Робоча програма та методичні рекомендації з виробничої логопедичної практики для студентів ІV курсу стаціонарного відділенняСторінка6/56
Дата конвертації12.02.2019
Розмір0.75 Mb.
Назва файлуFedorovuh1.doc
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ

ВИРОБНИЧОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
І. Організація і управління діяльністю студентів у процесі педагогічної практики
1.1. Організація роботи й обов’язки студентів в період практики

У процесі практики можуть бути реалізовані різні варіанти її проведення. Важливо відзначити, що кожний студент може поєднувати практичну роботу як логопеда так і спеціального психолога. При цьому один вид діяльності стає основним навчальним навантаженням, а інший — додатковим. Ці види практичної діяльності студентів можуть здійснюватися в умовах різних освітніх закладів для дітей дошкільного і шкільного віку: в дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення, в логопедичних групах ДНЗ комбінованого типу, на дошкільних логопедичних пунктах НВК загальнорозвиваючого типу, в корекційно-діагностичних і реабілітаційних центрах та ін. 1. Педагогічна практика в НВК для дітей з порушеннями мовлення проходить 6 тижнів.

 2. Для проведення практики студенти розподіляються до ДНЗ, ЗНЗ, НВК по 6-5 осіб в один заклад.

 3. Керівництво і контроль за роботою студентів в період педагогічної практики здійснює факультетський керівник практики студентів ІV курсу, груповий керівник, логопеди закладу.

 4. Для проходження практики студенти розподіляються по 1-2 особи в групу.

 5. Студенти працюють у НВК відповідно до індивідуальних планів і за розкладом робочого дня логопеда і психолога — по 4 години щоденно безпосередньо з дітьми і 2 години щоденно для їх методичної підготовки: розробки конспектів відкритих логопедичних і корекційно-розвивальних заходів, наочних і технічних засобів навчання; виготовлення демонстраційного й роздаткового дидактичного матеріалу;

 6. Виробнича практика у НВК включає два основні етапи. На першому — проходить настановна конференція, відбувається перевірка методичної готовності студентів до проходження практики, студенти знайомляться із НВК й умовами та графіком роботи, студенти послідовно працюють у групах для дітей із ФФНМ, із ЗНМ і в групах для дітей із заїканням (залежно від того, які логопедичні групи функціонують на базі НВК). Порядок проходження практики в логопедичних групах може бути змінений з урахуванням конкретних умов НВК. На другому — працюють з дітьми молодшого шкільного віку з ОПМЗ, із НВЗНМ, із порушеннями писемного мовлення та заїканням. Порядок проходження практики шкільному логопедичному пункті може бути змінений з урахуванням конкретних умов НВК. Проходить підсумкова конференція.

 7. Студенти проводять фронтальні, підгрупові й індивідуальні логопедичні заняття у відповідних спеціальних групах.

 8. Кожен студент проводять щодня по 6 занять з підгрупами дітей або індивідуально, одне з них — фронтальне. Загальна кількість залікових занять протягом практики складає — три залікові заняття з дітьми дошкільного віку й три — з дітьми молодшого шкільного віку.

 9. Для проведення індивідуальних занять за студентами закріплюється по 4-6 дошкільників.

 10. Індивідуальні заняття проводяться відповідно до розкладу логопеда та психолога, на роботу з кожною дитиною відводиться по 10-20 хвилин залежно від його вікових та індивідуальних особливостей, а також від стану мовлення. Одне з індивідуальних занять — залікове.

 11. Студенти відвідують заняття логопеда й своїх однокурсників, беруть активну участь в їх аналізі. За час практики кожному студенту необхідно взяти участь в обговоренні 28-30 занять.

 12. Аналіз занять, консультації логопедів, психологів і методиста практики проводяться залежно від розкладу занять і режиму дня даної групи дітей.

 13. Студенти можуть брати участь в роботі педагогічних рад НВК, засіданнях методоб’єднаннях логопедів і психологів міста.

 14. Студенти, що мають музичну освіту й грають на музичному інструменті (фортепіано), можуть проводити логоритмічні заняття з дітьми (за узгодженням з методистом, логопедами, психологами, адміністрацією НВК).

 15. Рекомендується здійснювати творчий підхід при організації психолого-педагогічної практики студентів.

 16. Проведення практики у НВК здійснюється як цілеспрямований варіативно-організований процес, що сприяє формуванню у студентів індивідуально педагогічного досвіду. Передбачається впровадження ряду варіантів проведення практики:

Варіант № 1:

 • основне навчальне навантаження — практична робота у якості логопеда дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення;

 • додаткова — робота у якості дефектолога, спеціального психолога дошкільного закладу, вихователя.

Варіант № 2:

 • основне навчальне навантаження — практична робота у якості шкільного логопеда учнів початкових класів;

 • додаткова — робота у якості дефектолога, спеціального психолога, вихователя продовженого дня.

Варіант № 3:

 • основне навчальне навантаження практична робота у якості дефектолога у класах корекційно-розвиваючого навчання;

 • додаткова — практична робота у якості логопеда, спеціального психолога у класі корекційно-розвиваючого навчання.

Варіант № 4:

 • основне навчальне навантаження — практична робота у якості дефектолога з дітьми дошкільного і шкільного віку у корекційних та реабілітаційних групах;

 • додаткова –– практична робота у якості логопеда, спеціального психолога з дітьми дошкільного і шкільного віку у корекційних та реабілітаційних групах.

17. Орієнтовний план проведення практики кожного дня:

а) Режимні моменти: робота з батьками (обговорення поведінки, мовлення вдома, домашніх завдань дітей та ін.).

б) Ранкова гімнастика, логопедична гімнастика: проведення артикуляційної, голосової, дихальної гімнастики та пальчикової.

в) Проведення та відвідування логопедичних занять: фронтальних (25-30 хв.), групових (15-30 хв.), індивідуальних (до 15-30 хв.);

г) Проведення та відвідування занять психологічної корекції поведінки (групові заняття до 40 хв., індивідуальні — до 20-30 хв.);

д) Проведення та відвідування занять психологічної корекції когнітивно-пізнавального розвитку (групові заняття до 40 хв., індивідуальні – до 20-30 хв.);

ж) Проведення та відвідування занять психологічної корекції емоційно-комунікативного розвитку дітей (групові заняття до 40 хв., індивідуальні – до 20-30 хв.);

з) Логопедичне обстеження дитини (1,5 год.), обробка та аналіз результатів (1 год.).

к) Психологічне (із застосуванням нейропсихологічних й психопатологічних методик) обстеження дитини (1,5 год.), обробка та аналіз результатів (1 год.).

л) Організація дозвілля з дітьми із обмеженими психофізичними можливостями (1 год.).

м) Самостійна науково-методична підготовка до занять (1 год.).

н) Консультативно-просвітницька робота з логопедами, дефектологами, батьками та вихователями (1 год.).

18. Студент організовує свою діяльність з урахуванням вимог і правил внутрішнього розпорядку НВК і графіка роботи логопеда.

19. Студент зобов’язаний виконати всі передбачені цією програмою навчальні завдання.

20. В період педагогічної практики студент повинен проявити себе як спеціаліст, який володіє необхідними теоретичними знаннями з дитячої і спеціальної психології, педагогіки, загальної та спеціальної методики української мови і логопедії, а також як компетентний фахівець — здатний мобілізувати в конкретній педагогічній ситуації наявні у нього знання й досвід.

Результати спостережень і самостійної роботи студент повинен відобразити в щоденнику по практиці.

21. На період практики один із студентів групи назначається старостою. В його обов’язки входить контроль за відвідуванням студентів, загальна організація роботи, виконання доручень керівника практики.

22. Незадовільна оцінка з педагогічної практики означає невиконання навчального плану даного семестру.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка