що зумовлюють таке підвищення, можна розглядати як фактори зниження собівартості продукції тваринництва. Важливим фактором зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності праці на основі комплексної механізації та автоматизації виробництва і раціональної побудови організаційної структури приватних підприємств, впровадження в них досконалого внутрішньогосподарського економічного механізму та ефективних орендних відносин. Значні резерви зниження собівартості криються в суворому дотриманні режиму економії при використанні матеріально-грошових засобів у процесі виробництва продукції тваринництва. Практика переконує, що в підприємствах, де контролюється економне використання оборотних фондів, де не допускаються втрати кормів, значно менше витрачається коштів на одиницю продукції.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Агропромисловий комплекс України :стан, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 764 с.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : Підручник. – 2- ге вид. , доп. і перероблене. /. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

 3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000 . -355 с.

 4. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М.І. Піга Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ – 2000", 2001. – 298 с.

 5. Брей В, В. та інші. Економія сировинних і матеріальних ресурсів у сільському господарстві /В. В. Брей, Л. М, Токар, В. І. Білецький; За редакцією В. В. Брея. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Урожай, 1990. -248 с.

 6. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник – 2-ге вид., перероб. і допов./М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та інші. За редакцією проф. М.Ф. Огійчука, - К.: Вища освіта,2003 – 800 с.

 7. Гладій М. В. Використання виробничо – ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики) . Могографія. – Львів: ІРД НАН України, 1998. – 294 с.

 8. Економіка сільського господарства / В. А. Павчак, Р. А. Іванух, В, Г. Поплавський / За ред.. В. А. Павчака. – К.: Вища шк., 1990 – 400 с.

 9. Економіка підприємства. – Підручник / За ред.. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ,2001 – 528 с.

 10. Мацибора В. І. Економіка сільського господарства: Підручник. – К.: Вища шк.., 1994. – 415 с.

 11. Методологічні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України 18.05. 2001 р., №132

 12. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 638 с.

 13. Основи аграрного підприємства / За ред.. М. Й. Маліка. – К.: ІАЕ, 2000. –582 с.

14.Рябчик І. В., Галушко В. В. Нові підходи до аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2004. - № 3. – с.101.

15.Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських

підприємств: Підручник. – К.: Урожай, 1995. – 326 с.

16.Топіха І. Н. Економіка аграрних підприємств. Опорний конспект лекцій.

МДАУ. – 2003, 131 с.

17.Стастичний щорічник Миколаївської області.

18. Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник для студ. сред. проф. учеб. Заведений/ Г.А. Петрановой. – М. : Издательский центр " Академия", 2003. – 352 с.

19.Экономика сельского хозяйства В. А. Добрынин, А.В. Беляев, П. П. Дунаев и др.; Под ред. В.А. Добрынина . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 476 с.


Додаток 1 Визначення вартості валової продукції в порівняльних цінах 2005 року в ТОВ НТЦ "Лан" с. Щербані, Вознесенського району


Види продукції

Обсяг валової продукції,ц

Порівняльні ціни 2005 р. за 1 ц продукції

Валова продукція в порівняльних цінах 2005 р., тис. грн.

2005 р

2006 р

2007р

2005 р

2006 р

2007р

Пшениця

28961

31609

14636

40,58

1175,24

1282,69

593,93

Гречка

980

99

282

84,74

83,04

8,39

23,9

Кукурудза на зерно

3596

5157

-

35,88

129,02

185,03

-

Ячмінь

12177

14408

3539

47,54

578,89

684,96

168,24

Соняшник

9979

10664

6693

88,02

878,35

938,64

589,12

Цукровий буряк

8491

6666

-

16,99

144,26

113,25

-

Овочі відкритого ґрунту

3846

4164

-

166,61

640,78

693,76

-

Баштанні продовольчі

464

218

52

48,41

22,46

10,55

2,52

Плоди, в т. ч.

3348

719

280
667,87

149,03

41,86

 • зерняткові

1101

170

258

142,88

157,31

24,29

36,86

 • кісточкові

2247

549

22

227,22

510,56

124,74

5,00

Кормові коренеплоди і баштанні кормові

7761

-

-

18,50

143,58

-

-

Силос

12924

9303

5629

3,73

48,21

34,7

21

Інша продукція зернових

149

-

-

50,88

7,58Жито

-

263

-

36,47

-

9,59

-

Горох

-

426

-

38,53

-

16,41

-

Разом по рослинництву

Х

Х

Х

Х

4519,28

4127,00

1440,57

Приріст ВРХ

146

150

96

664,71

97,05

99,71

63,81

Приріст свиней

66

48

37

1004,88

66,32

48,23

37,18

Яєць, тис шт.

315,5

340

33

305,26

96,31

103,79

10,07

Молоко

3396

3114

2427

104,27

351,1

324,7

253,06

Приріст птиці

111

46

7

736,63

81,77

33,88

5,16

Сім’ї бджіл

10

-

-

380,80

3,81

-

-

Разом по тваринництву

Х

Х

Х

Х

696,36

610,31

369,28

Всього по с/г виробництву

Х

Х

Х

Х

5215,64

4737,31

1809,85

Додаток 2. Розрахунок умовного поголів‘я в ТОВ НТЦ "Лан" с. Щербані, Вознесенського районуВиди тварин

Коефіцієнт переведення в умовне поголів’я

Середньорічне поголів’я на початок року, голів

Умовне поголів’я, голів

2005р

2006р

2007р

2005р

2006р

2007р

Корови

1,0

130

130

130

130

130

130

Свині

0,3

90

81

106

27

24,3

31,8

Птиця

0,03

8867

4971

950

177,34

99,42

19

Інші ВРХ

0,6

174

150

127

104,4

90

76,2

Разом

Х

Х

Х

Х

438,74

343,72

257

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка