Робоча програма та методичні рекомендації з виробничої логопедичної практики для студентів ІV курсу стаціонарного відділення


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ЗІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ „СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”Сторінка28/56
Дата конвертації12.02.2019
Розмір0.75 Mb.
Назва файлуFedorovuh1.doc
ТипРобоча програма
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   56
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ЗІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ „СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

 1. Большая энцеклопедия психологических тестов . – М.: Из-дво Эксмо, 2006. – 416 с.

 2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф.Бурлачук. – [3-е изд.]. – Спб. : Питер, 2007. – 688 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

 3. Денисова О.А., Чернецова А.В. Специфика работы с родителями, имеющими детей с проблемами в развитии. / О.А. Динисова, А.В. Черницова // Специальное образование: традиции и инновации: материалы Межнар. науч.-практ. конф., 10-11 апреля 2008 г. / Бел. гос. пед. ун-т им.М. Танка; редкол. Н.Н.Баль и др.; отв. ред. С.Е. Гайдукевич. – Минск: БГПУ, 2008. – С. 121-124.

 4. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая дифференциация детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / С.Д. Забрамная, Т.И. Исаева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2009. – №1. – С. 49-53.

 5. Закрепина А.В. Разработка индивидуальной программы коррекционно-розвивающего обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии / А.В. Закрепина, М.В. Братова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2008. – №2. – С. 9-19.

 6. Забрамнная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях: Альбом / С.Д. Забрамная. К.: Рад. шк., 1988. 264 с. ил.

 7. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В.Г., Цушко П., ОбухівськаА.Г. – К: Ніка-центр, 2005. – 436 с.

 8. Калягин В.А., Овчинникова Т.С, Психолого-педагогическая диагностика детей и подростков с речевыми нарушениями: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений./ В.А. Калягин, Т.С.Овчинникова – СПб. : КАРО, 2005. – С. 3-16.

 9. Кисова В.В. Конева И.А. Практикум по специальной психологии./ В.В. Кисова, И.А. Конева – Спб. : Речь, 2006. – 370с.

 10. Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи: Пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов. / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. — СПб.: КАРО, 2006 – 432 с. – (Коррекциониая педагогика).

 11. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с.

 12. Марінушкіна О.Є. Порадник практичного психолога / О.Є.Марінушкіна, Ю.О. Замазій. – X: Вид. група «Основа», 2007. – 240 с.

 13. Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Дайджест 6. / Упор. О.М. Баєр. – Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС ЛТД”, 2008. – 236с. :іл. – (Бібліотека керівника дошкільного навчального закладу).


змістовий модуль iv. Психопатологія

Метою виробничої логопедичної практики у НВК з курсу “психопатологіяє визначення рівня професійної готовності та придатності студентів до корекційної роботи на підставі здійснення психоневрологічного дослідження дитини дошкільного (молодшого шкільного) віку за визначеною схемою.

Завдання із психопатології передбачають перевірку теоретичних знань і набуття практичних умінь і навичок діагностичної роботи. При дослідженні нервової системи необхідно враховувати вікові нормативи і особливості обстежуваного, ступінь зрілості організму, стан внутрішніх органів і інших систем. Мають значення умови, в яких виконується дослідження. Діти повинні бути спокійні і контактні. Дослідження треба проводити в ігровій формі з використанням іграшок. З дітьми шкільного віку важливо встановити повний психологічний контакт. Необхідно також дотримувати довірче ставлення між обстежуваним і дослідником, пам'ятаючи, що при патології нервової системи цей контакт нерідко утруднений.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   56


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка