Прочитайте та письмово перекладіть текстСкачати 57.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.07.2019
Розмір57.79 Kb.
Назва файлуангл 2.doc
  1   2   3

  1. Прочитайте та письмово перекладіть текст.

1. Environmental problems that people face globally are too serious and too complex to be ignored. They may be of local or global concern and may involve trans-boundary issues of international significance. They may affect different communities, population groups and countries in different ways. That is why environmental impact assessments are being used increasingly in decision-making by national authorities and international bodies.

2. Aircraft emissions were recognized as a problem for the aviation industry in the early 1980s, when interest in the acid rain and ozone depletion increased. Though aviation contributes only 3% of the pollution from all transportation sources, the industry has been productive with regards to environmental issues and has introduced its own regulatory standards for both noise and pollution.

3. ICAO intends to reduce its certification standard for emissions by 20%. Within the European Community, additional legislation is expected to reduce the ICAO limit by 33%. These decisions forced engine manufacturers to improve their engines to meet the stricter standards.

4. We are permanently exposed to noise levels, which endanger our health and quality of life. Nowadays noise is becoming one of the major pollutants: the constant noise in the street, and even inside buildings, playing loud music, noise from transport means etc. People’s activities produce aggressive noises that cause an enormous stress on the nervous system. Pollution knows no boundaries whether it is airborne or waterborne; it is the cause of health hazards for entire population of the world.

5. Aircraft noise has decreased significantly since jet aircraft were first introduced. The International Civil Aviation Organization (ICAO) has established three categories of aircraft certification. Stage 1 aircraft, the first and noisiest, have all disappeared from service, aircraft or as a retrofit.

6. To survive mankind must treat environment seriously ensuring its safety through using the developed world’s experience, raising environmental awareness and improving legislative control of environmental management.
  1. Екологічні проблеми, з якими люди стикаються на глобальному рівні, є надто серйозними та надто складними, щоб їх можна було ігнорувати. Вони можуть мати місцеві або глобальні проблеми і можуть включати транскордонні питання міжнародного значення. Вони можуть по-різному впливати на різні громади, групи населення та країни. Саме тому оцінки впливу на навколишнє середовище все частіше використовуються у процесі прийняття рішень національними органами влади та міжнародними органами.

  2. Викиди повітряних суден були визнані проблемою для авіаційної промисловості на початку 1980-х років, коли підвищився інтерес до кислотних дощів і виснаження озону. Хоча авіація вносить лише 3% забруднення з усіх джерел транспортування, промисловість була продуктивною стосовно екологічних питань і запровадила власні нормативні стандарти як для шуму, так і для забруднення.

  3. ІКАО має намір скоротити свій сертифікаційний стандарт на викиди на 20%. В рамках Європейського співтовариства очікується, що додаткове законодавство зменшить ліміт ІКАО на 33%. Ці рішення змусили виробників двигунів поліпшити свої двигуни, щоб відповідати більш жорстким стандартам.

  4. Ми постійно піддаємось впливу шуму, які ставлять під загрозу наше здоров'я і якість життя. Сьогодні шум стає одним з найважливіших забруднювачів: постійний шум на вулиці, і навіть всередині будівель, відтворення гучної музики, шум від транспортних засобів тощо. Діяльність людей викликає агресивні шуми, які викликають величезний стрес на нервову систему. Забруднення не знає меж, чи є воно повітряним або водневим; це є причиною небезпеки для здоров'я всього населення світу.

  5. Шуми літаків значно зменшилися після того, як реактивні літаки були вперше представлені. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) створила три категорії сертифікації літаків. Літаки 1-го етапу, перші і найгучніші, зняті з експлуатації або модернізації.

  6. Щоб вижити в людському житті, необхідно серйозно ставитися до навколишнього середовища, забезпечуючи його безпеку, використовуючи досвід розвиненого світу, підвищуючи екологічну свідомість і покращуючи законодавчий контроль за управлінням навколишнім середовищем.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка