Роль видаткової частини місцевих бюджетів для соціально-економічного розвитку в україніСкачати 39.47 Kb.
Дата конвертації13.05.2019
Розмір39.47 Kb.
Назва файлуМарія Романець.docx

Марія РОМАНЕЦЬ

студентка групи Ф-42

Тернопільський національний економічний університет

Науковий керівник: к.е.н., доцент Малиняк Б.С.

РОЛЬ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Видатки місцевих бюджетів мають значний вплив на соціальний, культурний, економічний розвиток держави та адміністративно-територіальних одиниць. На сьогоднішній час основна частка видатків спрямовуються на фінансування соціальних заходів. До основних соціальних видатків місцевих бюджетів належать: видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення. Ці групи видатків – важлива складова інвестицій у розвиток людини, які мають безпосередній вплив на процеси збільшення національного багатства та економічне зростання в країні.

Вивченню цього питання присвятили наукові дослідження такі вчені як Ю. А. Букакчийська, А. М. Казюк, О. С. Квачан, З. М. Лободіна, О. В. Покатаєва, Кириленко О., Малиняк Б.С., Письменний В. та інші. У наукових працях висвітлено результати досліджень з питань виконання видаткової частини місцевих бюджетів України, удосконалення програмно-цільового методу управління місцевими бюджетами. Також розкрито особливості формування і використання фінансових ресурсів територіальних громад, з урахуванням переваг та недоліків бюджетної децентралізації.

Ефективне використання коштів місцевих бюджетів потребує здійснення аналізу фінансових ресурсів, необхідних для pеaлізaції встановлених цілей та завдань соціально-економічного розвитку територій, моніторингу виконання видаткових повноважень місцевих органів влади, оцінки очікуваних результатів, вартісної оцінки зaтpaт [1].


В залежності від впливу видатків місцевих бюджетів на забезпечення соціально-економічного розвитку територій їх поділяють на такі групи:

1) видатки на економічну діяльність (розвиток житлово-комунального господарства, сільського, лісового та рибного господарства, будівництва, транспорту та інших послуг пов’язаних з економічною діяльністю);

2) видатки на соціальну сферу (забезпечення функціонування закладів культури і мистецтва, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту);

3) видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення (надання соціальних пільг та допомог окремим верствам населення та інше).

Оцінюючи роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні конкретних сфер соціальних гарантій, варто зазначити те, що вони є основним джерелом фінансування освіти, охорони здоров’я, заходів духовного і культурного розвитку населення.

Важливою групою видатків місцевих бюджетів, що забезпечують людський розвиток, – видатки на охорону здоров’я. Турбота про здоров’я своїх громадян – одна з найважливіших соціальних функцій держави, оскільки становить фундамент людського розвитку та економічного зростання. Збереження й розвиток потенціалу здоров’я населення як складової людського розвитку – основний імператив сучасного цивілізаційного прогресу [5].

Провідну роль у забезпеченні соціальної безпеки займають видатки на соціальний захист населення. Політика соціального захисту є найбільш дієвим механізмом забезпечення реалізації соціальних інтересів вразливих верств населення та сприяє зниженню соціальної напруженості у суспільстві.

При забезпеченні колективних потреб населення за рахунок місцевих бюджетів існує можливість також повніше враховувати запити громадян, адже місцева влада перебуває у безпосередній близькості до споживачів благ. Тому наявність повної та правдивої інформації про вподобання жителів регіону створює необхідні умови для надання громадянам тих суспільних та приватних благ, яких вони найбільше потребують [2].

Незважаючи на загальну позитивну динаміку показників видатків, що спрямовуються з місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення, чинна в Україні система соціальної допомоги населенню не відповідає вимогам сьогодення як з погляду дієвої підтримки соціально вразливих верств, так і щодо адресної соціальної допомоги населенню, яке найбільше її потребує. Через недостатню підтримку зі сторони держави тих категорій громадян та розпорошення коштів на виплату допомоги окремим групам населення, витрачання бюджетних ресурсів є неефективним.

З огляду на вищесказане, варто підкреслити необхідність видаткової частини місцевих бюджетів у забезпеченні людського розвитку. Тому вдосконалення видатків має ґрунтуватись на достатньому фінансовому забезпеченні, врахуванні суспільних потреб, результативному, ефективному, прозорому й цільовому використанні бюджетних ресурсів та стати гарантією соціально-економічного розвитку України.Література:

  1. Боронос В.Г., Остріщенко Ю.В. Сучасні реалії планування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів. Механізм регулювання економіки. 2014. № 1. С.87-98.

  2. Кириленко О., Малиняк Б., Письменний В., Русін В. Планування та управління фінансовими ресурсами територіал.ьної громади. Асоціація міст України – К., 2015. С. 396.

  3. Майоров А. Ефективність контролю за використанням місцевих бюджетів. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5692/1/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf

  4. Малиняк Б.С. Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту. Вісник ТНЕУ. 2015. № 2. С. 73–85.

  5. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: Монографія. За ред. О. П. Кириленко. Тернопіль: Економічна думка. 2008. С. 258-355.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка