Модульний контроль 2 П. І. Польщікова ЛарисаСкачати 49.73 Kb.
Дата конвертації12.11.2019
Розмір49.73 Kb.
Назва файлуМодульний контроль 2.docx

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2

П. І. Польщікова Лариса ______________

Група ПС-16з_____________

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНІ “ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

1. Хто з дослідників намагався пояснити лідерство виходячи зі спадковості:

а) Ф. Гальтон; б) Е. Фромм; < в) Г. Лассуэлл; г) З. Милз.

2. Не ставляться до основних факторів, які враховуються при розгляді феномена лідерства:

а) риси й мотиви лідера як людини; < б) вікові й полові фактори; в) характеристики ролі лідера; г) офіційні й правові параметри, у яких працює лідер.

3. Одним з розроблювачів мотиваційної теорії лідерства був:<а) Ф. Фідлер; б) Е. Берн; в) З. Мітчел; г) Дж. Фостер.

4. Я-концепція була сформульована:

а) в 40-і рр. ХХ ст.; < б) в 50-і рр.; в) в 60-і рр.; г) в 70-і рр.

5. Автором теорії соціального порівняння є:

а) У. Джеймс; б) Г. Келлі ; < в) Л. Фестінгер; г) Р. Зиллер.

6. До числа стихійних форм поводження не ставляться:

а) неорганізоване повстання; < б) незапланований учинок окремої людини; в) бунт; г) організований мітинг протесту.

7. До франко-італійської школи психології мас належить:

а) В. Вундт; б) М. Лазарус ; < в) Г. Лебон;г) А. Джордж.

8. Фасціацією називається:

а) ефект юрби; б) ефект паніки; в) фактор розпачу; < г) фактор об'єднання

9. Оказіональна юрба має домінуючу емоцію:

а) спрямований інтерес; б) радість або протест; в) зацікавленість; г) агресивність або паніка.

10. Процес передачі емоційно актуальної інформації за допомогою засобів комунікації:

а) паніка; б) слухи; < в) спілкування; г) неправда.

11. Готовність і здатність виконувати ролі й функції учасника масових дій є:

а) політична навичка; < б) солідарність; в) експектація; г) афіляція.

12. Відсутній в умовній класифікації юрб:

а) експресивна юрба; б) конвенційна товпа; в) національна юрба;

13. Прояв деструктивних сил, які прагнуть до руйнування політичної системи, називається:< а) радикалізмом; б) політичним конфліктом; в) політичним екстремізмом; г) політичним тероризмом.

14. Психологічний зміст радикалізму полягає в тому, що людина або певні соціальні групи, які сповідають радікалістські цінності:< а) прагнуть злякати своїх опонентів; б) керуються простими рішеннями; в) не терпляче ставляться до консерватизму; г) непомірно релігійні.

15. Екстремізм знаходить своє продовження в:

а) песимізмі; < б) опортунізмі; в) космополітизмі; г) революціонізмі.

16. Яка стаття Кримінального Кодексу України спрямована проти проявів екстремізму в державі:

а) 105; б) 107; < в) 109; г) 111.

17. Екстремізму не буває:

а) релігійного; < б) екологічного; в) духовного; г) інстинктивного.

18. Основним елементом політичного конфлікту виступає:

а) агресивність; < б) різниця позицій суб'єктів політики в) непослідовність у діях; г) довірливість і непрактичність.

19. Що необхідно зробити для локалізації політичного конфлікту:

а) змусити опонента поступитися своєю позицією; < б) усунути привід; в) усунути один зі структурних елементів конфлікту; г) нічого не можна зробити.

20. Стратегія, у результаті якої один з опонентів прагнути завершити конфлікт за рахунок однобічних поступок і втрат, називається:

а) “стратегією ворони”; б) “стратегією голублячи”;в) “стратегією страуса”; < г) “стратегиією яструба”.

21. Що є останнім етапом у розвитку політичного конфлікту:

а) напруга; < б) насильство; в) поступливість; г) ворожість.

22. До позитивних функцій політичного конфлікту не ставиться:< а) розрядка напруги; б) подання про опонента, як про ворога; в) одержання нової інформації; г) стимулювання змін і розвиток.

23. Хто з дослідників розділяє конфлікти на три групи: бій; гра; дебати:

а) В. Зигерт; б) А. Раппопорт; в) К. Боулдинг; < г) М. Дойч.

24. Соціальною базою екстремізму може бути:

а) дитяча вікова група; б) гендерные угруповання; < в) військові; г) політичні лідери.

25. По Г. Лассуеллу «ідеальному» homo politicusu властива така риса, як:< а) эмпатия; б) використання інших людей як засоби; в) схильність до політичного екстремізму; г) афіляція.

26. Хто з дослідників спробував об'єднати біологічну й соціальну обумовленість поводження людини в політику:

а) Д. Офер і Ч. Строзаэр; б) Е. Шпрангер; < в) Р. Уайт і У. Стоун; г) Б. Рассел.

27. Що є внутрішньою установкою прагнення особистості до влади:

а) прагнення до об'єднання з іншими людьми; б) невротичний комплекс; < в) користолюбство; г) конформізм.

28. Хто з дослідників увів поняття “політичний тип”:

а) Е. Шпрангер; < б) Г. Лассуелл; в) Е.Фромм; г) Р. Зиллер.

29. Низька самооцінка й висока складність Я-концепції властива:

а) аполітичному типу лідера; б) прагматичному типу; в) ідеологові; < г) недетермінованому типу.

30. По С.Б. Каверіну потреба у владі є проявом:

а) трьох базових потреб; б) чотирьох; в) п'яти; < г) шести.

31. На думку кого в людини є дві “ненаситних і нескінченних пристрасті”:

а) А. Адлера; < б) Е. Фромма; в) Ф Ніцше; г) Б. Рассела.

32. Скільки, на думку американських психологів, блоків найбільш впливових особистісних характеристик мотивують потреба особистості у владі:

а) 5; б) 6; в) 7; < г) 8.

33. Більшою мірою, ніж інші теорії психоаналізу, орієнтована на розгляд соціальних аспектів людського поводження концепція:

а) К. Юнга; < б) А. Адлера; в) К Хорні; г) Е. Фромма.

34. Прагнення людини бути поруч із іншими людьми, орієнтація особистості на підтримку з боку іншої людини називається:< а) атитюдом; б) атракциею; в) афіляцією; г) акомодацією.

35. Основне джерело активності особистості, внутрішній стан потреби, що виражає залежність від умов існування, - це:

а) переконання; б) установка; в) особистісний зміст; < г) потреба.

36. Потреба наслідувати або йти за зразком, - це:

а) намір; б) мрія; в) пристрасть; г) ідеал.

37. Стереотипи:

а) є результатом суспільного досвіду; б) не підкріплюються в результаті спілкування з іншою групою; в) не є упередженнями; < г) утворившись, не застосовуються.

38. Соціальні очікування:

а) атракція; б) асиміляція; < в) експектація; г) установки.

39. Головна небезпека стереотипів полягає в:

а) зниженні самооцінки індивіда; < б) зниженні критичності до одержуваної інформації; в) зниженні креативності; г) зниження емпатії.

40. Багатофакторна модель іміджу політичного діяча А. Бодальова називається:

а) четирнадцятифакторною; < б) пятнадцатифакторною; в) шістнадцатифакторною; г) двадцятифакторною.

41. Психологічна сутність політичного іміджу полягає:

а) у формуванні його під конкретне завдання; < б) у його символізмі; в) у його залежності від щирих особистісних рис; г) у його залежності від політичної ситуації.

42. Виникнення привабливості під час сприйняття однієї людини іншим як суб'єкта сприйняття називається:

а) атитюдом; < б) атракцией; в) афіляцією; г) асиміляцією.

43. Місце суб'єкта діяльності в системі суспільних відносин називається:

а) роллю; б) спрямованістю; в) категоризацією; < г) статусом.

44. Вищим регулятором поводження є:

а) переконання; б) світогляд; < в) установка; г) мотивація.

45. Чий погляд на присутність “рис батька” перебуває у вимогах до формування політичного іміджу:

а) М. Макіавеллі; б) Ф. Ніцше; в) З. Фрейда; < г) Г. Лассуелла.

46. Самокритичність, скромність, гордість характеризують:

а) відношення особистості до речей; б) відношення до інших; в) особливості діяльності; > г) систему відносин людини до самої себе.

47. “Продуктом свідомості людей” є:< а) статус; б) імідж; в) роль; г) положення.

48. Кому належить точка зору, відповідно якій «особистість зобов'язана бути підлегла державі, оскільки є нерозумною й егоїстичної»:а) Ж.-Ж. Руссо; б) З. Фрейдові; < в) Т. Гоббсу; г) Е. Фромму.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка