Методи мережевого плануванняСкачати 325.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.02.2019
Розмір325.5 Kb.
Назва файлу-
ТипЛабораторна робота
  1   2

Лабораторна робота № 5

Тема: Методи мережевого планування

Мета: Придбати навички використання методів мережевого планування для вирішення завдань управління проектами.

Порядок виконання роботи:

1) Визначення термінів виконання проекту.

1. Вивчити теорію.

2. Отримати варіант завдання.

3. Побудувати сітьовий графік.

4. Визначити критичний шлях.

5. Відповісти на інші питання завдання.

6. Побудувати календарний план робіт.

2) Складання звіту по лабораторній роботі, в якому представляється:

• формулювання індивідуального завдання;

• відповіді на питання завдання;

• при необхідності, знімки екрану монітора, що містять основні моменти виконання завдання;

мережевий графік, формулювання критичного шляху і відповідей на інші питання завдання, календарний план робіт.
Теорія

У лабораторній роботі розглядаються можливості використання мережевого планування для контролю термінів виконання проектів. Проектом може - бути розробка нового продукту чи виробничого процесу; будівництво підприємства, будівлі або споруди; ремонт складного обладнання тощо. При реалізації проекту складається графік виконання робіт. Для того, щоб проект був завершений вчасно, необхідно контролювати терміни виконання цих робіт. Ускладнюючим фактором є те, що роботи взаємопов'язані. Одні роботи залежать від виконання інших і не можуть розпочатися, доки попередні роботи не будуть завершені.Основні етапи методів мережевого планування показані на рис. 1. На першому етапі визначаються окремі процеси, що становлять проект, їх відносини послідовності (тобто який процес повинен передувати іншому) і тривалість. Далі проект подається у вигляді мережі (мережевого графіка), що показує послідовність процесів, що становлять проект. На третьому етапі на основі побудованої мережі виконуються обчислення, в результаті яких складається часовий графік реалізації проекту.

 

Рис. 1


Побудова мережевої моделі починається з розбиття проекту на чітко визначені роботи, для яких визначається тривалість. Робота - це певний процес, що приводить до досягнення певного результату, вимагає витрат ресурсів і має протяжність у часі.

Вихідні дані для побудови мережевої моделі можуть задаватися різними способами, наприклад,

• описом передбачуваного проекту. В цьому випадку необхідно самостійно розбити його на окремі роботи і встановити їх взаємні зв'язки;

• списком робіт проекту. В цьому випадку необхідно проаналізувати зміст робіт і встановити існуючі між ними зв'язки;

• списком робіт проекту з зазначенням їх упорядкування. В цьому випадку необхідно тільки відобразити роботи на мережевому графіку.

Побудова мережевого графіка. Вихідним кроком для застосування методів мережевого планування є опис проекту у вигляді переліку виконуваних робіт із зазначенням їх взаємозв'язку. Для опису проекту використовуються два основних способи: табличний та графічний. Розглянемо наступну таблицю, що описує проект.

Таблиця 1Робота

Безпосередньо попередня робота

Час виконання

A

-

tA

B

-

tB

C

B

tC

D

A, C

tD

У першому стовпчику зазначені найменування всіх робіт проекту. Їх чотири: A, B, C, D. У другому стовпці вказані роботи, безпосередньо попередні даній. У робіт A і B немає попередніх. Роботі C безпосередньо передує робота B. Це означає, що робота C може бути почата тільки після того, як завершиться робота B. Роботі D безпосередньо передують дві роботи: A і C. Це означає, що робота D може бути почата тільки після того, як завершаться роботи A і C. У третьому стовпці таблиці для кожної роботи вказано час її виконання. На основі цієї таблиці може бути побудовано наступний графічний опис проекту (рис. 2).Рис. 2
На рис. 2 проект представлений у вигляді графа з вершинами 1, 2, 3, 4 і дугами A, B, C, D - мережевого графіка. Кожна вершина графа відображає подію (момент часу, коли завершуються одні роботи і починаються інші). Подія 1 означає початок виконання проекту. Іноді така подія позначають буквою S (start). Подія 4 означає завершення проекту. Для позначення такої події іноді використовується буква F (finish). Будь-яка робота проекту - це впорядкована пара двох подій. Наприклад, робота A є упорядкована пара подій (1,3). Робота D - упорядкована пара подій (3,4). Подія проекту полягає в тому, що завершені всі роботи, «входять» у відповідну вершину. Наприклад, подія 3 полягає в тому, що завершено роботи A і C.

Побудова мережі проекту ґрунтується на наступних правилах.

Правило 1. Кожна робота в проекті представляється однією і тільки однією дугою.

Правило 2. Кожна робота ідентифікується двома кінцевими вузлами.

На рис. 3 показано, як за допомогою введення фіктивної роботи можна представити дві паралельні роботи А і В. За визначенням фіктивна робота (яка на мережевому графіку зазвичай позначається пунктирною дугою) не поглинає тимчасових або інших ресурсів. Вставивши фіктивну роботу одним з чотирьох способів, показаних на рис. 3, ми отримуємо можливість ідентифікувати роботи А і В принаймні одним унікальним кінцевим вузлом (як вимагає правило 2).Рис. 3
Правило 3. Для підтримки правильних відносин передування при включенні в мережевий графік будь-якої роботи необхідно відповісти на наступні питання.

1. Яка робота безпосередньо передує поточному?

2. Яка робота повинна виконуватися після завершення поточної роботи?

3. Яка робота конкурує (виконується паралельно) з поточною?
Відповіді на ці питання, можливо, зажадають включити в мережу фіктивні роботи, щоб правильно відобразити послідовність виконання робіт. Припустимо, наприклад, що чотири роботи повинні відповідати таким умовам.

1. Робота З повинна початися відразу після завершення робіт А і В.

2. Робота Е повинна початися безпосередньо після завершення роботи В.

На рис. 4а показано неправильне представлення робіт, тому що з нього випливає, що робота Е повинна початися після завершення як роботи В, так і А. На рис. 4б показано, як за допомогою фіктивної роботи D вирішити цю проблему.Рис. 4


Фіктивна робота може реально існувати, наприклад, «передача документів від одного відділу до іншого». Якщо тривалість такої роботи незрівнянно мала в порівнянні з тривалістю інших робіт проекту, то формально її приймають рівною 0.

В мережевому графіку не повинно бути:

• «висячих» подій (тобто таких, що не мають попередніх подій), крім вихідного;

• тупикових подій (тобто таких, що не мають подальших подій), крім завершального;• циклів (рис. 5).

Рис. 5


Визначення критичного шляху. Будемо припускати, що час виконання кожної роботи точно відомо. Введемо такі визначення.

Шлях - послідовність взаємопов'язаних робіт, ведуча з однієї вершини проекту в іншу вершину. Наприклад (див. рис. 6), {A, D, G} і {C, F} - два різних шляхи.

Рис. 6


Довжина шляху - сумарна тривалість виконання всіх робіт шляху.

Повний шлях - це шлях від початкового до завершального події.

Критичний шлях - повний шлях, сумарна тривалість виконання всіх робіт якого є найбільшою.

Ясно, що мінімальний час, необхідний для виконання будь-якого проекту дорівнює довжині критичного шляху. Саме на роботи, що належать критичному шляху, слід звертати особливу увагу. Якщо така робота буде відкладена на деякий час, то час закінчення проекту буде відкладено на той же час. Якщо необхідно скоротити час виконання проекту, то в першу чергу потрібно скоротити час виконання хоча б однієї роботи на критичному шляху.

Для того, щоб знайти критичний шлях, досить перебрати всі шляхи і вибрати той, чи ті з них, які мають найбільшу сумарну тривалість виконання робіт. Однак для великих проектів реалізація такого підходу пов'язана з обчислювальними труднощами. Метод критичного шляху (метод CPM - Critical Path Method) дозволяє отримати критичний шлях набагато простіше.

Розрахунок мережевої моделі починають з часових параметрів подій, які вписують безпосередньо в вершини мережевого графіка (рис. 7):- ранній термін настання події i, мінімально необхідний для виконання всіх робіт, які передують події i;

- пізній термін настання події i, перевищення якого викличе аналогічну затримку настання завершального події мережі;

- резерв події i, тобто час, на який може бути відстрочено настання події i без порушення термінів завершення.

Рис. 7


Ранні терміни настання подій розраховуються від вихідного (S) до завершального (F) події наступним чином:

1) для вихідної події S: ;

2) для всіх інших подій i: , де максимум береться по всіх роботах (k, i), що входять в подію i; - тривалість роботи (k, i) (рис. 8).

Рис. 8


Пізні терміни настання подій розраховуються від завершальної до вихідної події:

1) для завершального події F: ;

2) для всіх інших подій i:,Рис. 9
де мінімум береться по всіх роботах (i, j), що виходять з події i; - тривалість роботи (i, j) (рис. 9).

Умови критичності шляхунеобхідна умова: нульові резерви подій, що лежать на критичному шляху ;

достатня умова: нульові повні резерви робіт, що лежать на критичному шляху . - показує максимальний час, на який можна збільшити тривалість роботи (i, j) або відстрочити її початок, щоб не порушився термін завершення проекту в цілому.

Розглянемо наступний приклад. Компанія розробляє будівельний проект. Вихідні дані по основних операціях проекту представлені в таблиці. Потрібно побудувати мережеву модель проекту, визначити критичні шляхи і проаналізувати, як впливає на хід виконання проекту затримка роботи D на 4 тижні.

Таблиця 2


Робота

Безпосередньо попередня робота

Тривалість, тижні

A

-

4

B

-

6

C

A, B

7

D

B

3

E

C

4

F

D

5

G

E, F

3

Мережевий графік проекту показаний на рис. 10.Рис. 10


Згідно необхідній умові два повних шляхи мережевої моделі (див. рис. 10) і можуть бути критичними. Перевіримо достатні умови критичності для робіт (1,2) і (1,3)

,

.

Шлях, що починається з роботи (1,3) не є критичним, тому що оскільки як мінімум одна з його робіт не є критичною. Робота (1,3) має ненульовий повний резерв, а значить може бути затримана з виконанням, що неприпустимо для критичних робіт.

Таким чином, мережева модель має єдиний критичний шлях тривалістю 20 тижнів. За виконанням робіт цього шляху необхідний особливий контроль, оскільки будь-яке збільшення їх тривалості порушить термін виконання проекту в цілому.

Робота D або (2,5) не є критичною, її повний резерв дорівнює 3-м тижнями. Це означає, що при затримці роботи в межах 3-х тижнів термін виконання проекту не буде порушений. Тому якщо згідно з умовою робота D затримається на 4 тижні, то весь проект закінчиться на 1 тиждень пізніше.Побудова календарного плану. Нехай мережевий графік побудований і критичний шлях на ньому визначено. Результати рішення задачі планування тепер необхідно відобразити у вигляді календарного плану. У табл. 3 наведені дані про коди і протяжність робіт в днях з розглянутого вище прикладу.

Таблиця 3(i,j)

1,2

1,3

2,5

3,4

4,6

5,6

6,7

t(i,j), дні

6

4

3

7

4

5

3

До критичного шляху відносяться роботи (1,2), (3,4), (4,6) і (6,7) (фіктивною роботою (2,3) на плані нехтуємо). Їх на календарному плані виділяють суцільною лінією. Роботи (1,3), (2,5), (5,6), не пов'язані з критичним шляхом, малюють пунктиром.

Рис. 11
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка