Методичні рекомендації для студентів першого рівня вищої освіти за напрямом підготовки 030507 «Маркетинг»Сторінка1/51
Дата конвертації03.07.2019
Розмір0.96 Mb.
Назва файлу1561369673405429.doc
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський НАЦІОНАЛЬНИЙ технологічний університет

навчально-науковий інститут управління ТА адмініструванняМАРКЕТИНГ
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для студентів першого рівня вищої освіти

за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг»

денної форми навчання


Обговорено і рекомендовано

на засіданні кафедри маркетингу,PR-технологій та логістики

Протокол №12

від 22 травня 2015 р.

Чернігів ЧНТУ 2015


Наскрізна програма практики. Методичні рекомендації для студентів першого рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання / Укл. Жидок В.В., Забаштанська Т.В., Волкова Г.Р., Забаштанський М.М. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – 58 с.


Укладачі: Жидок Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук

Забаштанська Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук

Волкова Ганна Романівна, керівник виробничої практики

Забаштанський Максим Миколайович, кандидат економічних наук, доцент
Відповідальний за випуск: Жидок Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, кандидат економічних наук

Навчально-наукового інституту управління та адміністрування

Чернігівського національного технологічного університетуРецензент: Роговий Андрій Віталійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ Навчально-наукового інституту економіки

Чернігівського національного технологічного університету
ЗМІСТ

ВСТУП


4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4

1.1 Види та завдання практики

4

1.2 Бази практики

5

1.3 Мета та завдання практики

5

2. НАВЧАЛЬНА (ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА) ПРАКТИКА

6

2.1 Мета навчальної (ознайомлювальної) практики

6

2.2 Завдання навчальної (ознайомлювальної) практики

7

2.3 Вимоги до знань і вмінь

7

2.4 Зміст навчальної (ознайомлювальної) практики

8

3. НАВЧАЛЬНА (ЗА ФАХОМ) ПРАКТИКА

10

3.1 Мета навчальної (за фахом) практики

10

3.2 Завдання навчальної (за фахом) практики

10

3.3 Вимоги до знань і вмінь

11

3.4 Зміст навчальної (за фахом) практики

12

4. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

15

4.1 Мета виробничої практики

15

4.2 Завдання виробничої практики

16

4.3 Вимоги до знань і вмінь

16

4.4 Зміст виробничої практики

17

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

25

5.1 Організація практики

25

5.2 Керівництво практикою

26

5.2.1 Обов’язки студентів та керівників практики

26

6. ПІДСУМКИ Й ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ

28

6.1 Документи та звітність за підсумками практики

28

6.1.1 Структура звіту про практику та вимоги до його складових

28

6.1.2 Щоденник практики

29

6.1.3 Характеристика

30

6.1.Матеріали практики

30

6.1.5 Індивідуальні завдання

31

6.2 Вимоги до оформлення

31

6.2.1 Оформлення тексту

31

6.2.2 Оформлення переліків

32

6.2.3 Оформлення таблиць

32

6.2.4 Оформлення ілюстрацій

34

6.2.5 Оформлення формул

35

6.2.6 Правила цитування та посилання на використані джерела

35

6.2.7 Список використаних джерел

36

6.2.8 Додатки

36

6.3 Форми і методи контролю

37

6.3.1 Підведення підсумків практики

37

6.3.2 Оцінювання результатів практики

37

6.3.3 Розподіл балів при оцінюванні практики керівником практики

38

6.3.4 Критерії оцінювання з урахуванням конвертації балів в їх нормовану кількість

38

Рекомендована література

39

Додатки

42ВСТУП


Практична підготовка студентів, які навчаються за напрямом 6.030507 – «Маркетинг» проводиться згідно з «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93, наказами і директивними вказівками Міністерства освіти і науки України, «Положенням про проведення практики студентів Чернігівського національного технологічного університету» від 15 травня 2013 року № 67.

Поступовий перехід економіки України до ринкових відносин зумовлює необхідність визначення нових підходів щодо вирішення проблеми ефективності економіки, якості життя населення. Серед цих проблем значної уваги набувають питання, пов’язані з управлінням маркетинговою діяльністю на підприємствах. Підготовка фахівців із маркетингу – основа економічного розвитку підприємств в умовах ринкової економіки, і від ефективності управління маркетинговою діяльністю на підприємстві залежать як загальні показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства, так і його конкурентоспроможність в цілому.

Теорія та практика управління маркетингом на підприємствах (організаціях), яка діє в умовах ринкової економіки, передбачає створення умов для його ефективного функціонування та розвитку господарської діяльності. Тому для здійснення ефективного управління необхідно враховувати всі організаційні аспекти, вплив різних чинників макро- та мікросередовища, та, особливо, «фактор попиту та пропозиції». Важлива в цьому процесі роль маркетолога, який здійснює управління та планування діяльності підприємства на ринку.

Дані методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану з метою створення єдиного методичного і організаційного забезпечення усіх видів практик для студентів за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг».

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. Види та завдання практики

Формування конкурентоспроможного фахівця, теоретичні знання якого сприятимуть підвищенню ефективності маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах, неможливо без набуття практичних вмінь та навичок під час навчання у вищому навчальному закладі. Оволодіти необхідними вміннями та навичками студентам дає можливість навчальна (ознайомлювальна), навчальна (за фахом) та виробнича практики. Кожна з практик має свою мету та складові, але основна мета полягає у ознайомленні студентів з діяльністю підприємств, роботою підрозділів; дослідженні виробничого процесу; набутті основ роботи з документацією; проведенні аналізу використання потенціалу підприємства; розробленні відповідних висновків за результатами аналізу та заходів щодо поліпшення управління маркетинговою діяльністю на підприємствах. Кожен із запланованих видів практики є логічним продовженням попереднього, узагальненням та завершенням теоретичного процесу навчання.

Наскрізна програма практики передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок; застосування у реальних умовах теоретичних знань, отриманих під час вивчення дисциплін з циклів загальноекономічної та професійної підготовки за напрямом підготовки «Маркетинг».

В таблиці 1.1 відображено послідовність, види, терміни та тривалість практик для студентів першого рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг».
Таблиця 1.1 – Терміни та тривалість практичної підготовки за видами


п/п

Вид практикиПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка