Реферат з навчальної дисципліни «Правознавство» Тема: «Основні положення Воєнної доктрини України» Виконав: курсант навчальної групи Перевірив


РОЗДІЛ III. ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ВОЄННОЇ ДОКТРИНИСкачати 268.3 Kb.
Сторінка6/8
Дата конвертації12.11.2019
Розмір268.3 Kb.
Назва файлуОсновні положення воєнної доктрини України - Дудка.doc
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8
РОЗДІЛ III.

ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНА ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ

Заходи щодо забезпечення діяльності ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спрямовуються на створення умов їх ефективного функціонування, використання наявних матеріальних, фінансових, кадрових, інформаційних та інших ресурсів відповідно до законодавства.

Економічне забезпечення воєнної безпеки України здійснюється в межах економічних і фінансових можливостей держави шляхом формування та реалізації науково обґрунтованої воєнно-економічної, військово-технічної і військово-промислової політики.

Головною метою економічного забезпечення воєнної безпеки України є всебічне задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів у фінансових і матеріальних ресурсах при раціональному обсязі оборонних витрат держави.

Основні принципи економічного забезпечення воєнної безпеки України:

– відповідність характеру, масштабів, пріоритетів і спрямованості воєнно-економічної діяльності держави завданням воєнної політики (потребам воєнної безпеки), а також фінансово-економічним можливостям України;

– спрямування необхідних фінансових, матеріально-технічних та інтелектуальних ресурсів для вирішення ключових завдань забезпечення воєнної безпеки України;

– створення сприятливих умов для функціонування підприємств, установ та організацій, які визначають виробничо-технологічну і науково-технічну стабільність оборонно-промислового комплексу України;

– забезпечення науково-технічного, технологічного, інформаційного і ресурсного потенціалу у розробленні та виробництві основних видів військової продукції.

Основні напрями економічного забезпечення воєнної безпеки України:

– своєчасне (у межах наявних оборонних ресурсів держави) виконання програм реформування і розвитку та планів підготовки і застосування ЗСУ, інших військових формувань;

– оптимізація витрат оборонних ресурсів та здійснення контролю

за їх використанням;

– розвиток науково-технічної, технологічної і виробничої бази оборонно-промислового комплексу;

– забезпечення створення, виробництва та удосконалення (модернізації) озброєння і військової техніки;

– зменшення залежності України від поставок з інших держав озброєння і військової техніки та матеріально-технічних ресурсів;

– забезпечення правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в продукції, виготовленій для потреб оборони, а також у технологіях її розроблення і виробництва;

– забезпечення функціонування і вдосконалення мобілізаційної підготовки національної економіки;

– формування та підтримання в належному стані державного матеріального резерву, резервних фондів грошових коштів;

– формування та здійснення взаємовигідного міжнародного воєнно-політичного, військового і військово-технічного співробітництва, виконання міжнародних договорів України у воєнно-економічній сфері;

– забезпечення соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей, працівників ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів;

– здійснення заходів щодо екологічної безпеки (ліквідація наслідків військової діяльності, утилізація техногенно небезпечних видів озброєння, військової техніки, боєприпасів, майна, інших матеріальних засобів тощо);

– розвиток системи воєнно-економічного аналізу і прогнозування фінансових, матеріальних потреб для забезпечення обороноздатності України.

Військово-технічна політика держави спрямовується на підтримання у боєздатному стані, модернізацію, розроблення та оснащення ЗСУ, інших військових формувань системами озброєння і військової техніки, що становлять основу їх бойового потенціалу.

Пріоритетні напрями забезпечення ЗСУ, інших військових формувань озброєнням і військовою технікою:

– створення ефективних систем (комплексів, зразків) озброєння і

військової техніки для розв'язання завдань ЗСУ, інших військових формувань з урахуванням реальних економічних можливостей держави;

– підтримання наявного озброєння і військової техніки у боєздатному стані;

– гарантоване постачання ЗСУ, іншим військовим формуванням сучасних високоефективних видів озброєння і військової техніки;

– запобігання військово-технічному і технологічному відставанню

України у розвитку основних видів озброєння і військової техніки, які можуть вироблятися в Україні і бути конкурентоспроможними на світовому ринку зброї;

– формування науково-технічної бази в галузі фундаментальних і пошукових досліджень, у тому числі технологій подвійного призначення;

– створення сприятливих умов мобілізаційного розгортання промисловості для виробництва озброєння і військової техніки у необхідних обсягах;

– проведення раціональної конверсії та реструктуризації оборонно-промислового комплексу;

– зниження рівня залежності України у військово-технічній сфері

від інших держав;

– розвиток військово-технічного співробітництва, формування збалансованого експорту та імпорту продукції військового призначення і товарів подвійного використання;

– проведення випробувань та сертифікації озброєння і військової

техніки.

Реалізація Воєнної доктрини досягається шляхом здійснення комплексуполітичних, економічних, соціальних, воєнних, інформаційних, правових та інших заходів, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки та оборони України.

Воєнна доктрина є основою для підготовки та прийняття воєнно-політичних і воєнно-стратегічних рішень, розроблення програм у воєнній сфері. Положення Воєнної доктрини обов'язкові для виконання всіма органами державної влади, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування у межах повноважень, передбачених Конституцією і законами України.

Положення Воєнної доктрини можуть уточнюватися і доповнюватися під час формування і реалізації державної політики у сфері воєнної безпеки з урахуванням змін воєнно-політичної обстановки, характеру і змісту загроз національній безпеці України у воєнній сфері, умов військового будівництва.

Реалізація положень Воєнної доктрини забезпечується Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України та Кабінетом Міністрів України відповідно до повноважень, визначених Конституцією і законами України.

Таким чином, заходи щодо забезпечення діяльності ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спрямовуються на створення умов їх ефективного функціонування, використання наявних матеріальних, фінансових, кадрових, інформаційних та інших ресурсів відповідно до законодавства. Економічне забезпечення воєнної безпеки України здійснюється в межах економічних і фінансових можливостей держави шляхом формування та реалізації науково обґрунтованої воєнно-економічної, військово-технічної і військово-промислової політики. Головною метою економічного забезпечення воєнної безпеки України є всебічне задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів у фінансових і матеріальних ресурсах при раціональному обсязі оборонних витрат держави. Військово-технічна політика держави спрямовується на підтримання у боєздатному стані, модернізацію, розроблення та оснащення ЗСУ, інших військових формувань системами озброєння і військової техніки, що становлять основу їх бойового потенціалу.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка