А.І. Українець " 29 " березня 2018 рСкачати 400.02 Kb.
Дата конвертації13.11.2019
Розмір400.02 Kb.
Назва файлуБилеты.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор А.І. Українець

" 29 " березня 2018 р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

фахового вступного випробування «Комп’ютерні науки»для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю
122 «Комп’ютерні науки»Призначення програми Word. Форматування символів, абзаців та сторінок документу за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритм пошуку екстремальних значень у двовимірному числовому масиві.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(10).

 • Підрахувати, скільки додатних елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Системне програмне забезпечення комп’ютера, його склад та функціїОголошення та використання змінних в програмі.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Задати два масиви цілих чисел: А(15) та В(8).

Ввести довільне число n.

Перевірити, чи сума елементів кожного масиву не перевищує число n. Для перевірки скористатись логічною функцією.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.Поняття файлу і папки. Присвоєння імен файлам і папкам. Повні та групові імена файлів. Приклад.Множини. Тип даних SET.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(11). • Знайти середнє арифметичне значення елементів кожного масиву. Пошук середнього значення виконати у функції.

 • Спрогнозувати виведення результату.

Пошук файлів та папок на диску за іменем, типом, датою, фрагментом тексту. Приклад.Відкриття та закриття файлів, підготовка їх до роботи в Java (C++, C#, Delphi ).До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Ввести довільне число n.

 • Обчислити кількість елементів, значення яких > за значення введеного числа.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Виконання дій над файлами та папками (створення, перейменування, копіювання, переміщення, знищення, збереження, друкування) з допомогою операційної системи Windows. Приклад.Класифікація файлів даних та особливості їх використання в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити середнє арифметичне значення елементів цього масиву.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Призначення програми Word. Форматування символів, абзаців та сторінок документу за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритм пошуку екстремальних значень у двовимірному числовому масиві.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(10).

 • Підрахувати, скільки додатних елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення малюнків та елементів WordArt за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритм пошуку екстремальних значень в одновимірному числовому масиві.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(12) та В(8).

 • Підрахувати, скільки нульових елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення колонтитулів, закладок, елементів автотексту за допомогою програми Word. Приклад.Формальні та фактичні параметри при створенні підпрограм.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(12).

 • Знайти максимальні елементи цих масивів та поміняти їх місцями з першими елементами. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Робота з таблицями та діаграмами за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритми циклічної структури. Цикл з передумовою.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(5) та В(9).

 • Знайти та вивести максимальні елементи цих масивів та їх індекси. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Виконання обчислень у таблицях, створених у Word. Введення формул у таблицю. Приклад.Алгоритми циклічної структури. Цикл з параметром.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(9).

 • Усі додатні елементи кожного з масивів збільшити вдвічі, підрахувати кількість зроблених змін. Зміну елементів масиву виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення власного стилю та короткого змісту за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритми циклічної структури. Цикл з післяумовою.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на непарних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Призначення і функції програми Excel. Поняття клітини, області, робочої сторінки, робочої книжки.Реалізація алгоритмів розгалуженої структури.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на парних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Додання рядків, стовпчиків, клітин, областей електронної таблиці та їх вилучення. Приклад.Алгоритм. Типові структури алгоритмів.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Ввести довільне число n.

 • З'ясувати, чи є елементи, значення яких менше за значення введеного числа.

 • Вивести номери цих елементів, якщо вони є. В іншому випадку повідомлення «елементів менше заданого числа – немає»

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Виконання обчислень, використання абсолютних та відносних посилань у електронних таблицях. Приклад.Тип даних ARRAY.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);2.Програму.

Обчислення значення виразу: G=

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результатуВикористання вбудованих функцій Excel. Приклад.Логічні типи даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Ввести довільне число n.

 • З'ясувати чи є елементи, значення яких менше за значення введеного числа.

 • Вивести номери цих елементів, якщо вони є. В іншому випадку повідомлення «елементів менше заданого числа – немає»

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Виконання копіювання та автозаповнення за допомогою програми Excel. Приклад.Алгоритм. Властивості алгоритму.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на парних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Побудова діаграм і графіків за допомогою програми Excel. Приклад.Алгоритм сортування одновимірного числового масиву.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на непарних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Сортування, фільтрація даних у таблицях Excel. Приклад.Порядок створення та використання файлів даних об’єктно-орієнтовному програмуванні.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(9).

 • Усі додатні елементи кожного з масивів збільшити вдвічі, підрахувати кількість зроблених змін. Зміну елементів масиву виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Обчислення підсумків за допомогою програми Excel. Приклад.Розроблення та використання функцій в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(5) та В(9).

 • Знайти та вивести максимальні елементи цих масивів та їх індекси. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Робота з кількома таблицями Excel. Приклад.Розроблення та використання процедур.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(12) та В(8).

 • Підрахувати, скільки нульових елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Консолідація даних у Excel. Приклад.Порівняльна характеристика функцій та процедур.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(10).

 • Підрахувати, скільки додатних елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення зведених таблиць у Excel. Приклад.Створення та обробка типованих файлів.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(12).

 • Знайти максимальні елементи цих масивів та поміняти їх місцями з першими елементами. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Призначення і функції програми Mathcad. Вікна програми.Введення та виведення даних. Управління курсором в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити середнє арифметичне значення елементів цього масиву.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Робота з матрицями за допомогою програми Mathcad. Приклад.Дійсні типи даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Ввести довільне число n.

 • Обчислити кількість елементів, значення яких > за значення введеного числа.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Призначення програми PowerPoint. Способи створення слайдів. Приклад.Призначення та використання підпрограм.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(11).

 • Знайти середнє арифметичне значення елементів кожного масиву. Пошук середнього значення виконати у функції.

Спрогнозувати виведення результату.

Розв’язок рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.Константи. Види та типи даних констант в програмі.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(15) та В(8).

 • Ввести довільне число n.

 • Перевірити, чи сума елементів кожного масиву не перевищує число n. Для перевірки скористатись логічною функцією.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.


Застосування оформлення і анімації слайдів у програмі PowerPoint. Приклад.Записи. Тип даних RECORD в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(10) та В(8).

 • Знайти суму усіх від’ємних елементів кожного масиву. Пошук суми виконати у функції.

Спрогнозувати виведення результату.

Способи передачі інформації між програмами-додатками Windows. Приклад.Цілі типи даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Формування, підрахунку кількості та виведення на екран членів послідовності x, x/2, x/3, , x/n, … Обчислення припинити за умовою x/n ≤ ε.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру).


Розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.Символьні типи даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);2.Програму.

Обчислення значення виразу: G=

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру).Призначення комп’ютера. Апаратне забезпечення комп’ютера.Структура програми Java (C++, C#, Delphi ) Призначення розділів.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Формування, підрахунку кількості та виведення на екран членів послідовності x, x/2, x/3, , x/n, … Обчислення припинити за умовою x/n ≤ ε.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру).


Прикладне програмне забезпечення комп’ютера.Поняття та класифікація типів даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(10) та В(8).

 • Знайти суму усіх від’ємних елементів кожного масиву. Пошук суми виконати у функції.

Спрогнозувати виведення результату.

Системне програмне забезпечення комп’ютера, його склад та функціїОголошення та використання змінних в програмі.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(15) та В(8).

 • Ввести довільне число n.

 • Перевірити, чи сума елементів кожного масиву не перевищує число n. Для перевірки скористатись логічною функцією.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Поняття файлу і папки. Присвоєння імен файлам і папкам. Повні та групові імена файлів. Приклад.Множини. Тип даних SET.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(11).

 • Знайти середнє арифметичне значення елементів кожного масиву. Пошук середнього значення виконати у функції.

Спрогнозувати виведення результату.

Пошук файлів та папок на диску за іменем, типом, датою, фрагментом тексту. Приклад.Алгоритм пошуку екстремальних значень у двовимірному числовому масиві.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Ввести довільне число n.

 • Обчислити кількість елементів, значення яких > за значення введеного числа.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Виконання дій над файлами та папками (створення, переіменування, копіювання, переміщення, знищення, збереження, друкування) з допомогою операційної системи Windows. Приклад.Класифікація файлів даних та особливості їх використання в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити середнє арифметичне значення елементів цього масиву.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Призначення програми Word. Форматування символів, абзаців та сторінок документу за допомогою програми Word. Приклад.Відкриття та закриття файлів, підготовка їх до роботи в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(10).

 • Підрахувати, скільки додатних елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення малюнків та елементів WordArt за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритм пошуку екстремальних значень в одновимірному числовому масиві.
До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


Спрогнозувати виведення результату.


Створення колонтитулів, закладок, елементів автотексту за допомогою програми Word. Приклад.Формальні та фактичні параметри при роботі з підпрограмами.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(12).

 • Знайти максимальні елементи цих масивів та поміняти їх місцями з першими елементами. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.


Робота з таблицями та діаграмами за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритми циклічної структури. Цикл з передумовою.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(5) та В(9).

 • Знайти та вивести максимальні елементи цих масивів та їх індекси. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Робота з таблицями та діаграмами за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритми циклічної структури. Цикл з передумовою.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(5) та В(9).

 • Знайти та вивести максимальні елементи цих масивів та їх індекси. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Виконання обчислень у таблицях, створених у Word. Введення формул у таблицю. Приклад.Алгоритми циклічної структури. Цикл з параметром.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(9).

 • Усі додатні елементи кожного з масивів збільшити вдвічі, підрахувати кількість зроблених змін. Зміну елементів масиву виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення власного стилю та короткого змісту за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритми циклічної структури. Цикл з післяумовою.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на непарних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Призначення і функції програми Excel. Поняття клітини, області, робочої сторінки, робочої книжки.Реалізація алгоритмів розгалуженої структури.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 1. Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 2. Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на парних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Додання рядків, стовпчиків, клітин, областей електронної таблиці та їх вилучення. Приклад.Алгоритм. Типові структури алгоритмів.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

Ввести довільне число n.

З'ясувати чи є елементи, значення яких менше за значення введеного числа.

Вивести номери цих елементів, якщо вони є. В іншому випадку повідомлення «елементів менше заданого числа – немає»

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результатуВиконання обчислень, використання абсолютних та відносних посилань у електронних таблицях. Приклад.Тип даних ARRAY в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);2.Програму.

Обчислення значення виразу: G=

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру).Використання вбудованих функцій Excel. Приклад.Логічні типи даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

Ввести довільне число n.

З'ясувати чи є елементи, значення яких менше за значення введеного числа.

Вивести номери цих елементів, якщо вони є. В іншому випадку повідомлення «елементів менше заданого числа – немає»

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результатуВиконання копіювання та автозаповнення за допомогою програми Excel. Приклад.Алгоритм. Властивості алгоритму.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на парних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результатуПобудова діаграм і графіків за допомогою програми Excel. Приклад.Алгоритм сортування одновимірного числового масиву.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на непарних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Сортування, фільтрація даних у таблицях Excel. Приклад.Порядок створення та використання файлів даних в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(9).

 • Усі додатні елементи кожного з масивів збільшити вдвічі, підрахувати кількість зроблених змін. Зміну елементів масиву виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Обчислення підсумків за допомогою програми Excel. Приклад.Розроблення та використання функцій в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(5) та В(9).

 • Знайти та вивести максимальні елементи цих масивів та їх індекси. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Робота з кількома таблицями Excel. Приклад.Розроблення та використання процедур в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(12) та В(8).

 • Підрахувати, скільки нульових елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.
Консолідація даних у Excel. Приклад.Порівняльна характеристика функцій та процедур.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 1. Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(10).

 2. Підрахувати, скільки додатних елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення зведених таблиць у Excel. Приклад.Створення та обробка типованих файлів в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(12).

Знайти максимальні елементи цих масивів та поміняти їх місцями з першими елементами. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.Призначення і функції програми Mathcad. Вікна програми.Введення та виведення даних. Управління курсором в Java (C++, C#, Delphi ) Визначення положення курсору при запуску програмиДо поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

Обчислити середнє арифметичне значення елементів цього масиву.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.Робота з матрицями за допомогою програми Mathcad. Приклад.Дійсні типи даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

Ввести довільне число n.

Обчислити кількість елементів, значення яких > за значення введеного числа.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.


Призначення програми PowerPoint. Способи створення слайдів. Приклад.Призначення та використання підпрограм.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(11).

Знайти середнє арифметичне значення елементів кожного масиву. Пошук середнього значення виконати у функції.

Спрогнозувати виведення результату.Розв’язок рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.Константи. Види та типи даних констант в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Задати два масиви цілих чисел: А(15) та В(8).

Ввести довільне число n.

Перевірити, чи сума елементів кожного масиву не перевищує число n. Для перевірки скористатись логічною функцією.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.


Застосування оформлення і анімації слайдів у програмі PowerPoint. Приклад.Записи. Тип даних RECORD.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Задати два масиви цілих чисел: А(10) та В(8).

Знайти суму усіх від’ємних елементів кожного масиву. Пошук суми виконати у функції.

Спрогнозувати виведення результату.Способи передачі інформації між програмами-додатками Windows. Приклад.Цілі типи даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Формування, підрахунку кількості та виведення на екран членів послідовності x, x/2, x/3, , x/n, … Обчислення припинити за умовою x/n ≤ ε.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру).


Розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою програми Mathcad. Приклад.Символьні типи даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);2.Програму.

Обчислення значення виразу: G=

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру).Призначення комп’ютера. Апаратне забезпечення комп’ютера.Структура програми Java (C++, C#, Delphi ) Призначення розділів.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Формування, підрахунку кількості та виведення на екран членів послідовності x, x/2, x/3, , x/n, … Обчислення припинити за умовою x/n ≤ ε.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру).


Прикладне програмне забезпечення комп’ютера.Поняття та класифікація типів даних.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Задати два масиви цілих чисел: А(10) та В(8).

Знайти суму усіх від’ємних елементів кожного масиву. Пошук суми виконати у функції.

Спрогнозувати виведення результату.
Поняття файлу і папки. Присвоєння імен файлам і папкам. Повні та групові імена файлів. Приклад.Множини. Тип даних SET.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.

Задати два масиви цілих чисел: А(6) та В(11). • Знайти середнє арифметичне значення елементів кожного масиву. Пошук середнього значення виконати у функції.

 • Спрогнозувати виведення результату.

Пошук файлів та папок на диску за іменем, типом, датою, фрагментом тексту. Приклад.Відкриття та закриття файлів, підготовка їх до роботи в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Ввести довільне число n.

 • Обчислити кількість елементів, значення яких > за значення введеного числа.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Виконання дій над файлами та папками (створення, перейменування, копіювання, переміщення, знищення, збереження, друкування) з допомогою операційної системи Windows. Приклад.Класифікація файлів даних та особливості їх використання в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити середнє арифметичне значення елементів цього масиву.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату.

Призначення програми Word. Форматування символів, абзаців та сторінок документу за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритм пошуку екстремальних значень у двовимірному числовому масиві.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(10).

 • Підрахувати, скільки додатних елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення малюнків та елементів WordArt за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритм пошуку екстремальних значень в одновимірному числовому масиві.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(12) та В(8).

 • Підрахувати, скільки нульових елементів у кожному з них. Підрахунок виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Створення колонтитулів, закладок, елементів автотексту за допомогою програми Word. Приклад.Формальні та фактичні параметри при створенні підпрограм.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(7) та В(12).

 • Знайти максимальні елементи цих масивів та поміняти їх місцями з першими елементами. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.

Робота з таблицями та діаграмами за допомогою програми Word. Приклад.Алгоритми циклічної структури. Цикл з передумовою.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Задати два масиви цілих чисел: А(5) та В(9).

 • Знайти та вивести максимальні елементи цих масивів та їх індекси. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.


Побудова діаграм і графіків за допомогою програми Excel. Приклад.Алгоритм сортування одновимірного числового масиву.До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);

2.Програму.


 • Ввести з клавіатури одновимірний цілочисловий масив із 10-ти елементів.

 • Обчислити суму елементів цього масиву, які знаходяться на непарних позиціях.

Для вирішення використати підпрограму (функцію/процедуру). Спрогнозувати виведення результату

Обчислення підсумків за допомогою програми Excel. Приклад.Розроблення та використання функцій в Java (C++, C#, Delphi )До поставленої задачі розробити:

1.Алгоритм (блок-схему);2.Програму.

 • Задати два масиви цілих чисел: А(5) та В(9).

 • Знайти та вивести максимальні елементи цих масивів та їх індекси. Пошук максимального елемента виконати у процедурі.

Спрогнозувати виведення результату.
Голова фахової атестаційної комісії Т.М. ГорловаПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©bezref.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка